Stránky jsou ve výstavbě.


 

 


Navštivte naši facebookovou stránku.
Drakiáda v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nemocnce Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
pořádá v sobotu 10. října 2015 od 14:00 - 17:00 v zahradě nemocnice tradiční Drakiádu

 
[ 7. října 2015 | Autor: Mgr. Martin Hofr | celý text... ]
 

Pozvánka na 4. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2015

Milé sestry a vážení bratři ,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 4. členskou schůzi naší organizace v roce 2015 .
Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 24.9.2015 od 17.00 hod. v paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2 .
Tentokráte se sejdeme v jednací místnosti ve 2. patře .
Více se dozvíte z pozvánky, viz. příloha tohoto mailu.

S pozdravem
Zdař Bůh

 
[ 7. září 2015 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Úzkost a strach, strach ze svobody

Je důležitá psychosomatická reakce na ohrožení, jejíž komponenta je impuls se mu vyhnout – útěkem či ustrnutím, řidčeji útokem je-li spojena se zlostí.
Nejde jen o fyzický, vitální strach z ohrožení vlastního života (přepadení, povodeň) nýbrž i z ohrožení vlastní psychické existence (psychické trauma v důsledku intruze či zneužití, či rozpad až ztráta vlastní osobnosti u schizofrenie) či i nějakého důležitého aspektu vlastní osobnosti (sebedůvěry, asertivity, sebekontroly, sebeúcty).

 
[ 28. února 2015 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nezapomeňme na oběti komunismu!

Dovolujeme si Vás pozvat na pietní setkání 24. února 2015 v 18 hodin v Praze na Újezdě.
„Dne 25. února 1948 se komunisté chopili moci a na dlouhých čtyřicet let přikryl naši zemi temný stín. Dobrá paměť nás všech je nadějí, že se zlá minulost nebude již nikdy opakovat..."
Na pražském Újezdě se v předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948 uskuteční již potřinácté vzpomínka na oběti tohoto režimu. Prvotní myšlenkou je vzpomenout na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni či dokonce z abiti totalitní mocí.
Tento rok promluví mimo jiné i předseda svazu PTP - VTNP JUDr. Jan Decker a rektor ČVUT prof. Ing. Petr Kovalinka, CSc. Součástí pietního aktu je i zapálení svíček a položení květin. Jako tradičně na nás čeká i duchovní slovo, které pronese Ing. Daniel Fajfr, M.Th., předseda Ekumenické rady církví. Jan Cieslar, Jan Sixta, Jan Wolf, Daniel Feranc, organizátoři akce Zapalte spolu s námi svíčky za 8.000 našich spoluobčanů, kterým vzala komunistická diktatura život!
Spojení: tramvajová zastávka Újezd (6, 9, 12, 20, 22)
Na níže uvedených stránkách sledujte aktualizace programu.

 
[ 23. února 2015 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pozvánka na 1. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2015

Milé sestry a vážení bratři ,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 1. členskou schůzi naší organizace v roce 2015 .
Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 22.1.2015 od 17.00 hod. v paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2 .
Tentokráte se sejdeme ve velké zasedací místnosti ve 2. patře .
Více se dozvíte z pozvánky, viz. příloha tohoto mailu.

S pozdravem
Zdař Bůh

 
[ 10. ledna 2015 | Autor: Předseda Pražské městské organizace KDU-ČSL | celý text... ]
 

Radostné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2015 Vám přeje KDU-ČSL Praha 1

Milé sestry a vážení bratři ,
jménem OV KDU-ČSL Praha 1 Vám přejeme požehnané a radostné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2015.

Jan Wolf, Petr Burgr, Jan Cieslar, Jan Sixta

 
[ 23. prosince 2014 | Autor: Jan Wolf, radní hl. města Prahy | celý text... ]
 

Lidovecká rybí polévka

Dovolujeme si vás pozvat na "LIDOVECKOU RYBÍ POLÉVKU PRO POTŘEBNÉ"
Podávat se bude v úterý 23. 12. 2014 od 11 do 13 hodin před kostelem sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí.

Děkujeme za spolupráci farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze - Karlíně a Arcidiecézní charitě Praha.

Daniel Herman, ministr kultury (KDU-ČSL)
Jan Wolf, radní hl. města Prahy (KDUČSL)

 
[ 20. prosince 2014 | Autor: Jan Wolf, radní hl. města Prahy | celý text... ]
 

Pozvánka na 5. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014

Milé sestry a vážení bratři ,

dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 5. členskou schůzi naší organizace v roce 2014 .

Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 20.11.2014 od 17.00 hod. v paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2 .

Tentokráte se sejdeme v knihovně ve 3. patře .

 
[ 10. listopadu 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 25 let svobody

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 25 let svobody.
Zveme Vás na mši svatou, která proběhne v pondělí 17. 11. 2014 od 10.00 hod. v kostele sv. Voršily, Národní 8, Praha 1.

 
[ 31. října 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Víra a nevěra

Je vhodné zamyslet se nad rozdílem víry a nevěry a nad důsledky takového postoje. Tato úvaha je určena pro studijní potřeby členů Sdružení křesťanských seniorů. Prvá kapitola je zaměřena na téma úvahy, druhá kapitola je určena pojednání o kausalitě, vztahu příčiny a následku, o teleologii, vztahu prostředku a účelu, třetí kapitola pak uskuteční vlastní shrnutí.

 
[ 29. října 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Právo většiny

Občané většiny států vycházejí z fikce, že je vhodné při volbách přiznat svůj hlas té politické straně, která ve svých preferencích vládne většinou a má naději na vítězství. Tato fikce se mnohdy projeví jako mylná a bude vhodné se touto problematikou zabývat. V prvé kapitole se budeme věnovat této úvaze, ve druhé kapitole se pokusíme o vlastní shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
[ 23. října 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Proč Rusové potřebují národní identitu?

Sergej Karaganov se zabýval myšlením Rusů o jejich zemi. V této úvaze se dotkneme tohoto autora přímými citacemi a parafrázemi, druhou kapitolu věnujeme vlastnímu shrnutí. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům.

 
[ 16. října 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Analýza a syntéza

Oba pojmy, analýza a syntéza i jejich kořenové konotace mají ve vědách technických i filosofických a humanitních svůj velký význam. Proto bude vhodné se jimi zabývat. V prvé kapitole věnujeme svou pozornost slovníkovým definicím obou pojmů, ve druhé kapitole se zamyslíme nad analytickým a syntetickým myšlením a ve třetí kapitole se pokusíme o vlastní shrnutí problematiky. Tato úvaha je určena ke studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů věcí veřejných.

 
[ 16. října 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pragmatismus

V politice a státovědě se často setkáváme s pojmem pragmatická politická strana, obsahující odkaz na filosofický pojem pragmatismus. Nebude na škodu, když se budeme trochu zabývat filosofickým obsahem tohoto pojmu. V prvé kapitole věnujeme svou pozornost hlasu a stanovisku některých cizojazyčných moderních filosofických slovníků, zatímco ve druhé kapitole se pokusíme podat kritické a principiální stanovisko k této problematice. Názory jednotlivých autorů budeme podávat v citacích a parafrázích. Tato úvaha jeurčena pro studijní potřebu členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 28. září 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nový způsob ohrožení

Respekt č. 23 uveřejnil článek Fareed Zakaria „Čínská kybernetická špionáž představuje vážný problém pro 21. století". Obsah článku je uveden v první kapitole této úvahy, druhá kapitola obsahuje vlastní shrnutí. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
[ 21. září 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Drakiáda v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Nemocnce Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
pořádá v sobotu 4. října 2014 od 14:00 v zahradě nemocnice

Drakiádu

 
[ 15. září 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ ČLENŮ PRAŽSKÉ KDU-ČSL

Pražské městské předsednictvo KDU-ČSL Vás srdečně zve na předvolební
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ ČLENŮ PRAŽSKÉ KDU-ČSL

Program:
- představení programu a zástupců stran Trojkoalice do ZHMP
- seznámení s kampaní a s možnostmi vlastního zapojení
- zpěv Svatováclavského chorálu

Setkání se uskuteční ve středu 24. září 2014 od 15. hod. ve velkém sále Paláce Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2

Těšíme se na vaši účast

 
[ 15. září 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Geopolitika

Druhem politiky „geopolitika" se zabýval politolog Jacques Rupnik. Poněvadž tento pojem je dnes v souvislosti s kauzou Ukrajiny denně pronášen, bude vhodné, když se jím budeme také zabývat v této úvaze. Rupnik bude zmiňován v citacích a parafrázích v prvé kapitole úvahy, zatímco druhá kapitola bude obsahovat naše shrnutí problematiky. Úvaha je určena ke studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů o věcech obecného významu.

 
[ 14. září 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na cyklojízdu 14.9. od 15 hodin

Vážení kandidáti a kandidátky a přátelé,

tímto vás zveme a svoláváme na společnou Velkou podzimní cyklojízdu již tuto neděli 14. září. Společná účast účinně podpoří kampaň Trojkoalice.
Vyjíždíme v 15 hodin z náměstí Jiřího z Poděbrad (před kostelem) a jedeme do centrálního parku Pankrác. V Café Na půl cesty je plánovaná afterparty.

 
[ 8. září 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pozvánka na 4. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014

Milá sestro, Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji
co nejsrdečněji pozvat na 4. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014, která se koná ve čtvrtek 18.9.2014 od 17.00 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
[ 7. září 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Problematika politické reprezentace

Eric Voegelin ve svém díle „Nová věda o politice", Centrum pro studium demokracie a kultury se zabývá problematikou politické reprezentace, otázkou zástupců ve státě a nebude na škodu, když si toto téma vezmeme za předmět naší úvahy. V prvé kapitole budeme citovat a parafrázovat uvedené dílo a druhou kapitolu budeme věnovat vlastnímu výkladu. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů pro studium veřejnoprávních záležitostí.

 
[ 4. září 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Žurnalistika

Klademe si otázku, zda nás dnešní stav našeho tisku uspokojuje nebo zda by neměl být uspořádán tak, aby lépe odpovídal požadavkům potřeb dnešní doby. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných veřejných záležitostí.

 
[ 27. srpna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pietní akt u Českého Rozhlassu

Tak dnes Vám přikládám fotografie z pietního aktu u Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, kde jsme společně s Danielem Hermanem (ministr kultury ČR) a Patrikem Košickým (ředitel kabinetu ministra) položili věnec na připomenutí obětí toho smutného dne, kterým středa 21.8.1968 v našich dějinách bezesporu byla. RIP všem padlým hrdinům toho i následujících dnů onoho smutného roku 1968 v ČSSR . Nezapomeňme prosím ani na památku 21.8.1969 !

 
[ 21. srpna 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Konstruktivistické myšlení

Konstruktivistickým myšlením se zabýval F.A. Hayek a poněvadž tímto myšlením je negativně poznamenáno i naše současné lidské jednání a myšlení, nebude na škodu trochu se nad ním zamyslit. Názory Hayekovy budou v této, úvaze podány citací a parafrází v prvé kapitole, druhá kapitola obsahuje naše vlastní shrnutí. Úvaha je určena ke studiu obecných záležitostí členům Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 21. srpna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Úvaha o přímé a nepřímé demokracii

Již dříve jsme se zabývali otázkou o přímé a nepřímé demokracii, uvažovali o jejich výhodách a nevýhodách a uzavřeli svou úvahu v tom smyslu, že převažovat musí nepřímá demokracie, tj. reprezentativní demokracie a přímé demokracii bude vyhrazeno pole působnosti v podobě referend v regionech, okresích a krajích, případně v zemích a jen v případech nutnosti v rámci celé země, zvláště bude-li se jednat o jakýsi celonárodní plebiscit. Poněvadž však nejen v naší zemi se občas vyskytují otázky o větší aplikovatelnosti přímé demokracie a v Německé spolkové republice někteří obyvatelé doporučují její zavedení v celém státě, nebude na škodu vrátit se ještě jednou k této problematice s jistými doplňky. Přitom budeme vycházet ze skutečnosti, že náš stát je vybudován na principu pluralistické demokracie.

 
[ 14. srpna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Kritéria volby zastupitelů ve veřejných službách

Tato úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů ve věci státovědy a veřejných záležitostí. Prvá kapitola se věnuje učení filosofa, právníka a ekonoma F.A. Hayeka, který budu podán v citacích a parafrázích, druhá kapitola bude obsahovat druhy a formy států, třetí kapitola druhy a formy monarchií a ve čtvrté kapitole bude vlastní shrnutí.

 
[ 3. srpna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Potíže současné demokracie

F.A.Hayek uvádí potíže naší současné demokracie, o nichž bude vhodné se zmínit v naší úvaze. Prvá kapitola obsahuje názory tohoto právníka a filosofa v citacích a parafrázích, ve druhé kapitole bude naše vlastní shrnutí problému. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu záležitostí ve věcech veřejných.

 
[ 27. července 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Lež

Zamýšlíme-li se nad nedobrým stavem v našem státním společenství, shledáváme, že na předním místě je to nedostatek morálního postoje v naší společnosti a že velkou roli v tom hraje porušování pravdomluvnosti. Proto bude vhodné se v této naší úvaze věnovat této otázce. V prvé kapitole úvahy se
zamyslíme nad učením Katolického katechismu o hříchu lži, druhá kapitola bude věnována názorům moralistů Skoblíka a Peschkeho, ve třetí kapitole podáme vlastní shrnutí. Názory katechismu a moralistů budou podány
v citacích a parafrázích. Tato úvaha je určena studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů ke studiu filosofie a etiky.

 
[ 27. července 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Národ

Národ je určitým typem lidského společenství. Pro svou závažnost bude vhodné se tímto pojmem zabývat. Poznatky o národu čerpáme jednak z interpretu, článek Zdeňka Pokorného, jednak z díla filosofa Maritaina a tyto poznatky budou použity jako citace a paradjgmata. Prvá kapitola této úvahy bude obsahovat pojem národ, ve druhé kapitole připojíme vlastní shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 13. července 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Krátké zamyšlení o rodině a o zázracích

Společenská věda nakupila hodně toho pozitivního i negativního o rodině a nevěřící lidé buď v existenci zázraků spatřují dětskou i lidskou pověrčivost nebo ji naprosto odmítají. Zastavme se proto krátce u těchto dvou pojmů. Prvá kapitola této úvahy bude věnována rodině, ve druhé kapitole se zamyslíme nad zázraky a ve třetí kapitole se pokusíme o vlastní shrnutí. Úvaha je určena ke studiu obecných záležitostí členům Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 1. července 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Politická odpovědnost


Existuje více druhů odpovědnosti, například odpovědnost trestněprávní, morální apod. Nás však v této úvaze zajímat jen politická odpovědnost, o níž pojednává Hams Jonas ve svém díle „Princip odpovědnosti". V prvé kapitole této úvahy bude citován a parafrázován Jonas, druhá kapitola bude vlastním doplňkem a ve třetí kapitole se pokusíme o vlastní shrnutí úvahy. Úvaha je určena ke studijním účelům o obecných záležitostech členům Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 1. července 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Církev a právo

V této úvaze se zamyslíme nad otázkami, které jako oblast práva a církve mají svou důležitost i pro církev. V prvé kapitole to bude pojednání o „kazatelnicovém paragrafu" v naší první republice po zřízení našeho státu, ve druhé kapitole nás zajímá to, co nám jako katolíkům pro naši existenci ve státě doporučuje konat papež Benedikt XVI., ve třetí kapitole se dotkneme právních otázek probíraných na Druhém vatikánském koncilu a ve čtvrté kapitole se pokusíme o krátké shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů ve veřejných věcech.

 
[ 1. července 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Dětský den v Nemocnici pod Petřínem

Tak a po roce tu byl dnes detsky den v nemocnici sv.Karla Boromejskeho pod Petrinem. Deti hafo a rodicu jeste vice . Pocasi super a nalada vetsiny jak by smet. KDU-CSL ostudu rozhodne neudela.
Tocili jsme zlutou lidoveckou limonadu a pry byla moc dobra ! Jo a trvanlivou tasku s logem KDU dostali snad uplne vsichni . Vivat boromejky, vivat deti !

 
[ 10. června 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Josef Pekař: O smyslu českých dějin. Rozmluvy. Praha 1990

Tento Pekařův článek je určen členům Sdružení křesťanských seniorů pro studijní potřebu veřejných záležitostí.

Smysl českých dějin:Kolega Nejedlý řekl minule, že spor o smysl českých dějin byl spor o nás, o náš vztah k minulosti, o to, nač v dějinách klademe důraz. Tím trefně naznačil, co v takových výkladech minulosti bývá subjektivního; mezi mými vývody proti Masarykově české filosofii měla neposlední místo právě argumentace, že Masaryk chce ověřiti, opříti, odůvodniti svůj vlastní jistě ušlechtilý cíl výchovný domnělým souhlasem minulých generací. Je otázka, platí-li to, co řekl Nejedlý, o sporech takové povahy vůbec, jinými slovy, můžeme-li sdostatek objektivně poznati a hodnotiti skutečnosti minula, vystříhajíce se poruch, jimiž vzor náš bezděky spoluurčuje jednak náš světový názor a náš poměr k problémům přítomnosti, jednak šíře našeho mravně kulturního rozhledu. Odpovím, že těch poruch a nedostatků a rozdílů z nich plynoucích se vyvarovati nemůžeme a v tom smyslu vždy budou hlediska přítomnosti spolu se mísiti do výkladů minulosti. Bude to právě historik, jenž mnoho přemýšlel a studoval o naší minulosti, který se bude rozpakovati dáti jednoznačnou odpověď na otázku, jaký je smysl českých dějin. Co je to smysl dějin? Smysl je tu hlavní obsah, jindy hlavní vzpružina, jindy úhelná idea, jindy hlavní nebo národní úkol, národní poslání nebo program, jindy i titul slávy; hlavní je, že se předpokládá, jakoby z dějin národních bylo lze jednu myšlenku, jednu tendenci, tedy jeden „smysl" jako tvůrčí nosnou sílu jejich odvoditi; důležité je také, že celá koncepce Masarykova souvisela vznikem svým s potřebou propagace, s potřebou apoštolátu v boj nesené myšlenky. Někdy smyslem rozumí se, co je jaksi primární nebo věčné v dějinstvu, čeho je skutečnost pouze vnější formou, klade se důraz na pochopení cíle nebo účelu vývoje, na logicko teleologický charakter jeho, chce se takřka strhnouti poslední clona z tajemství života. Hodnocení toho druhu, v němž jako u Masaryka, je hledisko empiricko poznávací prostoupeno stanoviskem mysticko teleologickým, vede nutně do dálek metafyzických nebo k řešení náboženskému.

 
[ 8. června 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Kritéria pro posouzení preference žadatele pro státní službu

Posouzení osoby žadatele o přijetí do státní sužby a do poslanecké sněmovny je nesmírně důležité pro výběr osob, které by byly schopny takovéto funkce zastávat. Protože na takovémto výběru schopných adeptů závisí budoucí správa státních záležitostí, je třeba věnovat výběru těchto osob velkou pozornost. Toto bude tématem prvé kapitoly této úvahy. Ve druhé kapitole připojíme své vlastní stanovisko. Úvaha jen určena pro studijní potřeby členů Shromáždění křesťanských seniorů.

 
[ 25. května 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Josef Pekař brání církev katolickou

Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra: Tomáš Petráček: Josef Pekař a jeho postoje k náboženské revoluci v počátcích Československé republiky. Citace a parafráze pro studijní potřebu členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 17. května 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na 3. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014

Milá sestro,Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 3. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014, která se koná ve čtvrtek  22.5.2014  od 17.00 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
[ 12. května 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Kletba jedné politické strany

Dlouhý život naší společnosti pod komunistickým režimem nás přivedl k pochopení užívat vládu jednotné komunistické strany a jednotného politického a světonázorového zaměření. Přesvědčili jsme se o vadnosti takového jednotného myšlení a bude vhodné se nad touto problematikou zamyslit. V prvé kapitole probereme otázku kletby jednotné politické strany, ve druhé kapitole podáme své vlastní shrnutí. Tato úvaha je určena studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 9. května 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Proč jsme se nevypořádali s komunistickým režimem?

Více než čtyřicet let jsme žili pod komunistickým režimem a za tu dobu jsme si užili své. V listopadu 1989 jsme se konečně dostali z této vazby a nastal čas, abychom se vypořádali se zločinným, diktátorským a totalitním režimem. Nestalo se tak a hledáme odpověď, proč k tomu nedošlo. Pokusím se podat tuto odpověď. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí. 

 
[ 1. května 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Praktický rozdíl mezi teismem, antiteismem a ateismem

Je vhodné doplnit své obvyklé uvažování o teismu a ateismu také zamyšlením o antiteismu. Autor Machovec, který se touto problematikou zabýval, bude podán v citacích a parafrázích. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných záležitostí. V prvé kapitole se budeme zabývat tímto tématem, ve druhé kapitole připojíme vlastní shrnutí.

 
[ 26. dubna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Velikonoční přání

Milé sestry, drazí bratři a všichni lidé dobré vůle,

dovolte mi, abych Vám touto cestou z celého srdce popřál radostné, klidné a požehnané Velikonoce s čekáním na příchod z mrtvých vstalého Krista.

 

Váš

Honza Wolf

 
[ 18. dubna 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Správné – nesprávné?

Poněvadž se často chybuje v užívání pojmů „správné" a „nesprávné", nebude na škodu se tímto pojmem trochu zabývat. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů k jejich studiu obecných záležitostí.  V úvaze budou použity přímé citace a parafráze Radoslava Seluckého. V prvé kapitole věnujeme svou pozornost otázce „správné – nesprávné", ve druhé kapitole se vrátíme ke známým hodnotovým soudům a třetí kapitolou bude pokus o shrnutí.

 
[ 17. dubna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Tábor je náš program

Velký historik Josef Pekař podrobil historickému posouzení projev presidenta Masaryka, který podáváme v citacích a parafrázích. Tato úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro jejich studium obecných záležitostí.

 
[ 14. dubna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Kdo nese vinu za trvání zla komunistického režimu?

Je třeba se zamyslit, kdo všechno nese vinu na setrvávání komunistického myšlení v naší zemi. Prvá kapitola této úvahy pojedná o této problematice, ve druhé kapitole bude pokus o vlastní shrnutí a zamyšlení. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům historie naší doby.

 
[ 4. dubna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Bude se bourat a stavět, anebo NEBUDE?

POZVÁNKA V PŘÍLOZE

 
[ 3. dubna 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Proletář, manuální a studijně fundovaný pracovník

V této úvaze si klademe otázky „Kdo je proletář" a „Pracovník manuální a studijně fundovaný".  První otázka bude obsahem prvé kapitoly, druhá otázka obsahem druhé kapitoly. Ve třetí kapitole se pokusíme podat shrnutí obou kapitol. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
[ 28. března 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Víra a vědění v běžném životě

Již od dob Aristotela se věda zabývá otázkou mezi věděním, vědou a vírou. V prvé kapitole budeme se této otázce věnovat s hlediska běžného života, ve druhé kapitole z hlediska vědy. Ve třetí kapitole bude pokus o shrnutí problému. Pokud bude třeba citovat či parafrázovat nějakého autora, učiníme tak. Tato úvaha je určena pro studijní účely Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 22. března 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na 2. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014

Milé sestry a vážení bratři,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 2. členskou schůzi naší organizace v roce 2014. Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 27.3.2014 od 17.00 hod. v paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2 . Tentokráte se sejdeme v zasedací místnosti ve 2. patře . Více se dozvíte z pozvánky.

S pozdravem

Zdař Bůh

 
[ 15. března 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Právo na odpor proti nespravedlivé státní moci

Morální filosof a moralista Karl-Heinz Peschke se ve svém díle „Křesťanská etika" zabýval problematikou práva na odpor proti nespravedlivé státní moci. Poněvadž se jedná o otázku vysoce praktickou, věnujme jí svou pozornost přímou citací v prvé kapitole. Ve druhé kapitole připojíme vlastní výklad. Tato úvaha je určena studiu Sdružení křesťanských seniorů, jejich vzdělávání ve veřejnoprávních otázkách a v případě potřeby je doplněna přímými citacemi a parafrázemi.

 
[ 14. března 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Bohatí prospívají chudým

Ve světovém hospodářství se setkáváme se stavem, že bohaté země slouží zemím rozvojovým a nenesou odpovědnost za jejich chudobu. Tato skutečnost stojí za úvahu. Prvá kapitola této úvahy pojedná o službě bohatých chudým, druhá kapitola se bude zabývat otázkou, kdo také nese vinu na chudobě rozvojových zemí a ve třetí kapitole se pokusíme o shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
[ 7. března 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Kdo není s námi, je proti nám

Zamýšlíme-li se nad historií lidstva, shledáváme, kolik zla způsobila tato shora uvedená zásada, jak hodně poškodila lidstvo. Bude proto ku prospěchu, když se tu trochu u ní zastavíme. V prvé kapitole si povšimneme, jak se projevila v naší zemi v letech po převzetí moci komunistickým režimem, druhou kapitolu věnujeme zamyšlení nad současnými potížemi ve vládní koalici a ve třetí kapitole se pokusíme o shrnutí. Tato úvaha je určena ke studiu členům Sdružení křesťanských seniorů o otázkách obecného zřízení v politickém životě.

 
[ 28. února 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Na oběti komunismu jsme nezapomněli!

"Včerejší setkání u památníku od Olbrama Zoubra na pražském Újezdě bylo moc pěkné. Ostatně jako i všechny v minulosti. Díky všem kdo přišli, Honzovi Cieslarovi jako hlavnímu organizátorovi a všem dalším co nám s organizací pomohli.
Díky přátelé!"

Jan Wolf

 
[ 25. února 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Klerikalismus

Dne 27. 12. 1980 jsem napsal do Samizdatu článek Klerikalismus. Nebude na škodu zamyslit se, jaký byl stav v naší mysli v tu dobu. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejné problematiky.

 
[ 22. února 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nezapomeňme na oběti komunismu!

Dovolujeme si Vás pozvat na pietní setkání 24. února 2014 v 18 hodin v Praze na Újezdě.

„Dne 25. února 1948 se komunisté chopili moci a na dlouhých čtyřicet let přikryl naši zemi temný stín. Dobrá paměť nás všech je nadějí, že se zlá minulost nebude již nikdy opakovat..."

Na pražském Újezdě se v předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948 uskuteční již podvanácté vzpomínka na oběti tohoto režimu. Prvotní myšlenkou je vzpomenout na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni či dokonce zabiti totalitní mocí.

Tento rok promluví i historik Petr Blažek a filosof Prof. Jan Sokol. Součástí pietního aktu je i zapálení svíček a položení květin. Jako tradičně na nás čeká i duchovní slovo, které pronese biskup Mons. Ladislav Hučko.

Zapalte spolu s námi svíčky za 8.000 našich spoluobčanů, kterým vzala komunistická diktatura život!

Spojení: tramvajová zastávka Újezd (6, 9, 12, 20, 22)

 
[ 19. února 2014 | Autor: Mgr. Jan Cieslar | celý text... ]
 

Indicie

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na pojem „indicie", zjistíme, že tento pojem znamená příznak, známku vzbuzující podezření, usvědčující okolnost (ne však plný důkaz), v právu nepřímý důkaz.

         Když švýcarské státní zastupitelství, pokud to nebyla její prokuratura, začala šetřit kauzu „Mostecká uhelná společnost", mohla vyjít pouze z určité omezené skutečnosti a z úvah založených na indicii a spekulaci. Tou skutečností bylo, že pět českých podnikatelů uložilo u švýcarské banky vysokou peněžní hotovost, že měli možnost být ve styku s bankou a že v souvislosti s touto hotovostí docházelo k jakýmsi stykům se společností podnikatelů v Gibraltaru a snad i v Kapském městě. Poněvadž čeští podnikatelé své peníze uložené u banky tam stále ponechávali a švýcarské banky mají určité zkušenosti s takovými případy, státní zastupitelství začalo ve věci šetřit. Dokonce se obrátilo na Českou republiku s dotazem, zda náš stát neutrpěl v souvislosti s MUS nějakou finanční škodu. Odpověď byla sice negativní, avšak Švýcarům to přece nedalo a vyšetřování skončilo odsouzením čtyř českých podnikatelů, kterým švýcarské státní zastupitelství zabavilo vysokou peněžní částku. Teprve nyní české státní orgány se připojily ke švýcarskému šetření. Postup švýcarského soudu a státního zastupitelství tedy byl úspěšný a vedl ke sledovanému cíli, rozsudku.

 
[ 14. února 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Princip „habeas corpus" a jeho vývoj

Je nepopiratelnou skutečností, že existuje lidstvo, že jeho počáteční stav měl určitou formu, určité uspořádání, které se v průběhu doby vyvíjelo. Doba se měnila a to, co vyhovovalo jednomu období, projevilo se jako nedokonalé a zastaralé období dalšímu. Nás v této naší úvaze bude zajímat, jak se vyvíjely vztahy mezi lidmi z hlediska jejich vzájemného spolužití, jejich lidských vztahů a forem týkajících se jejich osobní bezpečnosti, svobody a existence lidských práv a povinností. Předmětem našeho zkoumání se stane středověká podoba platnosti principu habeas corpus a jeho dalšího vývoje v moderní existenci policie, prokuratury a státního zastupitelství, konečně i vyspělého trestního řádu a rozhodčího řízení.

 
[ 7. února 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Právní upozornění na lustrační zákon

Právní upozornění jsou připomínky k některým otázkám v naší politice.

Platí nebo neplatí lustrační zákon?: Byl-li nějaký zákon parlamentem přijat, schválen, musí být plněn, zachováván a dodržován. Nelze jej považovat za zaniklý, zastaralý, neplatný. Prostě platí. Nestačí o něm říci, že již nějak vyšuměl, není schopný upravovat život ve státě. Neodpovídá-li již našim potřebám, musí být novelizován nebo zrušen a nahrazen zákonem jiným. Pokud není zrušen, prostě platí, ať se nám to líbí či nikoli.

Protože naše politická aktuální situace ve státě čelí problému, že lustrační zákon nedovoluje, aby ve  státě vykonávali vysoké státní funkce určití členové dřívější komunistické strany KSČ, přišel náš prezident ČR na nápad, že se nebude čekat na rozhodnutí slovenského státu na vynešení rozsudku nad bývalým členem komunistické Státní bezpečnosti, aby se této osobě umožnila funkce ve vedoucím úřadě naší ČR a nahradila se tak jeho nemožnost očistit se od nařčení bez předložení lustračního osvědčení. Vedoucí činitelé našeho státu vítají tento návrh řešení, aniž si uvědomují jeho právní závady.

Návrh spočívá v tom:  V našem státě zatím nemáme zákon o státních službách, je jen připravován, neuvádí nic o lustračním zákonu a jeho podmínkách. Podle názoru neprávníků stačí tento zákon urychleně připravit a doručit do poslanecké sněmovny, aby jako návrh tam existoval, třebaže jeho přijetí parlamentem si může vyžádat řadu měsíců a zákon bude asi platný až od příštího toku, bude-li přijat a schválen. Podle názoru navrhovatelů stačí jen návrh zákona k tomu, aby se právo státu mohlo o něj opřít. To je o všem omyl. Jestliže tento návrh zákona nebude nic určovat o potřebě osvědčení o stavu lustrace, když o tom nový zákon o státní službě nebude vypovídat, pak to stačí k tomu, že povinnost předložení stavu lustračního osvědčení odpadá. To je další omyl. Nebude-li zrušen lustrační zákon, proti čemuž se staví mnozí občané, bude od příštího roku platit zákon o státních službách, který jako obecný zákon má řešit určitou problematiku a je dalek toho zabývat se lustracemi. Pak dojde k tomu, že vedle sebe budou existovat dva zákony se dvěma problematikami: Speciální zákon o lustracích a obecný zákon o státních zaměstnancích.  Pokud existují vedle sebe dva zákony, které mají něco společného a jeden z nich je zákonem speciálním a druhý zákonem obecným, má vždy podle právní praxe speciální a specifický zákon přednost před zákonem obecným. Pak tedy bude zákon o lustracích mít přednostní právo na výklad před obecným zákonem o státních zaměstnancích.

Tak toto je právní výklad nynějších snah o vypočítání se s lustračním osvědčením lustračního zákona.

                                                                                    Plocek Josef

 
[ 7. února 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Gender a bezpracné zisky

Radim Cigánek publikoval v Monitoru č. 1 dne 12.1.2014 článek „Gender jako frontální útok na rodinu". O této problematice pojednáme v prvé kapitole této úvahy s oporou v citacích a parafrázích autora. Ve druhé kapitole úvahy se budeme zabývat teoretickou a čistě spekulativní otázkou bezpracných zisků, které nejsou podloženy prací a dostávají se do rukou těch šťastných a zamyslíme se nad otázkou morálního oprávnění tohoto obohacení. Tato úvaha je určena ke studijním účelům Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 31. ledna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Uniformismus vyvolává diference

Johannes Roeser uveřejnil v časopise Christ in der Gegenwart č. 52/2013 článek „Nur noch kurz die Welt retten?", který se týká jak současnosti, tak i budoucnosti a má blízko ke křesťanskému smýšlení. Pro jeho závažnost se zamysleme trochu nad obsahem článku. Podáme jej v citacích a parafrázích autora v prvé kapitole této úvahy, ve druhé kapitole se pokusíme o krátké shrnutí. Úvaha je určena ke studijním účelům Sdružení křesťanských seniorů.

Fantasie jednoty již často lidí fascinovaly, přivedly do pohybu, ale také svedly.

 
[ 23. ledna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Církevní restituce a referendum

Profesor práva Masarykovy university v Brně JUDr Zdeněk Koudelka napsal pro Monitor č. 24  22.12.2013 článek „Majetková práva nelze referendem rušit". Církevní restituce a pojem referenda jsou předmětem této úvahy v prvé a druhé kapitole, které podáme v citacích a parafrázích autora. Třetí kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
[ 17. ledna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na 1. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014

Milá sestro,Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 1.členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014, která se koná ve čtvrtek  23.1.2014  od 17.00 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 

Program členské schůze :

-         Zahájení
-         Politická informace ( aktuální stav povolebního vyjednávání, zprávy z CV, atd. )
-         Příprava voleb a stav vyjednávání pro komunální volby na Praze 1
-         Příprava senátních voleb v našem obvodu, které se budou taktéž konat letos
-         Diskuze, náměty
-         Ukončení členské schůze

 
[ 13. ledna 2014 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Právo a spravedlnost

Johannes Roeser napsal pro časopis Christ in der Gegenwart  č. 47 2013 článek „Ist es recht?", s podtitulkem „Lidé chtějí spravedlnost, ale existuje pouze právo". S tímto obsahem (citace a parafráze překladu) článku Roesera se seznámíme v prvé kapitole úvahy, druhou kapitolu věnujeme vlastnímu shrnutí.

Úvaha je určena ke studiu obecných záležitostí členům Sdružení křesťanských seniorů.  

 
[ 10. ledna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Stát a hospodářská společnost

Je velký rozdíl v myšlení a konání mezi pracovníky zabývajícími se činností ve sféře státu a veřejné správy a pracovníky zaměstnanými v hospodářské společnosti. Cíle státu a hospodářské společnosti se liší a těmto cílům musí být také přizpůsobeny myšlení, funkce a aktivity těch osob, které se ve svých pracích podílejí na funkcích a pracovních výkonech v těchto rozdílných útvarech. V první kapitole této úvahy se dotkneme otázky technického a „inženýrského" myšlení s oporou v citacích a parafrázích filosofa, právníka a ekonoma Hayeka, ve druhé kapitole pojednáme o rozdílu práce ve státě a hospodářské společnosti a připojíme kriátký exkurs o "Americké kriizi", . třetí kapitolu věnujeme vlastnímu závěru.  Tato úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro jejich studium veřejných otázek.

 
[ 2. ledna 2014 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Skepticismus a relativismus

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a odmítavém postoji skepticismus a relativismus. Nebude na škodu se s těmito myšlenkovými systémy seznámit. Obsahovou oporou této úvahy je internet svými citacemi a parafrázemi. V prvé kapitole bude pojednáno o skepticismu, ve druhé kapitole o relativismu, třetí kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 22. prosince 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Ateismus a agnosticismus

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a v odmítavém postoji ateismus a agnosticismus. Tento postoj je nejen odmítavý, ale i krajně nepřátelský ke křesťanské ideové náplni. Nebude na škodu zamyslit se nad ateismem s oporou v internetu s náplní obsahu pojmu v citacích a parafrázích v prvé kapitole, druhá kapitola bude věnována agnosticismu, třetí kapitola našemu shrnutí. Úvaha je určena Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům.

 
[ 16. prosince 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

1.Schizma

Pokračování dřívější úvahy Schizma.V prvé kapitole probereme schisma Johna Calvina, ve druhé kapitole schizma Jindřicha VIII., ve třetí kapitole reformacwe a ve čtvrté kapitole provedeme vlastní shrnutí. Úvaha se ve svých citacích a parafrázích opírá o dílo Philipa Hughese „A short history of the Catholic Church" a je určena ke studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 6. prosince 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Krize církevní a politická

V časopise Christ in Gegenwart č. 22 Freiburg 30. 5. 2010 u Herdera byl publikován článek Johannesa Rösera: „Europas grosse Neugier", který se zabývá otázkou krize církevní a politické v Německu a v Evropě. Názory tohoto autora jsou velmi podnětné, a proto nebude na škodu o nich uvažovat. V prvé kapitole této úvahy věnujeme svou pozornost tomuto článku v přímých citacích a parafrázích a ve druhé kapitole se pokusíme navázat na obsah článku s ohledem na naši českou skutečnost. Tato úvaha je určena pro potřebu studia Sdružení seniorů v rámci všeobecného vzdělání a opírá se o přímé citace a parafráze.

 
[ 24. listopadu 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na předvánoční setkání pražských členú

Milé sestry, vážení bratři, jménem Pražského městského předsednictva KDU-ČSL si Vás dovoluji srdečně pozvat na tradiční předvánoční setkání pražských členů, které se uskuteční ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 16,30 hodin ve velkém sále Paláce Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2. Drobné dary do tomboly či ukázky vánočního cukroví jsou vítány.

 
[ 22. listopadu 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pluralismus

Máme-li vymezit pojem „pluralismus", narážíme na potíž, že tento pojem má ve svém obsahu více významů, které se od sebe značně liší. V této své úvaze proto se zamyslíme nejprve nad jeho obsahem s oporou v internetu, přičemž věnujeme pozornost filosofické oblasti a právní oblasti problematiky v prvé kapitole této úvahy. Druhá kapitola bude věnována problematice obsahu raženého církevně-nábožensky a uzavřeme ji konečným souhrnem problematiky. Pojem pluralismu bude podán v přímých citacích a parafrázích a úvaha je určena studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 15. listopadu 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na 5. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milá sestro,Vážený bratře, jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek  21.11.2013 od 17.30 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
[ 11. listopadu 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Provincialismus

Český národ bývá často spojován cizími národy s negativním charakterem provincialismu. Jiří Pehe o této skutečnosti pojednává v internetu titulkem „Český provincialismus". Nebude na škodu se tímto problémem zabývat. V prvé kapitole bude uvedený článek podán přímou citací a parafrází, druhá kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Tato úvaha je určena studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 8. listopadu 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Usnesení Obvodního výboru KDU – ČSL Praha 1 ze dne 4. 11. 2013

Obvodní výbor KDU – ČSL na Praze 1 děkuje všem členům naší organizace za vzornou reprezentaci obvodní organizace Prahy 1, kteří svoji kandidaturou podpořili KDU – ČSL v předčasných volbách do PSP ČR 2013. Poděkování patří zejména dvěma nově zvoleným poslancům- Mgr. Tomáši Podivínskému a Mgr. Danielu Hermanovi.

 
[ 6. listopadu 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 24 let svobody

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 24 let svobody.
Zveme Vás na mši svatou, která proběhne v neděli 17. 11. 2013 od 10.30 hod. v bazilice sv. Jakuba Většího, Malá Štupartská 6, Praha 1.

Hlavním celebrantem bude Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.

Po skončení mše se můžete připojit k průvodu na Národní třídu, kde uctíme památku tohoto významného dne.

Srdečně Vás zvou hlavní organizátor Jan Wolf a Konvent minoritů.

 
[ 4. listopadu 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Přes církevní restituce u lidovců nejede vlak, říká Daniel Herman

Po 3 letech se vrací do Poslanecké sněmovny KDUČSL a tvrdí, že je připravená dělat novou politiku. Jakou váhu budou mít lidovci při vyjednávání o příští vládě a je taktické předem se spojovat s hnutím ANO?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Do studia dnes přišel poslanec za KDUČSL, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Já vás tu vítám. Dobrý den.

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Hezký podvečer.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/pres-cirkevni-restituce-u-lidovcu-nejede-vlak-rika-daniel-herman--1275717

 

 
[ 1. listopadu 2013 | Autor: ČRo - rozhovor Veroniky Sedláčkové s Danielem Hermanem | celý text... ]
 

Korporace, korporativismus a oligarchie

Respekt č. 39. Říjen 2013 uveřejnil článek Roberta Pelikána: „Silnější než státy", což souvisí s pojmem korporace a korporativismus. Zároveň internet se zabývá blízkým problémem o oligarchii. Je vhodné se nad oběma tématy zamyslit. Budou podány v citacích a parafrázích a úvaha je určena členům Křesťanského sdružení seniorů k jejich zvýšení obecného vzdělání ve věcech státoprávních. Prvá kapitola bude věnována korporaci a korporativismu, ve druhé kapitole se budeme zabývat oligarchií a třetí kapitolou bude vlastní shrnutí.

 
[ 1. listopadu 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Poděkování za pomoc při volební kampani

Vážená sestro, vážený bratře,

rád bych Vám všem poděkoval za skvělou, nezištnou a obětavou práci, která ve volbách přispěla nejen k historickému návratu KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny, ale i k nejlepšímu volebnímu výsledku strany od roku 2006. V Praze jsme i díky Vašemu úsilí a spolupráci téměř ztrojnásobili volební zisk. Nesmírně si toho vážím, bez Vašeho úsilí bychom to nikdy nedokázali. Beru však tento úspěch se vší pokorou pouze jako začátek nové politické éry, v níž KDU-ČSL nesmí coby nositelka tradičních hodnot chybět. Současně si uvědomuji, že je to pro mne i velký závazek do budoucna, abych nezklamal Vaši důvěru. Slibuji Vám, že pro to udělám vše, co bude v mých silách.

Vážená sestro, vážený bratře,

chtěl bych Vás zároveň touto cestou laskavě požádat o pomoc uklidit z veřejných prostor a následně ekologicky zlikvidovat předvolební propagační materiály KDU-ČSL, tedy veškeré plakáty, letáky i sololity. Je již po volbách a neměli bychom veřejnost nadále obtěžovat svou reklamou.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Jan Wolf

 
[ 1. listopadu 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Mostecká uhelná společnost

Respekt č. 41 a 42 říjen 2013 uveřejnil články Jaroslava Spurného „Švýcarská inspirace, díl poslední" a „Teď jsou na řadě úplatky", které pojednávají o kauze Mostecká uhelná společnost, kterou projednával švýcarský soud proti manažerům uvedené společnosti. Stejné problematiky se dotkla také úvaha Lenky Bradáčové, Vrchní státní zástupkyně v Praze, v Lidových novinách 12. října 2013:  „Vážné kauzy brzdí slabá erudice". Je to případ velmi zajímavý a bude vhodné se jím zabývat. V prvé kapitole budeme citovat a parafrázovat oba uvedené články, druhá kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu otázek veřejného zřízení.

 
[ 25. října 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Komu není rady, tomu není ani pomoci

Stojíme před volbami do Poslanecké sněmovny a mnozí občané naříkají, že nevědí, koho mají volit, ani nevědí, koho by měli volit. V této úvaze se chceme zamyslit nad touto otázkou. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů pro jejich obecné vzdělání ve věcech veřejných. V prvé kapitole pojednáme o problematice věci a ve druhé kapitole připojíme svůj vlastní závěr.

 
[ 19. října 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Sekularizace a sekularismus

Pro otázku sekularizace a vzniku státu budeme hledat odpověď ve studii Ernsta-Wolfganga Böckenförde „Recht, Staat, Freiheit. Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularization", doplněné stanoviskem Jaroslava Vokouna v článku „Civis simul et christianus. E.-W. Böckenförde jako občan-křesťan". Konečně v závěru se pokusíme podat souhrnné stanovisko k dané problematice. Text bude doplněn citacemi a parafrázemi autorů a úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů ke studiu otázek obecné vzdělanosti a obecného poznání.

 
[ 13. října 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Drakiáda v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Sobotní drakiáda v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se opět vydařila.
Krásné počasí, spousta atrakcí, špekáčky, bramboráky a tradiční česká limonáda, to je jen malý výčet dobrot nabízených více než 450 účástníkům.
Nechyběly ani soutěže v pouštění draků každoročně posuzované Petrem Burgrem, který dohlíží na fair play způsoby závodění. V průběhu tohoto vysilujícího zápolení byl vypit 50litrový sud limonády, kterou závodníkům naléval Jan Wolf.  
Velké díky patří organizátorům akce Kamile Jadrné a řádovým sestrám boromejkám a v neposlední řadě i Miroslavě Mencové a dobrovolníkům z KDU-ČSL Praha 1.   

 
[ 6. října 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Sekularizace a sekularismus

Nahlédneme-li do naučných slovníků, zjistíme, že sekularizace prodělala během své existence řadu změn a dostalo se jí mnoho různých významů. Má-li svůj původ ve středověku, nejprve představovala převedení církevního majetku na stát. Posléze byla používána jako vyjádření ztráty moci církve. Později byl její význam rozšířen, zahrnovala proces a znamenala přechod a změnu postavení duchovních osob do stavu laického nebo změnu řeholního stavu mnichů do stavu kléru. Tím však narážíme na takové přechody, které se týkají církevního majetku a beneficií, tedy změny majetkové v nejširším slova smyslu a změny osobního charakteru. Jde však také o změny v oblasti laické či civilní, náboženské či duchovní. Všemi těmito změnami se budeme zabývat v této své úvaze a přihlédneme zvláště k takovým změnám, které se budou týkat obecného smýšlení lidstva ve staletích jeho existence.

 
[ 5. října 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Fotoreportáž z demonstrace před pražským magistrátem

Dobre dopoledne pratele, posilam vam online fotoreportaz z demonstrace pred prazskym magistratem za kladne projednani bodu petice proti bourani Kozakova domu na Vaclavskem nam., dale pak proti zastavbe zelene lokality Vidoule na Praze 5 a proti zdrazeni vodneho stocneho v Praze spolecnosti Veolia.
 
[ 29. září 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Chesterton: „Orthodoxie". Pokračování

Pokračujeme v úvaze o Chestertonově „Ortodoxii" citacemi a parafrázemi autora v prvé kapitole a vlastním shrnutím ve druhé kapitole.  Úvaha je určena pro studijní práce členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 27. září 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Vnímejme se...

Stále se mi vrací včerejší tiskovka s oficiálním startem kampaně KDU-ČSL...  I když jsem si ve čtvrtek večer oficiálně navlékl konkrétní dres, stále se dívám na každou stranu očima nezávislého pozorovatele, ještě cítím na bundě čerstvý vítr z veřejných prostranství, v duchu slyším hovory "obyčejných" lidí, nejsem jistě uzavřen v umělohmotné krychli... a snad právě proto mi může být věřeno: byla to v Paláci Charitas na pražském Karlově náměstí milá prezentace.

 
[ 22. září 2013 | Autor: Milan Šimáček | celý text... ]
 

Chestertonova "Orthodoxie": „Paradoxy křesťanství"

„Orthodoxie" filosofa  Chestertona se v kapitole Paradoxy křesťanství zabývá úvahou o Chestertonově konverzi ke katolicismu. V prvé kapitole bude citován a parafrázován autor, druhá kapitola je věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných záležitostí.

 
[ 21. září 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Dopis primátorovi

Vážený pane primátore,

v sobotu 14. září jsem vás sledoval v hlavním čase televizních zpráv. Chlubivě jste chválil, podle vás, podařenou akci – uzavření Smetanova nábřeží. Škoda, že jste svůj vstup nenatáčel na ulici, co se nachází na protějším břehu Vltavy. Ono totiž by vás pro hluk, někdy popojíždějících, ale hlavně stojících aut, nebylo asi slyšet. Zvažoval někdo, při schvalovacím řízení na vašem úřadě, jaký bude provoz v ulici Újezd a Karmelitská, v případě uzavření Smetanova nábřeží? Pro vaši informaci, Karmelitská a Újezd jsou ulice, kterými prochází hlavní dopravní tah přes Malou Stranu. 

V žádném případě nejsem proti akcím vedoucím k občanské sounáležitosti, či promyšlenému omezení automobilovému provozu.  Zdůrazňuji slovo- promyšlenému. Obyvatelé Malé Strany, kteří zažili v sobotu dopravní kolaps na Malé Straně, museli pociťovat křivdu. Zmíněná akce byla realizována na jejich úkor. Automobilový provoz na Malostranském břehu byl totiž po celý den srovnatelný s nejhoršími dny v roce. Je smutné, že se ke vzniklé situaci nevyjádřili zastupitelé Prahy 1. Asi sledovali, či hráli tenis a na nás, občany ještě bydlící v Praze 1, neměli čas.

Pane primátore,

stále ještě věřím, že svojí funkci vnímáte jako službu všem obyvatelům Prahy, tedy i občanům, kteří bydlí na Malé Straně. Tuto sobotu se vám to moc nepovedlo.

Psáno v sobotu 14. září 2013 v Karmelitské ulici na Malé Straně, když jsem čekal, až budu moci přejít na druhou stranu ulice.

Petr Burgr

Místopředseda Sdružení občanů Malé Strany a Hradčan.

 
[ 16. září 2013 | Autor: Petr Burgr - Místopředseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

V ÚSTR začíná operetní normalizace

František Stárek uveřejnil v Lidových novinách 24. srpna rozhovor „Začíná operetní normalizace". Poněvadž tento rozhovor má svou důležitost pro náš politický život, věnujme mu svou pozornost. V prvé kapitole bude rozhovor podán v citátech a parafrázích, ve druhé kapitole podáme své vlastní vyjádření k věci. Úvaha je určena jako politický text pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro studiu politického dění v naší zemi. 

 
[ 14. září 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Čichací policie

V létě přišel pan primátor s nápadem: nepouštět do tramvají cestující, které všeobecně nazýváme bezdomovci. Samozřejmě, není nic příjemného, když v přeplněné tramvaji vedle vás stojí člověk s hygienickým deficitem, ale jak si to pan primátor představuje ve skutečnosti, opravdu nevím. Možná řidička tramvaje, po zjištění, že jí do vozu nastoupila čpící skupina a to včetně dvou psů, ráznými chvaty asijského původu, skupinku z tramvaje vyrazí tak rychle, že do další zastávky přijede včas, přesně podle jízdního řádu. Nebo zavolá městskou policii. Strážníci, v duchu svých tradic, dorazí v čase, že ani v případě jejich zásahu, nebude jízdní řád narušen. Nejpravděpodobnějším, řešením ovšem je - do každého vozu, instalovat pracovníka magistrátu, vybaveného pravomocí odborného očichávače. Poznáme je podle uniformy (taková možnost, vypsat tendr na šití uniforem, se nesmí prošvihnout). Pro lepší identifikaci budou mít navíc na výložkách zlaté nosy.

Představte si, dobíháte tramvaj. Do vozu naskočíte na poslední chvíli, označíte jízdenku a vzápětí budete vyzván opustit přepravní soupravu, neboť díky intenzivnímu dobíhání, překračujete čpící minimum. Nic vám nebudou platné vaše výkřiky, že vlastníte v prestižní čtvrti vilu a tedy nejste žádný bezdomovec. A kdybyste svůj mercedes neměl v opravě, tak do tramvaje ani nepáchnete.  „Včílka, v tej Praze bude pořadekť" zacituje pan „uniforma" našeho pana primátora a jak jste dlouhý a široký, vyletíte z vozu ven. Samozřejmě, za potlesku všech ostatních cestujících. Neměl jste se tak hlasitě chlubit svojí vilou a mercedesem.

 
[ 11. září 2013 | Autor: Petr Burgr - Místopředseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

Svatováclavské setkání pražské KDU-ČSL

Předsednictvo Pražské městské organizace KDU-ČSL
Vás srdečně zve na předvolební SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ ČLENŮ PRAŽSKÉ KDU-ČSL

 
[ 9. září 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milé sestry a vážení bratři ,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 4. členskou schůzi naší organizace v roce 2013 .

Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 19.9.2013 od 17.30 hod. v paláci Charitas , Karlovo nám. 5 , Praha 2 .

Tentokráte se sejdeme v zasedací místnosti ve 2. patře . Více se dozvíte z pozvánky, viz. příloha.

 
[ 8. září 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Tři epizody hodné naší úvahy

Zastavme se dnes u tří epizod, které stojí za krátkou úvahu. Jednak v prvé kapitole věnujeme svou pozornost citací a parafrází Platónovu „Faidrosu", druhá kapitola pojedná o dvou příbězích Josefa Ratzingera z jeho díla o křesťanství, rovněž citacemi a parafrázemi. Úvaha je určena Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům.

 
[ 8. září 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nauka George Wilhelma Friedricha Hegela

Hans Joachim Stoerig ve svém díle „Malé dějiny filosofie" se zabývá filosofií filosofa Hegela (1770-1831).  S ohledem na význam tohoto filosofa je vhodné se mu trochu věnovat. Autor díla bude citován a parafrázován v této úvaze, která je určena ke studiu Sdružení křesťanských seniorů. Prvá kapitola obsahuje učení Hegela, které bude podáno v přímých citacích a parafrázích, ve druhé kapitole bude vlastní závěr.

 
[ 1. září 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Petice

Běží petice za zrušení parkoviště na dolním Malostranském náměstí. Cíle petice jsou chvályhodné, nebudu říkat, že nejsou, když jsem členem petičního výboru. Ale odstranění aut je jen začátek. Představte si, že skutečně přijde chvíle, kdy pan primátor řekne:" Chlapi neblbněte, jedno parkoviště sem, jedno tam. Je volební rok, každý hlas je dobrý" a parkoviště bude opravdu zrušeno. Pak teprve nastane mela. Přilehlá kavárna a hospoda vystartují s předzahrádkami.  Do toho začnou členové sdružení maršála Radeckého krokovat místo, kam vrátit sochu legendárního vojevůdce. Asi bude protestovat francouzská ambasáda. On pan maršál velel, když dostal na frak Napoleon. Vzniklý zmatek využijí provozovatelé trhů. Najednou místo aut budeme mít na náměstí prodejní stánky. Jediné, co bude připomínat, že zde kdysi stál pomník, bude název: Radeckého trhy.  Vzhledem k sousedství sněmovny se může objevit i návrh na umístění pomníku neznámého poslance. Když jsou hroby neznámých vojínů, proč nemít sochu neznámého poslance.  Povede se dlouhá, odborná diskuze, zda poslanec bude ztvárněn spící, nebo prchající před hlasováním. To nemluvím o „boji" jestli na piedestalu má stát socha poslance, či poslankyně. A zatím trhy poběží dál.
Drazí milí, ono dosáhnout odstranění parkoviště je jedna věc. Ale nepohlídat, co s uvolněnou plochou, to by byla veliká chyba.

 
[ 30. srpna 2013 | Autor: Petr Burgr - Místopředseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

Má se KSČM podílet na vládnutí?

Je sice důležité, jestli se komunisté vypořádali s minulostí, ale jejich hlavní problém je v tom, že se nevypořádali s přítomností. U každé strany je třeba si položit otázku, jestli je schopna nabídnout lidi, kteří mohou společnosti prospět. Dobrou testovací otázkou by také bylo, jestli by předseda té či oné strany mohl být premiérem, protože co kdyby náhodou volby vyhrál?

Komunisté byli vždy spíše jakousi agenturou specializovanou na uchopení moci a její udržení. Výraz politická strana má totiž smysl jen tam, kde je volná soutěž stran ve svobodných volbách, které se navíc podle pravidel opakují. Komunisté jednou v historii vyhráli volby (1946) a byť nezískali většinu, zabránili konání jakýchkoli dalších svobodných voleb. K puči roku 1948 došlo i proto, že bylo jasné, že ty další už zřejmě nevyhrají. S tím jde ruku v ruce spojení se zahraniční mocností, SSSR, která byla ochotná zasáhnout, kdyby to u nás Klement Gottwald nezvládnul.

 
[ 26. srpna 2013 | Autor: Daniel Herman | celý text... ]
 

Co je to „klientelismus"?

Toto slovo se objevilo v našem slovníku někdy po roce 1989 jako jakýsi druh politické strany, nazvaný „klientelistická strana" a v Lidových novinách ze dne 13.6.2009 o ní hovoří Michal Klíma v článku „Podnikatelé na politickém trhu". Klientelismus je novotvar, který v sobě skrývá obsah, který nám právě nepřináší velkou radost. Je totiž spojen s negativními pojmy „korupce", „lobbismus" a „klientelistické agresivní a pragmatické společenské uspořádání", kterými nemáme vůbec důvod a právo nějak se vychloubat. Budeme se proto věnovat v prvé kapitole vymezení tohoto pojmu, ve druhé kapitole pojednáme prakticky a pragmaticky o obsahu tohoto pojmu a ve třetí kapitole přikročíme k jeho konkrétním negativním důsledkům v našem životě v podobě kauz „pandur", „Gripeny" a „opoziční smlouva Klause a Zemana". Úvaha je napsána na základě citací a parafrází autorů a je určena ke studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů a k jejich obecnému politickému vzdělání.

 
[ 25. srpna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Lidovci budou dům na Václavském náměstí bránit

Pražská KDU-ČSL se znepokojením sleduje aktuální vývoj v kauze domu č. 47 na Václavském náměstí. Ocitli jsme se opět o krok blíže demolici v samotném jádru pražské památkové rezervace, v oblasti pod ochranou UNESCO, v bezprostřední blízkosti památkově chráněných budov.

„Demolice, pokud k ní skutečně dojde, může spustit bezprecedentní dominový efekt v centru Prahy, neboť spolu s domem č. 47 padne podle plánu investorů i část kulturní památky hotel Jalta," uvedl předseda KDU-ČSL v Praze Jan Wolf.

KDU-ČSL v této souvislosti dlouhodobě upozorňuje stavební úřad Prahy 1 na možné protizákonné jednání ze strany městské části Praha 1.

„Budovu na Václavském náměstí budeme hájit do poslední chvíle a všemi legálními prostředky včetně projevů občanské neposlušnosti," dodává Jan Wolf.

 
[ 22. srpna 2013 | Autor: Mgr. Jan Cieslar | celý text... ]
 

Glosa Milana Š.

Máme tu další předvečer smutného výročí. Srpen mám jako měsíc rád, ale dvacátého mi vždy zamrazí. Druhého dne jsem se probudil jako šestiletý do času plného strachu, který jako černé sukno potáhl Československou republiku na dlouhých dvacet let nenormální normalizací.

Je 45. výročí okupace "bratrskými" armádami, a přesto na naší politické scéně vesele působí KSČM, která - ač se hlásí k bolševickým tradicím - má trvalou přízeň voličů a kontinuálně zasedá v Parlamentu ČR. V naprosté většině politických stran vládne vysoká míra tolerance k bývalému členství v KSČ, a to nikoli pouze řadovému. Jsem rád, že je KDU-ČSL nesmlouvavou výjimkou, neboť před blížícími se předčasnými volbami nemalá část společnosti bagatelizuje průběh i důsledky totality, čím dál častěji slyšíme dokonce závany nostalgie po starozákonních "hrncích masa", které mají jisté psi uvázaní u boudy.
Antikomunismus už není považován za nezbytný, v případě např. bratrů Mašínových mocně vládnou hlasy, které jej označují za
primitivní a prvoplánový. První muž v čele naší země se z Pražského hradu již několikáté období mocně přiklání k závislosti na Rusku.

 
[ 20. srpna 2013 | Autor: Ing. Bc. Milan Šimáček | celý text... ]
 

Politická komunita

Kompendium se zabývá otázkou Politické komunity. Bude vhodné této otázce věnovat pozornost. V prvé kapitole pojednáme o názoru Kompendia citacemi a parafrázemi, druhá kapitola obsáhne náš závěr v této věci. Úvaha je určena studijním účelům Sdružení křesťanských seniorů k povznesení obecného vzdělání.  

 
[ 18. srpna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Smůla na Kultuře

Jestli máme, v poslední době, na někoho smůlu, tak jsou to ministři kultury. Bývalá paní ministryně běžela na vlak do Vizovic, když ještě stačila povolit zbourání domu na Václavském náměstí. Naopak současnému panu ministrovi nestačili ani ukázat, kde jsou v Nosticově paláci toalety a už odvolal ředitele Národního divadla. Pan ministr toalety ani nepotřeboval, protože musel honem běžet na kobereček panu premiérovi. Jak mu asi svůj postup zdůvodňoval?

 
[ 9. srpna 2013 | Autor: Petr Burgr - Místopředseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

Církev jako člen Mezinárodního společenství

Kompendium se zabývá otázkou Mezinárodního společenství a členství katolické církve v tomto společenství. Bude vhodné se zamyslit nad touto otázkou a úvaha je určena ke studiu Sdružení křesťanských seniorů a zvýšení obecné vzdělanosti. První kapitola bude věnována citátům a parafrázím Kompendia, druhá kapitola obsahuje vlastní shrnutí.

 
[ 9. srpna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Názor Volkera Gerhardta na víru

Volker Gerhardt podává svůj určitý názor na víru a bude vhodné se jeho názorem zabývat. V prvé kapitole uvedeme v citátech a parafrázích stanovisko Gerhardta, ve druhé kapitole vyslovíme vlastní shrnutí. Úvaha je určena pro studium členů Sdružení křesťanských seniorů a slouží k jejich obohacení ve věcech obecného zájmu.

 
[ 2. srpna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Existencialismus

Existencialismus je souhrnný pojem všech moderních filosofií, které v současné době panují ve světě a tímto názvem zahrnují řadu jednotlivých stoupenců moderního myšlení, kteří se od sebe liší jen partikulárními oblastmi filosofie, jimiž se zabývají.

Prvou kapitolu této úvahy věnujeme základnímu pojetí existencialismu, zatím co ve druhé kapitole připojíme své vlastní shrnutí. Oporu tohoto zamyšlení čerpáme v „Malých dějinách filosofie" Hanse Joachima Stoeriga, což bude podáno ke studijním účelům přímými citáty a parafrázemi z díla tohoto autora. Naše úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů k jejich obecnému zvýšení vzdělání ve věcech filosofického zaměření.

 
[ 28. července 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Novým členem KDU-ČSL se stal "Černý baron" Milan Šimáček

Dnes podepsal přihlášku do KDU-ČSL na Praze 1 "Černý baron" , herec, pedagog a novinář Milan Šimáček.
Jedná se o další osobu z věřejného prostoru, která se hlasí ke křesťansko demokratické politice a chce své přesvědčení dát najevo svým vstupem.  

 
[ 26. července 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Demonstrace proti bourání Kozákova domu na Václavském náměstí

Je skvělé, že tolik lidí i v tom šíleném vedru, které včera bylo, si našlo čas a mělo potřebu jít vyjádřit svůj nesouhlas s plánovaným bouráním Kozákova domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí. Škoda že takové osobnosti jako jsou na straně odpůrců nejsou také na straně bořitelů. PRAHU SI ZBOURAT NEDÁME ! vaše KDU-ČSL !

 
[ 25. července 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Fenomenalismus a fenomenologie

Husserlova fenomenologie jako moderní filosofie stojí za uvážení. V prvé kapitole o ní pojednáme s oporou na internet a „Malé dějiny filosofie" Hanse Joachima Stoeriga. Úvaha bude spojena s přímými citacemi a parafrázemi autorů a je určena ke studijním účelům a zvýšení obecné vzdělanosti Sdružení křesťanských seniorů.

 
[ 21. července 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Co je třeba uvážit z hlediska volební kampaně?

Politické dění ve státě je věc nesmírně důležitá a je vhodné o ní trochu uvažovat. V prvé kapitole se zamyslíme nad otázkou demokratického státu, ve druhé kapitole věnujeme pozornost konservatismu, ve třetí kapitole pojednáme o křesťanském pojetí vlády a politiky a čtvrtá kapitola vysloví náš závěr o věci. Úvaha je určena Sdružení seniorů v rámci obecného vzdělání.

 
[ 16. července 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Úvaha o podstatě korupce

V současné době státní zastupitelství a policie řeší případ několika obviněných, kteří jsou zatím ve vazbě, o jejich trestném případu korupce. Poněvadž je to kauza zajímavá, nebude na škodu, budeme-li o ní teoreticky uvažovat. V prvé kapitole probereme normální případ alokace státních zakázek podle předpisu demokratického systému vlády, druhou kapitolu věnujeme úvaze o běžných korupčních případech alokace státních zakázek, ve třetí kapitole probereme náš aktuální případ a čtvrtá kapitola bude obsahovat náš vlastní závěr. Úvaha je určena pro studium v rámci Sdružení křesťanských seniorů a pro zvýšení obecné vzdělanosti.

 
[ 8. července 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Dům na Václavském náměstí lze zbořit, památkovou ochranu nedostane

Odstupující ministryně kultury Alena Hanáková rozhodla, že dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze nebude památkově chráněn. Majitel tak může budovu zbourat a postavit na jejím místě novou. Odpůrci ale chystají další protesty.

 
[ 3. července 2013 | Autor: http://praha.idnes.cz/dum-na-vaclavskem-namesti-nedostane-pamatkovou-ochranu-pjg-/praha-zpravy.aspx?c=A130703_094059_praha-zpravy_klu | celý text... ]
 

1. Individualismus

Tato úvaha se uskuteční v rámci studijního programu Sdružení seniorů na různé studijní náměty. Případné citáty a parafráze budou čerpány z různých cizojazyčných světových slovníků. V prvé kapitole bude pojednáno o individualismu a druhá kapitola bude obsahovat naše závěrečné stanovisko.

 
[ 28. června 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Presumpce neviny – in dubio pro reo – důkazní břemeno – retroaktivita - ne bis de idem neboli res iudicata – promlčení

V právu je zachováváno vedle jiného těchto šest právních zásad či principů:  Presumpce neviny, In dubio pro reo, Důkazní břemeno, Zákaz retroaktivity, Ne bis de idem čili res iudicata a promlčení Uvedené zásady jsou koncipovány převážně ve prospěch osoby obžalované a nebude na škodu, když se u nich trochu pozastavíme a pouvažujeme o nich, neboť mohou s nimi být spojeny některé pochybnosti. Tato úvaha je určena Společenství seniorů pro studium obecných věd a rozšíření obecného vzdělání.  

 
[ 28. června 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Vedení KDU-ČSL nesouhlasí s „Topoziční smlouvou" na pražském magistrátu

Předsednictvo KDU-ČSL vyslovilo na svém dnešním zasedání svůj ostrý nesouhlas s rozdělením postů ve výborech na pražském magistrátu. ČSSD získá totiž výměnou za podporu menšinové rady TOP 09 kontrolu nad osmi z celkem jedenácti výborů, včetně kontrolního.

 
[ 21. června 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMO KDU-ČSL | celý text... ]
 

Iustitia et caritas. Spravedlnost a láska

Spravedlnost je ctnost a vedle statečnosti, moudrosti a mírnosti náleží mezi čtyři základní křesťanské ctnosti. Co je však podstatou spravedlnosti? Je to obsah pojmu staré definice římského práva, která praví: „Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi", „Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere"? (Spravedlnost je stálá a trvalá vůle poskytovat každému jeho právo. Složky práva jsou žít počestně, neškodit druhému, každému dávat to, co mu patří).

 
[ 14. června 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Neexistence studu a bezmocnost většiny občanů

P.Dr.Kašparů byl dotázán, v čem vidí příčiny potíží v našem státu. Podle jeho názoru je to převážná ztráta studu v našich občanech, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci. Je to zajímavý postřeh a stojí za uvážení. První a druhá kapitola bude věnována stanovisku bratra Kašparů a ve třetí kapitole bude závěr.

 
[ 7. června 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

1. Svědomí

Morální teologie se vážně zabývá otázkou, podle čeho se má člověk řídit při svém jednání, aby bylo v souladu s morálkou, zda touto orientací má být jeho vlastní svědomí nebo zda má postupovat podle příslušného mravního kodexu nebo katolického církevního učení. Stojí za to zamyslet se nad touto problematikou. Svědomí totiž často bývá považováno za Boží hlas v člověku, což svým charakterem by neodpovídalo tomuto pojetí. V prvé kapitole věnujeme pozornost různým východiskům, druhá kapitola bude obsahovat naše résumé.

 
[ 31. května 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Úvaha o naší justici

V Respektu č. 15  2013 byl publikován dopis Anny Hogenové : „Úvaha o naší justice". Ukázalo se, že i naprostá nespravedlnost může vinou technického zdání vyhrát. Článek je to velmi zajímavý a je vhodné se jím zabývat. V prvé kapitole této úvahy bude citován uvedený dopis, ve druhé kapitole se věnujeme kauze Jiří Čunek a třetí kapitolu věnujeme závěru.

 
[ 29. května 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Dekonverze

Profesoru sociologie Janu Kellerovi Ostravské Univerzity byly položeny otázky týkající se dekonverze a jeho odpovědi jsou citovány v prvých dvou kapitolách našeho tématu. Ve třetí kapitole bude připojeno naše vlastní résumé.

 
[ 17. května 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Oznámení kandidatury na předsedu PMO KDU-ČSL

Milé sestry, vážení bratři,

rád bych Vás touto cestou informoval o mém rozhodnutí kandidovat na předsedu Pražské městské organizace KDU-ČSL.

K tomuto zásadnímu rozhodnutí mne vedlo překvapivé odstoupení našeho bývalého předsedy PMO Ing. Libora Galatíka a v neposlední řadě i výzva některých z Vás, abych na tuto funkci kandidoval. Jako dlouholetý místopředseda pražské městské organizace, považuji za svou povinnost se o tuto funkci s ostatními zájemci v demokratickém volebním klání na Pražské městské konferenci KDU-ČSL utkat.

 
[ 16. května 2013 | Autor: Mgr. Martin Hofr | celý text... ]
 

JAN WOLF, životopis kandidáta na předsedu PMO

JAN WOLF

Předseda KDU-ČSL Praha 1

Místopředseda pražské městské organizace KDU-ČSL

Člen celostátního výboru KDU-ČSL

 
[ 15. května 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Trest smrti

Trestem smrti se zabývá moralista Jiří Skoblík ve svém díle „Přehled Křesťanské etiky", Karolinum, naklad. University Karlovy, Praha 1997 a Karl-Heinz Peschke ve svém díle „Křesťanská etika", Vyšehrad, Praha 1999. Pojednáme o tomto tématu: V prvé kapitole citace Skoblíka, ve druhé kapitole citace Katechismus katolické církve, Zvon, Praha 1998, ve třetí kapitole citace Peschke a ve čtvrté kapitole vlastní závěr.

 
[ 13. května 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Dnes, v pátek 10.5.2013 oznámil bývalý ředitel ÚSTR Daniel Herman svůj vstup do KDU-ČSL

„Ve čtvrtek 9.5.2013 byl na základě své přihlášky přijat za člena KDU-ČSL v obvodní organizaci Prahy 1," sdělil Jan Wolf, předseda této obvodní pražské organizace.

Předseda KDU-ČSL dnes uvítal vstup Daniela Hermana do strany.  „ Jsem rád, že se nám v osobě Daniela Hermana dostává do našich řad zkušená a silně vyprofilovaná osobnost. Jsme strana, která se hlásí k pravicové politice a nese s sebou tradičně silný akcent na sociální a tradiční hodnoty. Křesťanskodemokratická politika se ukazuje jako jasné a svébytné řešení pro Českou republiku.  Daniel Herman je člověk, který  - při jeho zkušenost a vlastnostech -  bude platnou součástí naší snahy obhájit v naší republice svobodu a prosazovat odpovědnou solidaritu a sociální spravedlnost," řekl dnes předseda strany Pavel Bělobrádek.

Daniel Herman své důvody pro politické angažmá shrnul takto:  „Vážím si zájmu KDU-ČSL o spolupráci a rád její pozvání přijímám. Celoživotně sdílím křesťansko-demokratické hodnoty a jsem přesvědčený, že model sociálně-tržního hospodářství je velmi vhodnou nabídkou i pro naši zemi.

 
[ 10. května 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Novým členem KDU-ČSL se stal Mgr. Daniel Herman

 Dobré ráno přátele, včera v podvečer byl přijat za člena KDU-ČSL Prahy 1 Mgr.Daniel Herman. Nemusím doplňovat, že se jedná o odvolaného ředitele ÚSTRu.
Fotografie které vidíte, jsou jediné autetentické záběry z příjetí Danilea Hermana do na...ší organizace. Tímto též přeji bratru D.Hermanovi mnoho púspěchu ve své náročné práci boje s pro mnoha lidem nepříjemnou historií naší společnosti. Stejně tak přeji Danielovi mnoho úspěhů v osobním životě . KDU-ČSL je opět silnější !

 

 
[ 9. května 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Codex morální a trestněprávní

Zabývat se otázkou morálního a trestněprávního kodexu vyžaduje, abychom se předem zamyslili nad různými formami skupinových společenství, říší a států a začít tedy od prvopočátku.

 
[ 5. května 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na 3. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milé sestry a vážení bratři ,

dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 3. členskou schůzi naší organizace v roce 2013 .

Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 9.5.2013 od 17.00 hod. v paláci Charitas , Karlovo nám. 5 , Praha 2 .

Tentokráte se sejdeme v zasedací místnosti ve 2. patře .

 
[ 29. dubna 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

„Otevřená" a „uzavřená" společnost

Filosof a politolog K.R,Popper ve svém díle  „Otevřená společnost a její nepřátelé", Oikúmené, Praha, 1994, se zabýval problematikou „otevřené" a „uzavřené" společnosti. Věnujme svou pozornost jeho citovanému a parafrázovanému dílu v prvé kapitole, druhá kapitola bude obsahovat vlastní stanovisko k věci.

 
[ 29. dubna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

"Pochod dobré vůle"

 Tak jsem dnes spolu s několika dalšími pražskými lidovci navštívil "Pochod dobré vůle" proti antisemitismu a podobným zrůdnostem. Pochod začal na náměstí Franze Kafky, Praha 1 a přes Palachovo náměstí zamířil do cíle na Klárově. Pochodu byl...i přítomni herec Jan Potměšil, odvolaný ředitel ÚSTR Daniel Herman, velvyslanec Státu Izrael J.E.Jaakov Levy a další přátelé této těžce zkoušené země. Pan velvyslanec v projevu nezapomněl vzpomenout na to, že jediná země která v roce 1946 dala do rukou zbraně k obraně Izraeli bylo Československo. Též řekl, že České republiky si Stát Izrael váži jako největšího Evropského přítele a spojence. Dnes jsem byl opravdu hrdý na to, že jsem Čech. V srdci kříž a v paměti šesticípou hvězdu !

 
[ 22. dubna 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Předseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Řád

Filosof, právník a ekonom F.A. Hayek ve svém díle „Právo, zákonodárství a svoboda" zabývá se otázkou řádu a pravidel a jde o tak závažnou  problematiku, kterou je třeba pro její dosah na celou lidskou společnost se zabývat v jejích citacích a parafrázích. To je předmětem prvé kapitoly, druhá kapitola obsahuje výklad některých pojmů.

 
[ 20. dubna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Historické vědy

K.R.Popper ve  studii „Otevřená společnost a její nepřátelé". (Oikúmené, Praha 1994) zabývá se otázkou historických věd a problematikou historicismu.  Tato témata budou v přímých citacích autora předmětem prvé kapitoly. Ve druhé kapitole pak se pokusíme podat vlastní výklad a interpretaci těchto otázek.

 
[ 12. dubna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Islám

CIG č. 38, Herder, Freiburg 19.8.2010: Johannes Röser: Der „Heilige Krieg" ist auch Krieg: V diskusi o inkulturaci a integraci muslimů neměl by být naivně zacloněn zvláštní svět  - ale nebezpečná realita – domorodých „džihádistů".CIG č. 9, Herfder, Freiburg 3.3.2013 publikoval článek Johannese Roesera: „Die (un)heimliche Weltmacht Radikal-Islam". V prvé kapitole bude

ocitován text obou článků, druhá kapitola bude věnována závěrečnému shrnutí.

 
[ 7. dubna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Myšlení řecké, židovské a moderní

Vladimír Sadek publikoval v Slovníku článek „Židé a Evropa". V tomto článku se zabývá srovnáním myšlení antického Řecka, židovstva a moderního českého myšlení. Poněvadž křesťanské myšlení je založeno na antice a židovství, bude vhodné se tímto článkem, zabývat. V prvé kapitole se dotkneme s oporou na článek myšlení řeckého, židovského a našeho moderního, druhá kapitola bude věnována závěru.  

 
[ 2. dubna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Požehnané velikonoční svátky

Sestry a bratři, přátelé a všichni lidé dobré vůle,

tímto si Vám dovoluji popřát jménem svým a jménem celé KDU-ČSL Prahy 1 krásné a příjemné prožití Velikonoc s příchodem vzkříšeného Krista.

Ať nám je oporou a cílem této pozemské cesty ,

Váš Jan Wolf 

 
[ 28. března 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Má být Turecko přijato za člena Evropské Unie?

V časopise Střední Evropa č. 125 ze září 2006 byl publikován článek Rudolfa Kučery: Turecko a Evropská Unie. V První kapitole bude tento článek ocitován, ve druhé kapitole k němu zaujmeme stanovisko.

Úvod: Je třeba prozkoumat, co všechno musí Turecko ještě změnit. Jsou to rozdílné problémy, jedny jsou povahy politické a právní, druhé hospodářské a sociální a konečně třetí okruh se týká problémů kulturních.

 
[ 23. března 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Fotografie z obvodní volební konference KDU-ČSL Prahy 1 ze dne 14.3.2013

Fotografie z obvodní volební konference KDU-ČSL Prahy 1 ze dne 14.3.2013

 
[ 21. března 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

New Age a Svobodné zednářství

New Age a Svobodné zednářství jsou dvě organizace, které hrály a hrají důležitou roli v našem společenském životě jako negativní postup ve věci náboženství a víry. Věnujme jim proto pozornost. V první kapitole bude pojednáno s oporou v internetu o New Age, druhá kapitola bude určena obsahu Svobodného zednářství opět podle citací a parafrází internetu. Ve třetí kapitole se pokusíme o vytvoření závěru o obou organizacích.

 
[ 15. března 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KDU-ČSL v Praze 1

OBVODNÍ  KONFERENCE  KDU-ČSL v Praze 1

která je svolána na

čtvrtek 14.3.2013 od 17.00 hodin

do 2. patra, do zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 

Program členské schůze :

-          Zahájení obvodní volební konference Prahy 1, včetně volby pracovního předsednictva a jednotlivých komisí (volební a návrhová )

-          Výroční zpráva předsedy obvodní organizace KDU-ČSL Prahy 1

-          Zpráva předsedkyně obvodní revizní komise KDU-ČSL Prahy 1

-          Zpráva pokladníka 

-          Volby orgánů obvodní organizace

-          Volby delegátů městské konference včetně náhradníků

-          Volby delegáta sjezdu, včetně náhradníka

 

-          Vystoupení hostů

( bude probíhat během přestávek jednotlivých volebních kol )

-          Diskuze k jednotlivým bodům programu (bude probíhat průběžné)

-          Usnesení a hlasování o jejich přijetí

-          Různé

 
[ 10. března 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Moderna a postmoderna

 V Časopise Christ in der Gegenwart č. 47/2012 byl publikován článek Chistopha Shulte „Ist die Welt noch modern?. Pojednává o epoše moderny a postmoderny a stojí za přečtení. V prvé kapitole se předkládá článek v překladu, ve druhé kapitole bude pojednáno o moderně a postmoderně podle internetu a ve třetí kapitole závěr.

 
[ 9. března 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Michal Horáček - stať na téma "oběti komunismu"

Dámy a pánové,

          když jsem přijal závazek promluvit na dnešním setkání, nedocenil jsem, jak obtížné to pro mne bude.

    Napsal jsem mnoho knih, novinových článků a básní, ale napsat stať na téma "oběti komunismu" se mi vyjevilo jako neřešitelné: jaké věty použít, aby byly adekvátní nejen počtu komunisty způsobených tragedií, ale jedné každé z nich? Jak má ten, kdo mnoho neriskoval a přežil, mluvit o těch, kteří riskovali všechno a zahynuli? Neměli by o pekle mluvit ti, kteří peklem prošli - a ti ostatní jen pozorně a s úctou naslouchat?

    Ani nepamatuji kdy a jestli vůbec jsem s tužkou v ruce nad bílým papírem cítil takovou nedostatečnost.

 
[ 4. března 2013 | Autor: Michal Horáček | celý text... ]
 

Stává se Čína světovou velmocí?

Hospodářští odborníci vycházejí z toho, že „Říše Středu" se vyvíjí k vedoucímu státu 21. století. Jak ale západ přivítá tuto změnu? Juergen Springer uveřejnil tento článek v CIG č, 4 2013 a jeho obsah stojí za přečtení.

 
[ 4. března 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nezapomeňme na oběti komunismu!!!

24. února 2013 v 18.00 jsme se již pojedenácté sešli u pomníku obětem komunistického režimu na pražském Újezdě, kde se konala již tradiční vzpomínka na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí. Střízlivé odhady uvádějí, že počet lidských obětí byl za dobu čtyřicetileté vlády KSČ okolo osmi tisíc.
Každý rok se schází starší i mladší, aby uctili památku těch statečných, kteří se nebáli vzepřít komunistické zvůli a totalitě. Při této příležitosti promluví mimo jiné i textař a spisovatel p. Michal Horáček PhD. a Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Součástí je zapálení svíček a položení květin.

Jako tradičně jsme byli poctěni i duchovním slovem, které tento rok pronesl Mons. Karel Herbst SDB.

 
[ 24. února 2013 | Autor: Mgr. Jan Cieslar | celý text... ]
 

„Pacta sunt servanda" a „Zlaté pravidlo"

V Lidových novinách ze dne 15. 2. 2013 byl uveřejněn článek „Svedený a opuštěný", v němž se uvádí: Jan Fischer má dluhy a mnozí takysponzoři mu potom, co nepostoupil do druhého kola, slíbené peníze nedodali. Nebude proto na škodu, když se trochu zastavíme u tohoto případu a zamyslíme se o něm.  Prvá kapitola pojedná o povinnosti plnit dohody a sliby. Ve druhé kapitole se dotkneme obsahu Zlatého pravidla a ve třetí kapitole připojíme závěr.

 
[ 23. února 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Obecné dobro z hlediska politiky

O obecném dobru můžeme uvažovat z různých hledisek. Pokusme se nyní zamyslet se nad tím, jak taková „blbá nálada", na kterou si často tak stěžujeme, může snižovat naše obecné dobro a dobrou náladu. To bude v prvé části této úvahy, Ve druhé kapitole připojíme závěr této úvahy.

Co rozumíme pod pojmem „blbá" nálada a její vztah k obecnému dobru.

Blbou náladu může způsobit cokoliv, špatně jsme se vyspali, je deštivé a chladné počasí a podobně. Držme se však toho významu, který dával tomuto pojmu Václav Havel a omezme se jen na takovou náladu, kterou zavinila politická situace v našem státě. Budeme mít příležitost na více příkladů. Poněvadž pak stěžovatelů by mohlo být bezpočet, spokojme se s tou 5 %ní doložkou těch, kteří existují ve volebním právu, neboť to nám odečte případný počet věčných sudičů a stěžovatelů.

 
[ 16. února 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nezapomeňme na oběti komunismu!

24. února 2013 v Praze na Újezdě v 18 hodin

„Dne 25. února 1948 se komunisté chopili moci a na dlouhých čtyřicet let přikryl naši zemi temný stín. Dobrá paměť nás všech je nadějí, že se zlá minulost nebude již nikdy opakovat..."

Na pražském Újezdě se v předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948 uskuteční již pojedenácté vzpomínka na oběti tohoto režimu. Prvotní myšlenkou je vzpomenout na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí.

Každým rokem se nás schází více a více, starších i mladších. Tento rok promluví mimo jiné i textař a spisovatel p. Michal Horáček PhD. a Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studi­um totalitních režimů.

Součástí pietního aktu je i zapálení svíček a položení květin.Jako tradičně na nás čeká i duchovní slovo, které pronese bis­kup pražský Mons. Karel Herbst SDB.

Zapalte spolu s námi svíčky za 8.000 našich spoluobčanů, kterým vzala komunistická diktatura život!

 
[ 11. února 2013 | Autor: Mgr. Jan Cieslar | celý text... ]
 

"Kdo miluje, daruje krev"

Vážení přátelé,
i tento rok Vás zveme k podpoře tradiční akci, kterou pořádáme, a to "Kdo miluje, daruje krev". Akce proběhne 14.2. 2013 od 7.30 do 11.00 na transfuzním oddělení v Thomayerovy nemocnice.

Dárce dostane na místě občerstvení a má nárok na volno v práci po dobu dárcovství.

Děkuji vám za spolupráci a přeji hezký den

 

 
[ 10. února 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Masopust na Hradčanech a Malé Straně

Dnes se konál opět nádherný masopust na Hradčanech a na Malé Straně. Kdo nebyl může jen litovat. Jo a na závěr, medvěda se lotos zastřelit nepodařilo! Tak snad příští rok :-)!

 
[ 9. února 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Evropská unie

V časopise Christ in der Gegenwart, č. 1, leden 2013 byl publikován článek Johannesa Roesera „Europas Preis und Kraft" zabývající se Evropskou unií s přihlédnutím k jejímu křesťanskému zaměření. Nebude na škodu, když se jako členové EU zamyslíme nad tímto článkem v citacích a parafrázích autora v překladu v prvé kapitole této úvahy, ve druhé kapitole se pokusíme o podání názoru k obsahu a věci.

 
[ 8. února 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Angažovanost občanů ve veřejných věcech

V našem státě stále zjišťujeme, že naši občané jen ve velmi nepatrné míře věnují svou péči o to, aby stát dobře fungoval a aby v něm nedocházelo k různým úskalím, které brání jeho dobrému chodu. Zato tím více křičí a napadají vedoucí činitele státu svou kritikou. Nebude proto na škodu zabývat se otázkou větší angažovanosti občanů ve správě a řízení státu. Jde tedy o zamyšlení o povinnosti a odpovědnosti občanů, čemu je věnována první kapitola, zatím co ve druhé kapitole úvahu uzavřeme závěrem.  

 
[ 3. února 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Inkvizice

Inkvizice a pronásledování kacířů ve středověku a v novověku v Evropě hrálo velkou roli a zabývá se jí také internet. Nebude na škodu trochu se nad věcí zamyslit. Přejímáme text internetu v prvé kapitole této úvahy a druhou kapitolu věnujeme vlastní úvaze dílčímu aspektu tématu. Třetí kapitola bude věnována samostatnému exkursu do oblasti inkvizice.  

 
[ 3. února 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Smír mezi přirozeným a pozitivním právem

Pomalým způsobem dochází ke smíření přirozeného a pozitivního práva poté, co přirozené právo bylo opuštěno v 19. století a byla uznávána jen platnost pozitivního práva.  Věnujme proto pozornost modernímu americkému a anglickému právu. V prvé kapitole bude pojednáno o právu přirozeném, ve druhé o právu pozitivním a třetí kapitola bude věnována novému modernímu pojetí práva v Americe a Anglii. Citace a parafráze z díla Welzela. Čtvrtá kapitola bude věnována závěru.  

 
[ 26. ledna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Stranické provize a korupce

Česká republika je ve světě známa jako jeden z největších korupčních států a vycházíme-li z toho, že takovéto korupce se vyskytují ve značném počtu případů v celém světě, slavné a vyhlášené západní demokracie nevyjímaje, toto naše prvenství mnoho znamená. Budiž nám dovoleno trochu se zabývat touto otázkou a všimnout si zároveň všech konotací, které na pojem provize a korupce navazují. V první části této úvahy se budeme věnovat výkladu těchto pojmů i se skutečnostmi, které s nimi souvisí. Ve druhé kapitole se pokusíme zhodnotit kriticky a morálně celou tuto problematiku případně s historickým poukazem na naši vlastní skutečnost. 

 
[ 14. ledna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na 1. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v tomto roce

Milé sestry a vážení bratři,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na první členskou schůzi naší organizace v roce 2013.
Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 17.1.2013 od 17.30 hod. v paláci Charitas , Karlovo nám. 5 , Praha 2.

Tentokráte se sejdeme v knihovně ve 3. patře. Více se dozvíte z pozvánky, viz. příloha.

 
[ 7. ledna 2013 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Autoritativní a autokratické systémy a demokracie

Joseph Siegle publikoval článek „Proč má demokracie klíčový význam pro blahobyt a mír" a Joerg Faust uveřejnil článek „Demokracie, demokratizace a hospodářský vývoj". Oba články se zabývají otázkou, zda řešit vládní formu systémy autoritativními a autokratickými nebo demokratickými. Problematika je závažná pro volbu vládního systému rozvojových zemí. Prvé dvě kapitoly věnujeme oběma autorům v přímých citacích a parafrázích, ve třetí kapitole se pokusíme vyslovit vlastní stanovisko s přihlédnutím ke stavu v našem státu.

 
[ 5. ledna 2013 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

"Spe salvi"

Benedict XVI.: „Spe salvi". „O křesťanské naději". Encyklika papeže Benedicta XVI.

Česká biskupská konference. Paulínky 2008.

Úvod: „Naděje" je jedním ze základních slov biblické víry – do té míry, že se nám může zdát, jako by se označení „naděje" a „víra" mohla na mnoha místech vzájemně zaměňovat. Dnešním jazykem řečeno, křesťanské poselství nebylo „informativním", nýbrž „performativním". To znamená, že evangelium není jen pouhým sdělením čehosi, co je možné se dozvědět, ale jde o sdělení, které účinně působí, vytváří skutečnost a mění život. „Víra je hypostasis těch věcí, které nevidíme". Jak církevním otcům, tak středověkým teologům bylo jasné, že se řecké slovo hypostasis překládá latinským termínem substantia. Latinský překlad, který vznikl ve starověké církvi, pak zní: Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium – víra je „podstata" věcí, ve které doufáme; důkazem těch věcí, které nevidíme. Tomáš Akvínský uvádí: víra je „habitus", totiž stálá duchovní dispozice, jejímž prostřednictvím má v nás svůj počátek život věčný a rozum je tak přiváděn k souhlasu s tím, co nevidí.

 
[ 31. prosince 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Církev a demokracie

Erik von Kuehnelt-Leddihn: „Dilema křesťanských demokratů z katolického hlediska. Církev a demokracie."  Střední Evropa č 100.V první a druhé kapitole je autor podán v přímých citacích, ve třetí kapitole bude podán závěr. Obsah této problematiky má takovou závažnost, a to nejen z hlediska minulosti, nýbrž i přítomnosti a daleké budoucnosti, takže je třeba se nad těmito názory vážně zamyslit.

Musíme si uvědomit, že i v současné době v mnoha evropských i světových státech existují politické strany křesťanského zaměření, které jsou pro myšlení příslušného obyvatelstva tak hluboce vžité, že i otázka jejich budoucí existence má či nemá svou relevanci.

 
[ 31. prosince 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Radostné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2013 Vám přeje KDU-ČSL Praha 1

Milé sestry, drazí bratři a všichni lidé dobré vůle

Tímto si Vám jménem svým i jménem obvodního výboru KDU-ČSL Prahy 1 dovoluji popřát:
Radostné Vánoce s očekáváním příchodu na svět malého dítěte, které tak ovlivnilo svět a vše nejlepší do nového roku 2013 Vám i všem vašim blízkým.

 

 
[ 21. prosince 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

P A M Ě T I

S P A D L A    K L E C   . . .   A   C O    B Y L O   D Á L.

Vzpomínky jednoho z muklů.

Josef Plocek

 1982

 
[ 20. prosince 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Paul Ricoeur: Etika a politika

V časopise Střední Evropa č. 29 1993 byl publikován článek Paula  Ricoeura „Etika a politika." Jde o velmi zásadní pojednání o státě, právu, morálce, ekonomice a politice. Je třeba článku věnovat pozornost. První a druhá kapitola je v podání citací Ricoeura, třetí kapitola obsahuje závěr.

 
[ 19. prosince 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Mizející pojmy a problematiky z lidského myšlení

Uvažujeme-li o lidském myšlení, shledáváme, že z něho postupně mizejí mnohé pojmy i celé myšlenkové problematiky. Např. to markantně spatřujeme v tom, že dřívější pojem politiky byl do značné míry ve svém prvenství nahrazen ekonomikou, která v běžném používání dostala privilegovanější postavení oproti obecnější politice. Zamysleme se trochu nad touto skutečností a hledejme další podobné případy. To bude předmětem této úvahy.  

 
[ 16. prosince 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Individualismus

Zabýváme-li se filosofií, politologií, ekonomií a etikou 19. století, zjišťujeme, že fenomén individualismu v té době dosahoval svého vrcholu, třebaže jeho vznik byl staršího data a jeho principy překračovaly i do blízké i vzdálené budoucnosti. Spočíval na myšlení doby renesance a humanismu, byl silně ovlivněn reformací, osvícenstvím a odklonem od tradicionalismu a příklonem k pozitivizmu a sekularizmu. V mnohém má společnou podstatu zvláště s liberalismem. A poněvadž individualismus má svou důležitost i v současném myšlení a bádání, nebude na škodu, když si ho blíže všimneme. Při jeho vymezení v prvé kapitole budeme vycházet především z českých i cizojazyčných naučných slovníků. Ve druhé kapitole se pokusíme zaujmout křesťanské stanovisko k uvedeným heslům.

 
[ 7. prosince 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Demonstrace proti bourání kubistického domu 1601 na Václavském náměstí

Děkuji Všem, kdo nás včera podpořili při demonstraci proti bourání kubistického domu 1601 na Václavském náměstí. Za KDU-ČSL Prahy 1 a Změnu pro Prahu 1 Honza Wolf. MY SE NEDÁME - PRAHU SI KNĚŽÍNKEM BOURAT NEDÁME!

 
[ 6. prosince 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

2. Nacionalismus a vlastenectví

Pokračujeme  v uveřejňování článků, které se týkají uvedeného tématu.

Bohumil Doležal: Česká identita mezi národem a Evropou. České dějiny.

 

Od druhé poloviny sedmnáctého století zachvátil evropskou a severoamerickou společnost proces hluboké proměny, změna stavovské společnosti ve společnost občanů. Podstatné přitom je, že národ jako společenství politicky relevantních subjektů, které společně vytvářejí stát, se rozšířil na veškeré obyvatelstvo toho kterého státu. Proměny byly neseny myšlenkou zrovnoprávnění, rovných lidských a občanských práv. Na tento proces pak postupně od konce osmnáctého století navazují dvě velká emancipační hnutí: socialistické hnutí, které usiluje o faktické sociální a politické zrovnoprávnění „čtvrtého stavu“, nejchudších vrstev obyvatelstva, - a na východ od Rýna národní hnutí, které pak v této oblasti vedlo ke vzniku národních států – německého, italského, později mj. i maďarského, polského a českého. Na konci osmnáctého století český národ jako sociální a politický útvar neexistoval – existovalo jen české etnikum, sedláci a drobní řemeslníci, obývající převážně venkovské oblasti českého a moravského vnitrozemí.

 
[ 23. listopadu 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

1. Nacionalismus a vlastenectví

Na rozdíl od historických pokusů o prosazení národní hegemonie byl Hitlerův pokus založen na souhrnu různých myšlének devatenáctého století, které,- podobně jako jinak neškodné prvky střelného prachu – spojeny dohromady, vytvořily výbušnou a hroznou směs. Hlavní přísady byly následující: ideologie národního státu, jež se nezadržitelně šířila již od Francouzské revoluce. Podle ní má v principu národní stát (chápaný jako etnická skupina se společným jazykem a tradicí) právo na vlastní národní stát. Jakmile bude jednou takto uspořádán celý svět (vnímaný ovšem z evropské perspektivy), budou národy a státy žít v míru a souladu. Byla to myšlénka risorgimenta, italské obrození 19. století.

 
[ 19. listopadu 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Mše svatá na poděkování Bohu a sv.Anežce České u příležitosti vzpomínky na 17 listopad 1989

Milí čtenáři těchto stránek . 17 listopadu proběhla již 4 mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za svobodu Českého národa. Mše proběhla v chrámu Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském v Praze 1 na Jungmannově náměstí.

Hlavním celebrantem byl biskup Karel Herbst. Karel Herbst připomněl odkaz Anežky České, včetně vlivu jejího svatořečení na události listopadu 1989.

Více z homilie jeho Excelence naleznete v odkazu pod tímto článkem. Mše se účastnilo i mnoho dalších kněžích z různých pražských farností, stejně tak jako hostitelé, menší bratři rádu sv. Františka. Hudební doprovod zajistil smíšený sbor " Lokál Vokál „ pod vedením sbormistra Martina Šmída.

Mše byla navštívena velkým množstvím věřících i nevěřících z různého spektra společnosti, kteří si přišli takto připomenout odkaz tohoto významného dne. Po mši se velká část návštěvníků i duchovních odebrala společně k památníku 17 listopadu na Národní třídu, kde si krátkým proslovem dominikána Jordána Vinklárka OP.,modlitbou, položením květin a zapálením svíček zavzpomínali na 23 let starou událost.

Tímto si dovoluji za pořadatele všem přítomným poděkovat a pozvat je i Vás na 5 ročník mše, která proběhne opět za rok v tento den.


http://www.proglas.cz/audioarchiv.html

 

 
[ 18. listopadu 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pravda

V návaznosti na předchozí studii, kterou jsme věnovali otázce hodnotových soudů, kráčejme dále cestou v hledání pravdy v lidských deskriptivních soudech a všimněme si oblasti poznání tak zvaných axiomatických soudů, kterými se zabýval Dr. Jaroslav Beneš ve svém díle: „Duch a hmota v teorii poznání", nakladatelství Rupp, Praha 1946. Toto bude předmětem naší prvé kapitoly. Druhou kapitolu pak věnujeme studii PhDr Karla Šprunka „Současné teorie pravdy", které nás poučí o tom, že otázka pravdy je v lidském poznání značně vážná a složitá a že ji nelze zodpovědět jednoznačně jednoduchým způsobem. Ve třetí kapitole pak si všimneme novodobých názorů Popperových o ověřování pravosti a pravdy u deskriptivních soudů.

 
[ 12. listopadu 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milé sestry a Vážení bratři,

dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na pátou členskou schůzi naší organizace v roce 2012.
Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 15. 11. 2012 od 17.30 hod. v paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2.

Tentokráte se sejdeme v zasedací místnosti ve 2. patře.
Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

S pozdravem

Zdař Bůh

 
[ 5. listopadu 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Maritainova interpretace metafyziky

Jacques Maritain ve svém díle: „Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir" v prvé kapitole „Velikost a bída metafyziky" výstižným způsobem se zabývá metafyzikou. Jeho výklad je tak přesný, že stojí za to přímými citacemi se u něho zastavit. Ve druhé kapitole poskytneme závěr.

Maritain uvádí: Mohli bychom se domnívat, že metafyzika v obdobích spekulativní nemohoucnosti září přinejmenším skromností. Ale v téže době kdo neví o velikosti, neví ani o bídě. Její velikost: je moudrost, její bída: je lidská věda. Ať jsou to novokantovci, novopozitivisté, idealisté, bergsonisté, logisté, pragmatici, novospinozovci, novomystici, hluboká neřest zpracovává filosofy té doby, - starý omyl nominalistů.

 
[ 4. listopadu 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Řád Tomáše Garrigua Masaryka pro JUDr. Josefa Plocka

Řád Tomáše Garrigua Masaryka JUDr. Josefu Plockovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

JUDr. Josef Plocek zakusil pronásledování oběma totalitami, které v uplynulém století ovládly naši zemi. Během německé...okupace byl jako student vyloučen z gymnázia a po válce jej komunistický režim za spolupráci na odeslání dopisu o stavu tehdejšího církevního a náboženského života u nás do Vatikánu zatkl a odsoudil jako „vatikánského špióna" k 13 letům žaláře. Prošel věznicemi a uranovými doly na Slavkovsku, Jáchymovsku a Příbramsku. I po amnestii v roce 1960 byl nucen žít pod trvalým dohledem STB a byl všemožně pronásledován. Je stále aktivním členem Konfederace politických vězňů.

 
[ 31. října 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 23 let svobody

Zveme Vás na mši svatou, která proběhne 17. 11. 2012 od 10.00 hod. v kostele Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském.

 
[ 26. října 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Immanuel Kant: Kritika praktického rozumu – Mravnost a náboženství

Zabývejme se nyní dalšími Kantovými studiemi. V prvé kapitole bude pojednáno s oporou na Hanse Joachima Stoeriga „Malé dějiny filosofie" v přímé citaci na otázku Kritiky praktického rozumu a mravnosti a náboženství, druhá kapitola bude věnována křesťanskému stanovisku k danému tématu.

 
[ 25. října 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Stanovisko Tomáše Akvinského k problematice etiky

Zabýváme-li se stanoviskem Tomáše Akvinského k problematice etiky, můžeme vyjít z díla Arno Anzenbachera „Úvod do etiky", kde tento autor se zabývá erudovaně se základním postojem Tomášovým k základním otázkám etiky ve věci věčného zákona (lex aeterna), přirozeného zákona (lex naturalis), autonomie svědomí, jakož i správného a bludného svědomí. V této souvislosti narazíme rovněž na postoj filosofa Immanuela Kanta, který věnoval této problematice velkou část svého filosofického myšlení. Přitom vyjdeme i ze skutečnosti, že jak Tomáš, tak i Kant vycházeli ve svých úvahách z antické filosofie, z děl Aristotelových.

 
[ 25. října 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Kolektivní vina

     Historiografie 20. století nám podává informace o tom, jak ve dvacátém století došlo ke dvěma světovým válkám, které vyvolaly desítky milionů ztrát na lidských životech, škody hospodářského, politického, zdravotního, společenského a mravního rázu překračovaly sta miliony; příčiny těchto válek můžeme vedle jiných hledat a spatřovat v německém imperialismu. Tyto historické skutečnosti byly popsány v tisících literárních dílech, byla řešena otázka, kdo nese vinu na tomto strašlivém utrpení tehdejší doby; nese ji jako vinu kolektivní celý německý národ, byl mezinárodní světový trestní tribunál v Norimberku oprávněný soudit německé občany za jejich provinění? Po stránce právní, mravní a společenské odpovědnosti Němců se touto otázkou zabýval filosof Karl Jaspers ve svém díle „Otázka viny", otázkou se zabýval i politik a filosof Emanuel Mandler v článku „Viníci tohoto světa", publikovaném v časopise Střední Evropa č. 28 v r. 1993.

 
[ 15. října 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Drakiáda v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Několik málo fotografií z velmi vydařené "Drakiády v nemocnici pod Petřínem".

Drakiáda v nemocnici Milosrdných sester, je každoročně aktivně podpořena účastí Lidovců z Prahy 1 s dětmi, ale i dobrovolnickou pomocí s organizací a programem.

 
[ 8. října 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Metafyzika Aristotelova a Kantova

Metafyzika kdysi hrála a stále i dnes hraje ve filosofii velkou roli. Proto se jí budeme věnovat v prvé kapitole. Ve druhé kapitole přihlédneme k filosofii empiriků Locka a Huma. Ve třetí kapitole připojíme vlastní úvahu. Prvé dvě kapitoly budou podány v přímých citacích a parafrázích.

 
[ 8. října 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Diskuse s docentem Jaroslavem Šebkem

 Na třicet účastníků z řad pražské organizace si čtvrtek 20. 9. v Paláci Charitas se zaujetím vyslechla přednášku Doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D., pracovníka historického Ústavu Akademie věd ČR, který se věnuje zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století na téma Aktuální stav a budoucí vývoj církevních restitucí v České Republice. Po přednášce se rozvinula bohatá diskuse.

 
[ 25. září 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Viktoria Grant v kanadské televizi o moderním systému bank

V kanadské televizi kritizovala 12-tiletá Kanaďanka Viktorie Grant kanadský moderní systém bank, který přivádí Kanadu do dluhu, vede kanadské  banky k bohatství, zatímco kanadští občané chudnou. Tato skutečnost bude předmětem našeho citování a parafrázování televize v prvé kapitole. Ve druhé kapitole se zamyslíme nad americkou finanční a bankovní krizi, jak o ní podává zprávu Tomáš Ježek v článku: „Finanční krize. – Co se vlastně stalo." Perspektivy č. 18. Text článku bude podán v přímých citacích a parafrázích. Ve třetí kapitole se dotkneme toho, že vedle přímých pachatelů těchto krizí, bank a vlád států, nesou vinu na krizích i příslušní občané uvedených států.

 
[ 24. září 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milá sestro,Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek  20.9.2012  od 17,15 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
[ 10. září 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Rovina duchovní a časná, jednání jako křesťan a po křesťansku

V Maritainově knize „Křesťanský humanismus" autor se zabývá otázkou rovin jednání a rozlišuje jednání „jako křesťan" a jednání „po křesťansku". Je to velmi zajímavá problematika a rozhodně stojí za úvahu. V prvé kapitole budeme expressis verbis nebo v parafrázích citovat autora, v druhé kapitole navážeme vlastními slovy na toto téma.

Maritainovo pojednání o jednání jako křesťan a po křesťansku v rovině duchovní a časné.

 
[ 10. září 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Plakat a předprodej lístků ke stolu

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK KE STOLU :

Kavárna Čas - roh Míšeňské a U Lužického semináře
Kafírna U Sv.Omara - Tržiště
Bistro Bruncvík -"Okýnko"- pod Karl. mostem na Kampě
Vinoteka Zlatá štika - Klárov - U železné lávky
Pivnice Pod Petřínem - roh Hellich.ul a Újezda
Kavárna Uměleckprůmyslového muzea - ulice 17.listopadu 2( u Palach nám.)

 

 
[ 7. září 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Lež

Poněvadž v naší politice se nadmíru lže, o čemž nás přesvědčují denní hromadné sdělovací prostředky, zabývejme se otázkou lži podrobně.

O problematice lži pojednává Jiří Skoblík ve svém spise „Přehled křesťanské etiky" a Karl-Heinz Peschke v díle „Křesťanská etika". Budeme se věnovat názorům obou autorů v prvních dvou kapitolách této úvahy a ve třetí kapitole si pak všimneme stanoviska Katolického katechismu k dané problematice. V závěru se pak pokusíme zaujmout své stanovisko k oběma

autorům. Ve všech kapitolách se budeme opírat o přímé citace pramenů nebo o jejich parafráze.

 
[ 3. září 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Evolucionismus

Evolucionismus

Otázka evoluce a evolucionismu má v lidském myšlení nejednotné postavení, což pro nás bude důvodem se jí blíže zabývat. V prvé kapitole dáme slovo cizím naučným slovníkům, ve druhé kapitole bude formou citace a parafráze obsahovat stanovisko Jiřího Váchy, autora článku publikovaného v Universu 1/2008: „Proč se přírodovědci posmívají ´inteligentnímu plánu´?". Ve třetí kapitole si všimneme stanoviska P. Rafaela Pascala z přímé citace komentáře „Magisterium a evoluce", Monitor č, 20, 22.12.2005.

 
[ 3. září 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pochod pro rodinu

 Fotografie z "POCHODU PRO RODINU"

 
[ 21. srpna 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Komunitarismus

1. Komunitarismus

Komunitarismus (communitas, společenství) je směr současné americké politické filosofie, který proti individualistickému liberalismu zdůrazňuje společnost a společenství, společné hodnoty a obecný prospěch. Individuální práva je třeba udržet v rovnováze s právy společnosti. Komunitaristé nemají nic společného s komunisty a nepředstavují kompaktní politickou skupinu. V prvé kapitole podáme výklad komunitarismu a v závěru se pokusíme problém posoudit z hlediska křesťanské filosofie.

 
[ 20. srpna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Imigrace s integrace

Žijeme v údobí jakéhosi stěhování národů. Nikoli v té míře, jak se to v historii lidstva  vícekrát objevilo např. v římské říši, přece však i v naší době existují případy, kdy členové jednotlivých národů a národnostních skupin opouštějí svou rodnou zemi, aby v některé civilizovanější zemi zapustili své kořeny a vytvořili si novou možnost života a svého uplatnění, svou novou vlast. Domníváme se, že svůj odchod ze svého rodiště si musí řádně promyslit a upamatovat se, že tato jejich životní změna přinese některé důsledky v jejich vlastním životě, že však bude znamenat i nové důsledky pro stav jejich nové vlasti, takže dojde takovouto změnou k určitým zásahům do práv a povinností jak těch příchozích, tak i jejich nových spoluobčanů v nové hostitelské zemi. Jde o tak podstatnou změnu života obou skupin lidí, že se nám vyplatí zastavit se trochu u této otázky a v první kapitole si všimnout problematiky „migrace", ve druhé kapitole se zamyslit nad problémem „integrace". V závěrečné kapitole se dotkneme etické stránky tohoto procesu.

 
[ 13. srpna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Demonstraci proti jmenování pana Kněžínka ředitelem pražské kanceláře UNESCO

Demonstraci proti jmenování pana Kněžínka ředitelem pražské kanceláře UNESCO

 
[ 9. srpna 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Anarchismus

Přestože se domníváme, že fenomén anarchismu náleží již dávné minulosti, přesto zjišťujeme, že i dnes se vyskytují v lidské společnosti stoupenci tohoto myšlení a že anarchisté definitivně lidskou společnost neopustili. Je proto vhodné se tímto fenoménem zaobírat. V prvé kapitole si všimneme, co citace mnohých světových naučných slovníků tomuto pojmu říká, ve druhé kapitole se budeme věnovat citacím a parafrázím díla Bohuše Tomsy:  „Kapitoly z dějin filosofie práva a státu" a závěr bude naším zhodnocením anarchismu.

 
[ 6. srpna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Patristika a scholastika

Existuje značný přínos křesťanského myšlení Otců patristiky a scholastiky do středověkého vzdělání v Evropě a bude jistě vhodné se nad touto skutečností zamyslit. Přímé citace a parafráze z díla Hanse Joachima Stoeriga: „Malé dějiny filosofie" se nám stanou oporou v naší úvaze.

 
[ 3. srpna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

2. Spravedlnost

Klamné myšlení relativismu a agnosticismu přineslo i mnoho zla a zmatku do otázky spravedlnosti. Nebude proto na škodu všimnout si, jak například v rozporu s jejím základem ztotožňujme dílčí obsah trestního zákona a ztotožňujeme jej s kodexem spravedlností samé, jak se omezujeme jen na uznalost dekalogu při posuzování něčeho nespravedlivého, jak se mýlíme v obsahu tzv. „zpovědních zrcadel"a kazuistiky, jak špatně chápeme běžné praktické morálky a jak otázky spravedlnosti musíme tak pracně vydedukovat z Písma svatého a z Katechismu katolické církve.

 
[ 23. července 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Problematika politické reprezentace

Eric Voegelin ve svém díle „Nová věda o politice", Centrum pro studium demokracie a kultury se zabývá problematikou politické reprezentace, otázkou zástupců ve státě a nebude na škodu, když si toto téma vezmeme za předmět naší úvahy. V prvé kapitole budeme citovat a parafrázovat uvedené dílo a druhou kapitolu budeme věnovat vlastnímu výkladu.

 
[ 9. července 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

NE prodeji Lobkovického paláce!

Zabraňme rozprodávání Malé Strany!

KDU-ČSL Praha 1 a Změna pro Prahu 1 kategoricky odmítají záměr ministerstva zahraničích věcí prodat či směnit unikátní Lobkovický palác ve Vlašské ulici za prázdnou parcelu v Berlíně. Náš protest není veden populistickými pohnutkami antiněmectví, nýbrž argumenty ochrany památkového dědictví a otázkou ekonomičnosti takovéhoto kroku v době vládních škrtů.

Lobkovický palác je pro velvyslanectví SRN místem opravdu symbolickým a neváhá za tuto budovu platit České republice roční nájem okolo 1 000 000 Euro. Nevidíme nejmenší důvod k tomu,aby u toho nezůstalo.

Nikde také není zaručeno, že nový vlastník na svém „výsostném území" bude přistupoval ke kulturní památce, kterou Lobkovický palác oprávněně je, s náležitou péčí.

 
[ 3. července 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Suspenze demokracie

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na heslo suspenze, zjistíme, že tento pojem znamená dočasné zrušení platnosti něčeho, potlačení účinnosti, suspendování něčeho. V prvé kapitole se tedy budeme zabývat případy v historii, že v některém demokratickém státu bylo upuštěno od platnosti demokracie v určité době nebo měla být tato platnost na určitou dobu pozastavena a potlačena. Ve druhé kapitole se budeme věnovat těm případům, kdy chceme v některém, domorodém státě zavést demokracii, aniž bychom měli jistotu, že příslušný stát a jeho lid je schopen tuto naši snahu akceptovat. Třetí kapitolu věnujeme současnému stavu na Slovensku, kde forma stavovského systému, korporativismu. nahradila formu demokracie.

 
[ 2. července 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nominalismus

Ve středověké scholastice objevil se nominalismus jako nový filosofický pojem, který zaměstnával hodně filosofů a filosofického myšlení, Objevil se i v novověku a nedá se vyloučit, že se možná někdy vrátí jako pojem zařazený do souvislosti filosofického positivismu. Nebude na škodu se s ním seznámit, V prvé kapitole budeme se zabývat samotným pojmem a v druhé kapitole přičiníme několik poznámek k jeho interpretaci. Výklad budeme opírat v citacích a parafrázích o dílo Hanse Joachima Stoeriga: „Malé dějiny filosofie".

 
[ 22. června 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Proč jsme se nevypořádali s komunistickým režimem?

Více než čtyřicet let jsme žili pod komunistickým režimem a za tu dobu jsme si užili své. V listopadu 1989 jsme se konečně dostali z této vazby a nastal čas, abychom se vypořádali se zločinným, diktátorským a totalitním režimem. Nestalo se tak a hledáme odpověď, proč k tomu nedošlo. Pokusím se podat tuto odpověď.

 
[ 22. června 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Positivismus – August Comte

August Comte (1798-1857), třebaže měl některé předchůdce, zasáhl mocně v 19. století do evropského filosofického myšlení svou pozitivní filosofií a ještě dnes spatřujeme důsledky jeho positivismu ve světovém přístupu k poznání a filosofii. Nebude proto na škodu věnovat pozornost tomuto mysliteli. Budeme probírat názory v přímých citacích a parafrázích Hanse Joachima Störiga obsažené v jeho díle „Malé dějiny filosofie" a J.L.Fischera v jeho díle „Saint Simon a August Comte." V kratším exkursu seznámíme se s otázkou právního positivismu z názorů F.A. Hayeka v jeho díle „Právo, zákonodárství a svoboda"  Nakonec připojíme vlastní závěr, v němž se pokusíme kriticky shrnout probírané poznatky a zaujmout k positivismu vlastní stanovisko

 
[ 11. června 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

O vztahu politiky a morálky

Známý velký současný filosof Juergen Habermas  ve svém článku „Arbeit,  Erkenntnis, Fortshritt", Verlag de Munter Amsterdam N.V. Schwarze Reihe Nr. 10. 1970 se zabýval otázkou o vztahu politiky a morálky a stavěl se na stanovisko. že obě tato jsoucna existují v úzkém vzájemném sepětí. Nebude na škodu, když se u tohoto tématu zastavíme. V prvé kapitole budeme citovat názor Habermase a Kanta, ve druhé kapitole podáme citovaný a parafrázovaný názor Hegela doplněný ještě stanoviskem Jasperse a ve třetí kapitole se pokusíme podat závěr této tematiky.

 
[ 8. června 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Spravedlnost

Otázka spravedlnosti v lidském životě hraje velmi významnou roli a stala se předmětem šetření a úvahy již od nejstarších dob. Ucelenější základ k ní položil již v antické filosofii filosof Aristotélés, od nějž jeho koncepci přejala křesťanská filosofie v čele s Tomášem Akvínským a dalšími, bylo uvažováno o spravedlnosti jak v oblasti právní, tak i morální a etické. Doba determinovaná učením Augusta Comta v 18. století naproti tomu vycházela ze stanoviska, že vlastně ani nevíme, co to je spravedlnost, stejně jako jsou nám neznámy důvody k uznávání metafyziky a oblasti hodnot vůbec.

 
[ 29. května 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Navalis 15.5.2012 oslava svátku sv.Jana Nepomuckého v katedrále sv.Víta s procesím na Karlův most k soše tohoto svědce a hlavního patrona našeho národa

Návrat domů z oslav svátku Jana Nepomuckého. Mši v katedrále sloužil kard. Duka společně také s kard. Meissnerem , který měl krásné kázání. Jak jsme se dověděli, pochází z Bresslau, nynější Wroclawi a každý den chodil do školy kolem sochy Jana Nepomuckého. Potom jsme šli v průvodu s palmovými ratolestmi na Karlův most k soše světce. Průvod byl velkolepý , PČR dokonce zastavila na Malostranském náměstí tramvaje. Ratolesti se rozdávaly i přihlížejícím , takže palmu v ruce třímal i příslušník od dopraváků. Asi to měl místo stopky. Prapor KDU-ČSL , od soboty řečený "žluťák" , třímal hrdě v ruce pražský místopředseda Jan Wolf.

 
[ 20. května 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Osvícenství

     Položíme-li si otázku, které ideje měly vliv na naše soudobé myšlení a jichž vliv je trvalý i v naší době, nelze opomenout vliv osvícenství. Třebaže osvícenství se etablovalo nejprve ve stoletích 16. a 17., jak vidíme u mnohých tehdejších myslitelů, ke svému plnému rozkvětu dospělo ve století 18. V tomto svém zamyšlení si nejprve všimneme, co nám o osvícenství říkají naše i cizí naučné slovníky, dále věnujeme pozornost dílu „Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung" a konečně podáme to stanovisko, které je konformní s myšlením křesťanským. Uvidíme, jak současné naše uvažování, myšlení a poznávání je závislé do značné míry na této ideologii.

 
[ 20. května 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Učme se vládnout sami sobě

     Již ve „Státovědě" Zdeňka Neubauera se dozvídáme, že existují dva druhy politických stran, ideové a zájmové, třebaže mezi nimi mohou existovat strany zaujímající obě tato hlediska ve větší či menší míře. Ideová strana je nesena nějakou ideou, nějakou hodnotou, která je jí podkladem, má případně vedle svého zájmového prvku ještě něco navíc, co je jejím stoupencům sympatické, co je přitahuje, co pro ně představuje určitou hodnotu. Ideovou stranou je např. strana komunistická, strana liberální, lidová apod. Strana zájmová je nesena zájmem svých voličů, kteří se stanou jejími členy, má vztah výlučně k jejich povolání a zaměstnání, k jejich sféře pracovní aktivity.

 
[ 17. května 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Aristotelés. (384 – 322 př. Kr.)

Aristotelés zaujímá svým věhlasem vedoucí místo mezi všemi filosofy. Proto je samozřejmé, že se jím musíme ve své snaze dospět dobrého poznání zabývat. V prvé části této úvahy budeme věnovat pozornost přímým citacím a parafrázím z díla Hanse Joachima Stoeriga „Malé dějiny filosofie", zatímco ve druhé části vložíme část úvahy Dr.A. Kříže o Aristotelově metafyzice k vysvětlení a doplnění nauky filosofa Aristotela.  

 
[ 9. května 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou schůzi

Milá sestro,Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek  17.5.2012  od 17,30 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2.

 
[ 7. května 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Konference: "Křesťanští demokraté v srdci Čech"

Evropská akademie pro demokracii, Pražská mìstská organizace KDU-ČSL ve spolupráci se Středočeskou krajskou organizací KDU-ČSL a s podporou Hanns Seidel Stiftung vás zve na mezinárodní konferenci:

KŘESŤANŠTÍ DEMOKRATÉ V SRDCI ČECH


Program naleznete v příloze

 
[ 3. května 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Čarodějnice pražská Kampa

Fotografie z tradičních "čarodějnic na Kampě".

 
[ 1. května 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Platón (427-347 př. Kr.)

V dějinách filosofie představoval Platón jako jeden ze dvou největších filosofů řecké antiky významné místo v lidském myšlení a toto místo je mu zachováno až do dnešních dnů. Bude proto rozumné zabývat se trochu obsahem jeho filosofického myšlení. V první kapitole budeme v přímých citacích a parafrázích věnovat svou pozornost jeho názorům, zatímco ve druhé kapitole si všimneme jeho vlivu na myšlení křesťanské. Oporu své úvahy nalézáme v díle Hanse Joachima Stoeriga „Malé dějiny filosofie.", Zvon České katolické nakladatelství Praha 1996.

 
[ 30. dubna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nezapomeňme, že lidé světa nejsou stejní

V časopise  Christ in der Gegenwart č. 10 2012 byl publikován článek Johannesa Roesera „Was uns heilig ist – oder: Die Anderen sind anders“

Obsah tohoto článku rozhodně stojí za uvážení, a proto si jej dovolujeme v překladu a v přímých citacích uvést. V prvé kapitole uvedeme zkrácenou citaci článku, ve druhé kapitole uvedeme vlastní úvahu a zamyšlení.

 
[ 22. dubna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Vláda zákona a moderní právo.

Klademe si otázky, co to znamená „žít pod vládou panovníka a žít pod vládou zákona“ a co znamená pojem moderní „právní stát“, „spravedlivý zákon“ a „právní jistota“,„právní kontinuita“ a kdy lze a kdy nelze trvat na právní kontinuitě. Všemi těmito otázkami se chceme v tomto zamyšlení zabývat a vypořádat se s nimi.

 
[ 18. dubna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Demonstrace proti bouraní domu na Václavském náměstí

Demostrace proti bourání domu na Václavském náměstí dne 11. dubna 2012 před Ministertvem kultury

 
[ 12. dubna 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Trvá stále Aristotelův vyhraněný vztah mezi vědou a vírou?

Je známo, že Aristoteles přísně od sebe odděloval vědění a věření, vědění a mínění, vědu a víru. „epistémé“ a „doxa“ a tyto jeho zapuštěné kořeny ovlivnily celé lidské myšlení všech dob. V Herderově časopise Christ in der Gegenwart publikoval Volker Gerhardt v dubnu a květnu 2009 články „Gott als Sinn des Daseins“, které naopak spatřují jistou spojitost, spřízněnost a vztah obou pojmů. Nebude snad na škodu u této skutečnosti se trochu pozastavit. Budeme vycházet v prvé kapitole z citací uvedeného autora článků, ve druhé podáme výklad uvedeného článku a pokusíme se ve třetí části úvahy o prognosu budoucnosti jako odpověď na naši otázku o Aristotelově „epistémé“ a „doxa“. První kapitola je krácená přímá citace autora.

 
[ 7. dubna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Přirozené právo a pozitivní právo

Přirozené právo bylo v Evropě v platnosti po celá tisíciletí, v naší zemi po staletí a bylo na začátku XIX. století vystřídáno právem pozitivním. Stalo se to v neprospěch lidstva a dosud se u nás ozývá marné volání po nastolení nového práva, existujícího v USA a Anglii, které by odstranilo vzniklé nedostatky pozitivního práva. Dosud se tak nestalo. Proto věnujeme se této problematice v hledání kladů a záporů obou právních systémů.

 
[ 6. dubna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Úspěch KDH ve volbách v SR

Vážená KDH,
jménem svým, jménem pražské městské organizace KDU-ČSL a jménem KDU-ČSL Prahy 1 si Vám tímto dovoluji popřát k druhému místu ve včerejších volbách v SR. Dále gratuluji k lídrovství na pravé straně politického spektra na Slovenku.

Vím, že toto malé vítězství je kaleno vysokým vítězstvím ze strany Smeru – SD v celkovém výsledku voleb.

S lítostí musím dodat, že o takovém procentuálním výsledku, jaký jste získali Vy, se naší straně v České republice může v současné době jen zdát.

Pevně věřím, že podobný zisk bude v budoucnu dosažen i KDU-ČSL v České republice.

Jste pro nás velkým příkladem a děkuji za takto kvalitní reprezentaci křesťanské politiky.

S pozdravem
Zdař Bůh

Jan Wolf

 
[ 13. března 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Vyjádření k časopisu Monitor

Vážená paní Rybová ,

chci se vyjádřit k vašemu časopisu Monitor. Nemohu pochopit vaše bezdůvodné výpady proti politikům KDU-ČSL. Tato nenávistná kampaň se datuje již mnoho let a nejen v Monitoru , ale i v Hnutí pro život , což je dáno tím , že jsou to stále stejní lidé. Poprve jsem zaznamenala útok v roce 2002 před parlamentními volbami proti Cyrilu Svobodovi , kdy doslova byli žádáni čtenáři , aby ho nevolili a jeli volit na Vysočinu , kde kandidoval Kalouskův kamarád. Před časem jsem o těchto praktikách mluvila s Otcem provinciálem a tehdy mě ujistil , že se úroveň určitě zlepší , protože tam nastupujete Vy. Skutečně se tak stalo , bohužel na krátký čas. A nyní opět začala nekřesťanská štvanice na jedinou křesťanskou stranu u nás.

Mám pro to dvojí vysvětlení. Buď se jedná o politickou negramotnost. To znamená , že když budete osočovat politiky KDU , tím méně je lidé budou volit a těch několik málo , kteří se do parlamentu dostanou , neprosadí absolutně vůbec nic. A další možnost je , že plníte zadání "sponzora" , který potřebuje KDU zničit. Toto mé podezření vychází z toho , že nikdy nekritizujete politiky z jiných stran (TOP , ODS , ČSSD). Co proti potratům udělal Schwarzenberg , Benda , Bublan ,Nečas? Uvědomte si , že žádná (ani křesťanská) strana nemůže mít v programu jen jeden bod a to boj proti potratům , to může mít jen váš časopis. Z toho vidíte , že je nutné křesťanské politiky podporovat a ne proti ním štvát , aby i tento závažný zákon mohl být prosazen. Případná omluva přichází vždy pozdě , protože ne každý čtenář čte všechna čísla. A zlá slina ulpí třeba navždy!

Je smutné , když křesťané si nerozumějí a nebo si nechtějí rozumět! Modlím se za Vás k Duchu Svatému i za iniciátory těchto pomluv.

Ludmila Němcová

 
[ 13. března 2012 | Autor: Ludmila Němcová | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou schůzi

Milá sestro, Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek 15.3.2012 od 17,00 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
[ 8. března 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Hodnotové soudy a pojmy hodnot

Předmětem naší úvahy bude především zamyšlení nad hodnotovými soudy, jak nich vypovídá společné dílo Petra Koláře a Vladimíra Svobody „Logika a etika. Úvod do metaetiky“. Dále si všimneme názorů na pojmy hodnot, jak se podávají v článku Haralda Schliemanna „Přiměřenost jako měřítko“, Bernta Knaubera „Základní hodnoty v souladu“ a Martina Honeckera „Orientace na lidsky spravedlivé“ v časopise Střední Evropa č. 127. Konečně se dotkneme Kritéria relacionality, jak o něm pojednává Arthur Rich v díle „Etika hospodářství“, svazek 1.

 
[ 5. března 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Machiavelliho Vladař

Florenťan Niccolo Machiavelli (1469-1527) byl pln myšlenkou národní jednoty a významu své neurovnané vlasti pod vedením svého rodného města, nenáviděl papežství, které pokládal za překážku takového rozvoje, který načrtl ve svém „Vladaři“ a ve svém spise vystihl politickou cestu k dosažení svého cíle.

 
[ 27. února 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Na oběti komunismu jsme nezapomněli

Letos 24. února jsme si na pražském Újezdě opět připomněli všechny ty, kterým komunistická diktatura vzala či poznamenala jejich život. Setkání se uskutečnilo tradičně v předvečer dne, který komunisté slavili jako Vítězný únor. A čím bylo letošní shromáždění výjimečné? Předně tím, že jsme se letos sešli již podesáté!

Za tu dobu jsme u pomníku obětem komunismu od Olbrama Zoubka zapálili stovky svíček a přivítali řadu hostů z řad politických vězňů i akademické obce. Za tu dobu zazněla řada moudrých slov, z nichž některá se nám podařilo zaznamenat i uchovat pro budoucnost.

 
[ 26. února 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Opoziční smlouva 1

Absolvovali jsme již bezmála dvacet let od vzniku České republiky, po skončení dřívější republiky Československé, a můžeme konstatovat, že tak zvaná „opoziční smlouva“ sehrála v naší zemi velmi závažnou éru své existence. Nebude proto na škodu zabývat se trochu charakterem a důsledky této smlouvy. V prvé kapitole budeme věnovat svou pozornost politickému a hospodářskému dění předcházejícímu vznik této smlouvy, zatímco ve druhé kapitole si všimneme existence této smlouvy samé, třetí kapitola bude obsahovat negativní stránky smlouvy a čtvrtá kapitola pojedná o prorůstání negativních stránek smlouvy do celého zločinného organizovaného zločinu a korupce v naší zemi. Oporu ve své úvaze budeme hledat v relacích hromadných sdělovacích prostředků a v příslušné politické a hospodářské literatuře, ve formě citací a parafrází.

 
[ 20. února 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Interview s Rogerem Scrutonem v Lidových novinách 23. 12. 2011

Lidové noviny uskutečnily dne 23. 12. 2011 interview s anglickým filosofem Rogerem Scrutonem a na otázku tazatele, proč mívají intelektuálové sklon vidět ideál v nadnárodních strukturách, Scruton odpovídá: „Jedním důležitým motivem je nepřátelství intelektuálů nejen k socialismu, ale vůbec k ideji národa. To je samozřejmě založené na jednom velkém omylu, neboť je to odmítavá reakce na německý nacionalismus za druhé světové války. Levicoví intelektuálové si to rozdávají s nacionalismem obecně, ve skutečnosti ale bojují spíš s německým nacionalismem v Hitlerově pojetí.

 
[ 12. února 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Kultura dle radnice Prahy 1 – BUŘTY NA VÁCLAVÁKU ANO, DŮM NE !

Tak to už je i na obyčejného Pražana moc .

Tak jsme se dozvěděli, že radní Prahy 1 se rozhodli bojovat za buřty, rozumějme stánky s občerstvením lemující Václavské náměstí . To je opravdu krásné a bohulibé .

Škoda, že takto aktivní a nekompromisní nebyli starosta a radní Prahy 1 i v případě postoje k bourání secesního domu 1601 na Václavském náměstí. To už opravdu není ani k zasmání, ale pouze k pláči !

 
[ 2. února 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Nezapomínejme na oběti komunismu

Letos 24. února si na pražském Újezdě opět připomeneme všechny ty, kterým komunistická diktatura vzala či poznamenala jejich život. Setkání se uskuteční tradičně v předvečer dne, který komunisté slavili jako Vítězný únor. A čím bude naše letošní shromáždění výjimečné? Předně tím, že se letos sejdeme již podesáté!

 
[ 30. ledna 2012 | Autor: Mgr. Jan Cieslar | celý text... ]
 

Stavovský a demokratický stát

Žijeme ve státě moderním, demokratickém, kritizujeme jeho nedostatky a v duchu se pokoušíme vrátit do státu stavovského, středověkého, charakteristického svým respektem k autoritativnímu státu, monarchickému principu. Uvažujeme tedy o návrat do politického stavu a typu, který jsme z různých důvodů opustili právě pro jeho nedostatky a pro jeho obsoletnost. Nebude tedy na škodu, když se trochu zastavíme u středověkého státu a porovnáme jej s moderním demokratickým státem, abychom se vystříhali vracet se k něčemu, co je již „pasé“ a přežité.

 
[ 30. ledna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Evropský summit U černého vola

Tak, jak jsme ve světě vnímáni, tedy jako příklad klidného a kultivovaného rozdělení státu, tak můžeme světu nabídnout vzor další. Atmosféru, která léta vládla a dosud vládne v hostinci U černého vola na Hradčanech. Právě tam, ve stejném čase chodili chartisti, estébáci, svobodní umělci, či hradní úředníci. Jako by v této obyčejné hospodě byla zóna neútočení. Tady se o sobě vědělo, ale dělalo se jako, že se neví. Je velká škoda, že naše diplomacie tohoto genia loci nevyužije a nenabídne je Evropě. A přitom to mají doslova přes ulici. No umíte si přestavit, jak by vypadal evropský summit, kdyby se konal U černého vola? Pravda začátkem budou potíže. Vzhledem k názvu místa, žádný z evropských lídrů nebude chtít summitu předsedat. Nakonec to vezme paní kancléřka z Německa, té název hostince nevadí.

 
[ 20. ledna 2012 | Autor: Petr Burgr - Místopředseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

Autoritativní režimy

Ve státovědě se setkáváme s mnoha pojmy, které se týkají forem států, režimů a zřízení. Mezi těmito pojmy významné místo zaujímají významné postavení pojmy režim autoritativní, diktátorský, vláda monokratická, autokratická, polykratická, demokratická, kabinetní, jejichž vysvětlení můžeme nalézti v Oxfordském Slovníku Světové Politiky a v slovníku cizích slov, o něž se tu budeme opírat ve své úvaze. To budiž v prvé kapitole tohoto pojednání. Ve druhé kapitole si pak všimneme, s přihlédnutím ke starému Římu a k Frankovu Španělsku za druhé světové války, naší vnitropolitické podoby po listopadu 1989.

 
[ 17. ledna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pragmatismus

V politice a státovědě se často setkáváme s pojmem pragmatická politická strana, obsahující odkaz na filosofický pojem pragmatismus. Nebude na škodu, když se budeme trochu zabývat filosofickým obsahem tohoto pojmu. V prvé kapitole věnujeme svou pozornost hlasu a stanovisku některých cizojazyčných moderních filosofických slovníků, zatímco ve druhé kapitole se pokusíme podat kritické a principiální stanovisko k této problematice. Názory jednotlivých autorů budeme podávat v citacích a parafrázích.

 
[ 9. ledna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou scůzi

Milé sestry a Vážení bratři,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na první členskou schůzi naší organizace v roce 2012. Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 19.1.2012 od 17.30 hod. v paláci Charitas. Setkáme se tentokrát ve 3 patře, v čítárně.

Na této členské schůzi bude možné zaplatit členské příspěvky jak na rok 2012, tak i opomenuté příspěvky za roky 2010 a 2011.

 
[ 7. ledna 2012 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Potíže demokracie

My Evropané na našem stupni vývoje a vzdělanosti přijímáme se samozřejmostí demokratickou formu vládního uspořádání a považujeme tuto formu za ideální. Někdy dokonce jdeme tak daleko, že ji pojímáme ve smyslu dogmatismu jako náboženství a zapomínáme na známá slova Winstona Churchilla, který si byl kriticky vědom nedostatků demokracie, ale vycházel ze stanoviska, že je tou nejlepší vládni formou, kterou máme k dispozici.

 
[ 2. ledna 2012 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Referendum a plebiscit

Referendum a plebiscit jako formy přímé demokracie nejsou sice často používány a plebiscit se stává pojmem poněkud zastaralým, avšak stále jsou institucí státovědy, a proto nebude na škodu se u nich poněkud zastavit. Všimneme si, co o nich říkají různé naučné slovníky a rovněž „Státověda a teorie politiky Zdeňka Neubauera, vydaná Janem Laichterem v Praze 1947.

Ottův naučný slovník: Referendum znamená latinsky návod: o čem má být podána zpráva. Rozlišujeme referendum obligátní a fakultativní.

 
[ 27. prosince 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Svátky Vánoční

Milé sestry, vážení bratři, přátelé a všichni lidé dobré vůle,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Vám co nejsrdečněji dovoluji poblahopřát vše nejlepší k svátkům Vánočním a do nového roku 2012.


Přejeme Vám radostné Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2012.

Jménem KDU-ČSL Praha 1:
Jan Wolf, Petr Burgr, Jan Cieslar, Martin Horálek, Jan Sixta

 
[ 23. prosince 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Americká finanční a bankovní krize

V Americe propukla v r. 2008 vážná finanční a bankovní krize, která rychle napadla i jiné evropské a světové státy. Řada světových ekonomů si kladla otázku, co vyvolalo vznik této krize a jakými prostředky se proti ní má postupovat, aby se zastavilo její další pronikání nebo aspoň se zpomalily ty její nejvážnější projevy. V mnoha státech byly již uvolněny ze státních prostředků miliardové subvence pro udržení chodu bank, z nichž si již četní občané odčerpávali své vklady z obavy, že o ně přijdou. Mnoho postižených bank již přestalo pokračovat ve své bankovní činnosti, neboť nemělo dostatečné množství hotovostí pro potřebu bankovních operací. Dnes již jsou známé příčiny této krize a světové hromadné sdělovací prostředky v nesčetných relacích podávaly lidstvu své informace.

 
[ 20. prosince 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Ideologie

Na probírání otázky gnosticismus úzce navazuje úvaha o ideologii, neboť praxe spojená s vyznáváním gnóze je ve skutečnosti také praxí naplňující obsah ideologie. Dotážeme-li se více lidí, co je to vlastně ideologie, dostáváme mnoho odpovědí, které nás však neuspokojují. Domnívám se, že názor na podstatu ideologie, vyslovený Hannah Arendtovou v jejím díle „Původ totalitarismu“, nejlépe vystihuje obsah tohoto pojmu. Proto uvedené dílo se stává východiskem naší úvahy, která bude podávána přímými citacemi a parafrázemi z díla jmenované historičky a filosofky. Prvá kapitola bude věnována samotnému obsahu ideologie, ve druhé kapitole se pokusíme podat vlastní interpretaci textu.

 
[ 12. prosince 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Gnosticismus

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na heslo gnóze, gnosticismus, nalezneme definici těchto pojmů jako poznání, vyšší poznání tajemství Boha a světa, různorodý myšlenkový směr vzniklý kolem počátku našeho letopočtu smířením náboženských myšlenek, z různých okruhů, později i křesťanských, rozšířená v prvních třech stoletích po Kr. v zemích východního Středomoří, hledajících uspokojivou odpověď na otázky po původu světa, dobra a zla atd. ve vyšším poznání přístupném jen zasvěceným, které nebylo založeno na rozumovém poznání, ale na různých mysteriích. Skutečnost je však taková, že se s ním setkáme i v dobách pozdějších, dokonce i v současnosti. Svou pozornost nejprve věnujeme citátům a parafrázím z různých naučných slovníků, pak se dotkneme díla Erika Voegelina „Nová věda o politice“, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, který erudovaně a odpovědně předkládá gnosticismus od jeho původu i k následkům a ve třetí kapitole se pokusím vyslovit závěr v této věci.

 
[ 4. prosince 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na celopražské předvánoční setkání

Vážené sestry , vážení bratři , jménem pražského předsednictva si Vás dovoluji srdečně pozvat na tradiční předvánoční setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2011 od 16 hodin ve velkém sále Paláce Charitas , Karlovo nám. 5 , Praha 2. Připravujeme jako v loňském roce tombolu. Výtěžek z tomboly bude odeslán prostřednictvím adventního koncertu na charitativní činnost.

Vzorky domácího vánočního cukroví jsou vítány. 

Těšíme se na setkání s Vámi

 
[ 2. prosince 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Civilní náboženství

V dílech filosofů, právníků a politologů se setkáváme s pojmem „civilního náboženství“ a poněvadž čelnými představiteli v této oblasti vědy byl filosof Tomáš Hobbes svým dílem „Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a státního“ (Melantrich Praha 1971, Knihovna politických klasiků), Jean-Jacques Rousseau dílem „O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva“, („Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart Praha 1949) a Erich Voegelin dílem „Nová věda o politice“, (Centrum pro studium demokracie a kultury, Praha 2000), budou to také tito tři autoři, jejichž učení bude obsahem tohoto našeho uvažování buď v přímých citacích nebo v parafrázích. Svou úvahu se pokusíme uzavřít vlastním stanoviskem o této problematice.

 
[ 29. listopadu 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Revoluce mezilidských vztahů

Ve čtvrtek 17. listopadu sloužil kardinál Miloslav Vlk mši svatou na poděkování za 22 let svobody.

"Naši současníci se dívají na běh dějin jako na přirozený proces, který jde kupředu úsilím, spoluprací lidí, ale i střetáváním rozdílných aktivit i napětí člověka. Lidé se snaží pochopit vývoj analýzou působení těchto faktorů. Ale touto cestou nedochází k moudrému pochopení dějin, a hlavně člověk takto není schopen nalézt poučení z historie. Je tak je odsuzován prožívat stále znovu bolesti dějin a nést jejich mnohdy těžké břemeno. Nejsou to fráze, jak by se možná mohlo zdát. Připomenu jedno obrovské, katastrofální poučení z dějin, které jsme mnozí z nás zažili. Velká francouzská revoluce se svými krásnými a líbivými hesly liberté, egalité, fraternité, založenými na osvícenském rozumu a vůli člověka, které byly postaveny na oltář a adorovány. Bůh byl zcela vyloučen. Jaké plody přinesl tento velký dějinný projekt člověka?

 
[ 28. listopadu 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Církev a stát

Zamysleme se nad některými aspekty vztahu Církve a státu. V prvé kapitole si všimneme názorů K.R. Poppera v jeho díle „Otevřená společnost a její nepřátelé“, ve druhé kapitole se dotkneme rady papeže Benedikta XVI. našim katolíkům při jeho poslední návštěvě České republiky, když je vyzval k dialogu se stoupenci agnosticismu v naší zemi, ve třetí kapitole bude našim předmětem zamyšlení názor filosofa, právníka a etika Böckenförde, člena německého Ústavního soudu, na moderní obsah učení Církve a na její přínos pro stát ve věcech, kde stát není schopen vyprodukovat sám určité základní pravdy potřebné v jeho státoprávním poslání a je nucen je přijmout z vnějšku. Konečně ve čtvrté kapitole se budeme zabývat otázkou: V současné době vystřídala ekonomická moc politickou moc.

 
[ 21. listopadu 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Suverenita

Jacques Maritain pojednává ve svém díle „Člověk a stát“, Tiráda, Praha 2007, o suverenitě nikoli na rovině právní teorie, nýbrž na rovině politické filosofie a tvrdí, že politická filosofie se musí slova a pojmu suverenity zbavit, a to ne proto, že je to pojem zastaralý, ani jen proto, že pojem suverenity působí v oblasti mezinárodního práva obtíže a nepřekonatelné teoretické nesnáze.

 
[ 13. listopadu 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Společenství a společnost, národ a stát, politická společnost a lid

Jacques Maritain ve svém díle „Člověk a stát“, nakladatelství Triáda, Praha, 2007 uvedl, že směšování národa a politické společnosti nebo - politické společnosti a státu – či národa a státu nebo jejich systematické ztotožňování bylo neštěstím moderních dějin a že je třeba tyto tři pojmy znovu správně definovat. Obraťme se proto vzhledem k důležitosti této problematiky na Maritaina v přímých citacích a paradigmatech.

 
[ 6. listopadu 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milá sestro, Vážený bratře,

jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek 10.11.2011 od 17,30 hod. ve 2. patře v zasedací místnosti Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
[ 31. října 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Auctoritas et potestas

Známý filosof Jean-Jacques Maritain ve svém díle „Principes d´une Politique Humaniste“ se zabýval otázkou demokracie a nebude na škodu, dáme-li se od něho poučit. Maritain probíral nejprve základní otázku o vztahu „autority“ a „moci“ a uvádí:

„Postavme nejprve dvě definice. Nazveme „autoritou“ právo řídit a rozkazovat, býti autoritě nasloucháno a býti jí jinými poslušen; a „mocí“ sílu, kterou disponujeme a pomocí níž můžeme donutit druhého, aby naslouchal nebo byl poslušen. Tato distinkce mezi auctoritas a potestas nemá být zatlačena až do systematického odloučení… Veškerá autorita od té doby, co se dotýká společenského života, vyžaduje, aby byla doplněna (jakýmkoli způsobem, který není nutně právním) mocí, bez čehož riskuje, že bude marná a neúčinná mezi lidmi. Veškerá moc, která není výrazem autority, je nespravedlivá. Prakticky je tedy normální, že slovo autorita implikuje moc a že slovo moc implikuje autoritu. Odloučit moc a autoritu znamená odloučit sílu a spravedlnost.“

 
[ 31. října 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 22 let svobody

Zveme Vás na mši svatou, která proběhne 17. 11. 2011 od 10.00 hod. v chrámu Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském.
Hlavním celebrantem bude J. Em. kardinál Miloslav Vlk.

Po skončení mše se můžete připojit k průvodu na Národní třídu, kde uctíme památku tohoto významného dne.

Srdečně Vás zvou organizátor Jan Wolf a farář chrámu Matky Boží před Týnem P. Mgr. Vladimír Kelnar, vikář.

Za pražskou krajskou KDU-ČSL Vás zvou předseda Ing. Libor Galatík a místopředseda Jan Wolf.

 
[ 26. října 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Krize církevní a politická

V časopise Christ in Gegenwart č. 22 Freiburg 30. 5. 2010 u Herdera byl publikován článek Johannesa Rösera: „Europas grosse Neugier“, který se zabývá otázkou krize církevní a politické v Německu a v Evropě. Názory tohoto autora jsou velmi podnětné, a proto nebude na škodu o nich uvažovat.

 
[ 25. října 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

René Descartes

Není mnoho takových filosofů, kteří svým myšlením zasáhli tak hluboce do historie lidského myšlení, kteří se stali dokonce jakýmsi mezníkem ve filosofii a kteří v takové míře ovlivnili celou filosofii, jako byl René Descartes (1596-1650), který navázal na velký myšlenkový přínos, ale i intelektuální a mravní zmatek renesance, vytvořil nový metafyzický systém, a vyrovnal se svým způsobem s antikou a s dobou středověkého myšlení a nazírání.

 
[ 16. října 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Drakiáda v Nemocnici pod Petřínem se Změnou pro Prahu 1

Na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se v sobotu 8. října uskutečnil další ročník akce nazvané „Drakiáda v nemocnici“. I přes zprvu sychravé podzimní počasí si do nemocniční zahrady našlo cestu bezmála 100 dětí s rodiči. O to víc byli účastníci mile překvapeni a odměnění zvratem počasí před začátkem soutěží v pouštění draků.

 
[ 10. října 2011 | Autor: Mgr. Martin Hofr | celý text... ]
 

Pražští radní ztratili poslední kus soudnosti – za peníze Pražanů investují do vlastní propagace

Praha, 10.10.2011 - Pražští radní se rozhodli do své osobní propagace investovat více než 13 mil. korun, a to údajně za peníze, které magistrátu „zbyly“. Pražská KDU-ČSL považuje toto jednání za vrchol zpupnosti v době, kdy Praha likviduje např. školy s dlouhou tradicí pod záminkou nedostatku financí.

„Nikdo Tě nezná ?Není problém! Staň se radním pražského magistrátu, vezmi 13 mil. Kč z rozpočtu města a použij je na to, aby si Tě manželka nebo manžel prohlédl v Metropolitní televizi, kterou nikdo jiný nesleduje“. Možná takto by mohl znít slogan kampaně, kterou právě rozjíždí vedení našeho hlavního města.

 
[ 10. října 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

18. Svatohubertské slavnosti v Praze

Členové KDU-ČSL Prahy 1 spolupracovali na Svatohubertských slavnostech, které se letos konaly v Praze. Hlavním organizátore této tradiční akce byl za Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Mgr. Martin Hofr, který je zároveň marketingovým managerem nemocnice a členem KDU-ČSL na Praze 1. Na přípravě a pořádání této akce měli výrazný podíl i další členové této organizace jimiž jsou Mgr. Martin Horálek, předseda organizace Jan Wolf, Jiří Hofr a další.

Akce se konala pod záštitou pražského arcibiskupa Dominika Duky, který při této příležitosti sloužil mši svatou v Chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

Mimořádně krásné počasí přilákalo do nemocniční zahrady přes 1 000 návštěvníků z celé republiky.

 
[ 3. října 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Konservatismus

Konservatismus náleží vedle liberalismu a socialismu mezi tři největší politické ideologie 19. století. Nebude proto na škodu věnovat této ideologii svou pozornost. Ve své úvaze se budeme opírat v přímých citacích a parafrázích o dílo Roberta Nisbeta „Konservatismus“ a o Oxfordské slovníky „Oxfordský Slovník Světové Politiky“, nakladatel Otto Praha 2000 a o „Concise Dictionary of Politics“, Oxford Press University 1996, 2003. V prvé kapitole vyložíme podstatu této ideologie, v druhé kapitole se pokusíme vyslovit stanovisko současnosti k významu ideologie konservatismu.

 
[ 26. září 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Drakiáda v Nemocnici pod Petřínem

Srdečně zveme všechny rodiče a děti i ostatní příznivce létání na: „Drakiádu v Nemocnici pod Petřínem“, která se uskuteční v sobotu 8. října 2011 od 14. hodin v zahradních prostorách Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (NMSKB) na Malé Straně v Praze 1, Vlašská ulice číslo 36.

 
[ 19. září 2011 | Autor: Mgr. Martin Hofr | celý text... ]
 

René Descartes

Není mnoho takových filosofů, kteří svým myšlením zasáhli tak hluboce do historie lidského myšlení, kteří se stali dokonce jakýmsi mezníkem ve filosofii a kteří v takové míře ovlivnili celou filosofii, jako byl René Descartes (1596-1650), který navázal na velký myšlenkový přínos, ale i intelektuální a mravní zmatek renesance, vytvořil nový metafyzický systém, a vyrovnal se svým způsobem s antikou a s dobou středověkého myšlení a nazírání.

 
[ 18. září 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Dárek Rady HMP ke 175 narozeninám SPŠ Betlémská v Praze 1

Tisková zpráva Pražské organizace KDU-ČSL k plánovanému ukončení fungování SPŠ Betlémská v Praze 1 a jejímu slučování se SPŠS Na Třebešíně, Praha 10.

 
[ 13. září 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pozvánka na členskou schůzi

Milé sestry a Vážení bratři,

dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na tradiční členskou schůzi naší organizace.Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 22.9.2011 od 17.30 hod. v paláci Charitas. Setkáme se ve 3. patře, v místnosti zvané knihovna.

 
[ 12. září 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Reklamy na fasádách v historickém centru Prahy potřebují dostat pravidla!

Centrum Prahy čím dál tím více zaplevelují velkoplošné reklamy, které svojí necitlivostí a nabubřelostí hyzdí jedinečnou atmosféru památkové zóny UNESCO. Obvodní výbor KDU-ČSL Praha 1 tento trend posledních let zásadně odmítá a vyzývá radnici městské části a vedení hl. města Prahy k nápravě!

 
[ 12. září 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Technické myšlení

Setkáváme se s myšlením rozumných a moudrých mužů, kteří spatřují zlo současného věku v čistě technickém uvažování, které opustilo dřívější pluralitní myšlení a filosofický způsob tvorby úsudků cestou vyhledávání konsekvencí z daných premis, deduktivního a induktivního analyzování dané skutečnosti, dodržování postupů kritických, opřených o principy a kritéria, o rozumová a empirická data a vytvářelo své závěry na podkladě čistě technickém a technologickém.

 
[ 10. září 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Ztráta koherentní představy o člověku a ztráta orientační síly platného práva

Prof. Dr. Ernst-Wolfgang Boeckenfoerde, („oe“ = přehlasované „o“), president Spolkového ústavního soudu v Německu, publikoval článek „Hat das geltende Recht seine Orientierungskraft verloren?“ Poněvadž se jedná o věhlasného právníka, sociologa, ekonoma a jeho názory jsou velmi významné pro dnešní dobu, nebude na škodu se poněkud zastavit u jeho závěrů a doplnit je vlastní úvahou.

 
[ 4. září 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Systémová chyba a institucionální selhání

V právní praxi naší České republiky narážíme často na otázku, zda nějaký postup vládních a politických činitelů máme považovat za porušení trestněprávní povinnosti či zda šlo jen o porušení politické odpovědnosti (tuto otázku jsme již řešili ve stati „Odpovědnost“) nebo zda se jedná jen o systémovou chybu nebo institucionální selhání, které nepodléhá trestněprávnímu řízení.

 
[ 28. srpna 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Liberalismus a křesťanství

Stojíme nyní před otázkou, zda a jak shrnout předchozí poznatky o liberalismu a především zda jej považovat za něco jednotného, uceleného, co mělo a má stále svou platnost, za něco trvalého, daného, pevného, co bylo, je a bude či zda tento fenomén má charakter dějinnosti a aktuálnosti v určité době. Vyjděme z jednotlivých fakt:

 
[ 21. srpna 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Liberalismus

Zabýváme-li se fenoménem liberalismus, zjišťujeme, že se jedná o jsoucno složité, které vychází z mnoha jevů, které mu předcházely, které se během času vyvíjelo a ve své existenci doznalo mnoha změn, nemělo jednoznačnou podobu v různých částech světa, které málem již dospělo ke svému zániku, které však i nadále ve své podstatě, po příslušných obměnách, existuje a má svou důležitost ve vědách společenských.

 
[ 20. srpna 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

„Political correctness“

Pojem „political correctness“ se objevil v USA v době maccarthismu, kdy docházelo ke konfrontaci liberálů a radikálů. Feministická hnutí tehdejší doby, sdružení homosexuálů, skupiny sjednocené na etnické bázi vznášely požadavky, které měly za cíl napravovat staré nepravosti spáchané na některých skupinách obyvatel v minulosti.

 
[ 12. srpna 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Systém dvou stran

Bývalý předseda Občanské demokratické strany Václav Klaus zastává názor, že náš stávající způsob volby do národního shromáždění, který je založen na volbě poměrného zastoupení, je vadný, vede k potížím pro vytvoření vlády a k patové situaci, kdy nelze tvořit jedinou a jednotnou vládní stranu.

 
[ 12. srpna 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Nulová tolerance

Byl by to asi řídký případ, kdyby takový zapřisáhlý ateista chtěl tvrdit, že věřící lidé zastávají takové stanovisko o všemohoucnosti Boží, že Bůh by byl schopen stvořit i „hranatý kruh“ nebo „kulatý trojúhelník“, neboť se jedná o dvě jsoucna, která proti sobě stojí ve vzájemné opozici a nelze z nich vytvořit jsoucno jediné. Bylo by to přece v naprostém rozporu s rozumem, kterým jako lidé jsme vybaveni. Tomu by i ateista nemohl přikládat víru, natož potom my lidé věřící v Boží všemohoucnost.

 
[ 5. srpna 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Tolerance

Máme-li uvažovat o toleranci, musíme se nejprve zastavit u svobody jako základní otázky, bez níž bychom k podstatě tolerance nepronikli. Začneme tedy u Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Sbírky zákonů a Listiny základních práv a svobod České republiky. Na vlastní pojednání o toleranci navazují otázky o předpokladech a možnostech tolerance, stavu tolerance v našem státě a konečně v závěru zhodnotíme celou uvažovanou otázku. V tomto pořadí budeme proto otázku tolerance probírat.

 
[ 5. srpna 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Další úvaha o přímé a nepřímé demokracii

Již dříve jsme se zabývali otázkou o přímé a nepřímé demokracii, uvažovali o jejich výhodách a nevýhodách a uzavřeli svou úvahu v tom smyslu, že převažovat musí nepřímá demokracie, tj. reprezentativní demokracie a nepřímé demokracii bude vyhrazeno pole působnosti v podobě referend v regionech, okresích a kra jích, případně v zemích a jen v případech nutnosti v rámci celé země, zvláště bude-li se jednat o jakýsi celonárodní plebiscit.

 
[ 27. července 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Přímá a nepřímá volba

Zamyslíme-li se nad formou vlády v lidské společnosti, zjistíme, že se mýlí ti lidé, kteří se domnívají, že forma uspořádání lidské společnosti a vláda lidu je poměrně pozdního data a že teprve vznikem státu můžeme hovořit o vyspělé vládní formě, která se objevila až na vysokém stupni vývoje lidské společnosti.

 
[ 27. července 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Ztráta koherentní představy o člověku a ztráta orientační síly platného práva

Prof. Dr. Ernst-Wolfgang Boeckenfoerde, („oe“ = přehlasované „o“), president Spolkového ústavního soudu v Německu, publikoval článek „Hat das geltende Recht seine Orientierungskraft verloren?“ Poněvadž se jedná o věhlasného právníka, sociologa, ekonoma a jeho názory jsou velmi významné pro dnešní dobu, nebude na škodu se poněkud zastavit u jeho závěrů a doplnit je vlastní úvahou.

 
[ 19. července 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Křesťanské hodnoty a klady křesťanství

Pročítáme-li názor moralisty filosofa, právníka a člena německého Ústavního soudu, Ernsta Wolfganga Boeckenfoerde (přehlasované „o“), které se týkají skutečnosti, že stát musí budovat na některých předpokladech, které nikterak nevyplývají z jeho funkce a činnosti, nýbrž které jsou mu dány odjinud, např. z náboženství, docházíme k určitým hodnotám a normativním hlediskům, zásadám a maximám, k běžným lidským ctnostem, určujícím běžné lidské chování. Stát si sám není schopen tyto potřebné hodnoty opatřit, neboť vůbec neplynou z jeho podstaty a z jeho funkce. Musí je dostat odjinud darem, protože je nezbytně potřebuje ke své existenci. Klademe si tedy otázku, co je to za hodnoty, bez nichž se stát nemůže obejít? Tuto otázku také položila evropská poslankyně Roithová při jednom svém politickém projevu, aniž by se jí dostalo odpovědi. Předkládáme namátkově vybrané některé křesťanské a obecně lidské hodnoty, které sice v našem, pluralitním demokratickém státu postrádáme, které my sami musíme našemu státu dodat, aby se mohl nazývat právním státem. Jinak by byl státem jen defektním.

 
[ 6. července 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Zabraňme rozprodávání Malé Strany!

Změna pro Prahu 1 a KDU ČSL Praha 1 kategoricky odmítají záměr ministerstva zahraničích věcí prodat či směnit unikátní Lobkovický palác ve Vlašské ulici za prázdnou parcelu v Berlíně. Náš protest není veden populistickými pohnutkami antiněmectví, nýbrž argumenty ochrany památkového dědictví a otázkou ekonomičnosti takovéhoto kroku v době vládních škrtů.

 
[ 1. července 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Nákladové nádraží Žižkov

Nákladové nádraží na pražském Žižkově patří dnes patrně k nejdiskutovanějším stavbám, ohroženým ve své existenci. Nejde však jen o nádraží na Žižkově, i když hrozící ztráta je vskutku nenahraditelná, jde i o celou Prahu a zejména její centrum, k němuž už Žižkov pomalu začíná patřit. Ohrožení žižkovského nádraží, které má být další obětí na kulturní hodnoty nehledícího, bezohledného developerského sektoru, zasahujícího dnes jak jednotlivé objekty, tak i historické a urbanistické hodnoty a tradice města.

 
[ 26. června 2011 | Autor: Jan Jakub Outrata | celý text... ]
 

Zamyšlení nad konstitucionalismem

Co je to konstitucionalismus?

Podle internetu konstitucionalismus neboli ústavnost označuje bezvýjimečně vládu ústavy, resp. vládu lidu prostřednictvím ústavy, která odděluje státní moci a chrání lidská práva. V České republice je podle čl. 83 ústavy orgánem ochrany ústavnosti Ústavní soud. Provádí ji buď jako abstraktní kontrolu ústavnosti (posuzuje abstraktní právní předpisy z hlediska jejich souladu s ústavním pořádkem), nebo jako kontrolu konkrétní (rozhoduje o ústavních stížnostech jednotlivců v kontrolních případech). Historicky původně konstitucionalismus označoval snahy o prosazení psané ústavy, jako aktu nejvyšší právní silou ve státě, kterou by byli všichni vázáni, včetně do té doby absolutního panovníka. Je tedy přímo spjat s myšlenkou právního, resp. ústavního státu a rozvíjel se postupně, zejména když v 19. století začaly vznikat konstituční monarchie. V českých zemích se požadavky ústavnosti objevily poprvé v revolučním roce 1848. Konstitucionalismus staví na pluralismu, lidských právech a principu rovnosti občanů.

 
[ 25. června 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Zastavme bourání staré Prahy!

Obvodní výbor KDU-ČSL Praha 1 je zásadně proti připravovanému bourání domu čp. 1601 na Václavském náměstí v Praze 1 a bude proti němu bojovat všemi dostupnými prostředky!

http://zmenaproprahu1.cz/

 
[ 10. června 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Společné dobro a blaho

Křesťanské učení a tedy i křesťanská politická strana vychází z obecného pojmu „Společné dobro a blaho“ jako z pevné danosti, třebaže někteří filosofové odmítají takovouto kategorizaci pojetí. Nebude proto na škodu se tímto pojmem trochu zabývat. Vyjdeme přitom z díla Romana Míčka „Michael Novak a jeho projekt teologie demokratického kapitalismu“ a z probírané této otázky v encyklice Benedikta XVI. „Caritas in Virtute“. Názory těchto autorů budou podány v přímých citacích a parafrázích s doplňující naší vlastní kritikou

 
[ 10. června 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Přímá a nepřímá volba

Zamyslíme-li se nad formou vlády v lidské společnosti, zjistíme, že se mýlí ti lidé, kteří se domnívají, že forma uspořádání lidské společnosti a vláda lidu je poměrně pozdního data a že teprve vznikem státu můžeme hovořit o vyspělé vládní formě, která se objevila až na vysokém stupni vývoje lidské společnosti. Skutečnost je taková, že již v primitivní kmenové společnosti, když seděli indiánští či jiní domorodci u táborového ohně a rokovali o svých životních otázkách, existovala jakási vládní forma, třebas primitivní a dnešnímu státu nepodobná.

 
[ 10. června 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Protest proti bourání (demolici) domu čp. 1601 na Václavském náměstí v Praze 1

Milé sestry a bratři,
tímto si Vás dovoluji pozvat na podporu protestu proti bourání (demolici) domu čp. 1601 na Václavském náměstí v Praze 1. Demonstrace proběhne již dnes v úterý 7.6.2011 od 17.00 hod. u onoho domu, který se nachází na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. 

 
[ 7. června 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Dětský den v nemocnici pod Petřínem

Na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 336/36 se v sobotu 28. května uskutečnil další ročník akce nazvané: „Dětský den v nemocnici“, kterého se již tradičně účastnili členové uskupení Změna pro Prahu 1. 
[ 3. června 2011 | Autor: Mgr. Martin Hofr | celý text... ]
 

Rozdělení mandátů v květnu 2011 podle FACTUM INVENIO

Levice dále posiluje, VV by nahradili ve Sněmovně lidovci

Sociální demokracie rok po volbách dále posiluje ruku v ruce s komunisty, ukázal květnový průzkum společnosti Factum Invenio. Podpora Věcí veřejných klesá nejvíce z koaličních stran, propadla se pod hranici volitelnosti. Do Sněmovny by se vrátila KDU-ČSL.

 
[ 2. června 2011 | celý text... ]
 

Ateismus, agnosticismus, skepticismus a relativismus

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a v odmítavém postoji ateismus, agnosticismus, skepticismus a relativismus, ale i další jim blízké ideologické a myšlenkové soustavy. Tento postoj je nejen odmítavý ale i krajně nepřátelský ke křesťanské ideové náplni. Nebude na škodu blíže se s těmito systémy seznámit, neboť pro zcela odlišnou ideologickou náplň tyto systémy ve své čisté podobě nikdy nebudou moci vytvářet blízký vztah ke křesťanské ideové straně. Věnujme proto v dalším svou pozornost jak k uvedeným čtyřem myšlenkovým soustavám, tak i k dalším systémům, které jsou jim blízké a případně z nich vycházejí. Podkladem jsou data v internetu.

 
[ 1. června 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Tolerance

Máme-li uvažovat o toleranci, musíme se nejprve zastavit u svobody jako základní otázky, bez níž bychom k podstatě tolerance nepronikli. Začneme tedy u Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Sbírky zákonů a Listiny základních práv a svobod České republiky. Na vlastní pojednání o toleranci navazují otázky o předpokladech a možnostech tolerance, stavu tolerance v našem státě a konečně v závěru zhodnotíme celou uvažovanou otázku. V tomto pořadí budeme proto otázku tolerance probírat.

 
[ 20. května 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Odpovědnost

V současné době je v naší společnosti probírána otázka, zda někteří naši političtí činitelé se nedopustili porušení politické odpovědnosti a zda toto porušení jim má být přičítáno k tíži. Otázka odpovědnosti je však velmi složitá, neboť jednak známe odpovědnost individuální mezi jednotlivci, jednak odpovědnost jednotlivce ke společenskému celku, z druhé strany pak lišíme odpovědnost právní ve vztahu k určitému právnímu zákonu a pravidlu, odpovědnost ve vztahu k nějaké morální a etické normě, politická odpovědnost ve vztahu k nějakému společenskému dění a stavu.

 
[ 16. května 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Ideové politické strany

Nahlédneme-li do učebnice Státovědy Zdeňka Neubauera, zjistíme, že od prvopočátku vzniku moderního demokratického státu existují ve státech jednak politické strany charakteru ideového, jednak účelového. V Anglii jakožto kolébce stranického systému v 17.-19. století existovaly ideové strany toryú (dnešní strana konservativní) a whigů (dnešní strana liberální). Ideové politické strany byly založeny na určité nosné ideové základně, strany účelové takovýto ideový podklad neměly a byly neseny určitým účelem, cílem, který tento prospěch občanů svou aktivitou sledovaly. Na evropském kontinentě účelovými stranami byly např. strany agrární, zemědělské, úřednické, ideovými stranami byly např. vedle stran liberálních a konservativních také strany katolické, křesťanské a jiné.

 
[ 10. května 2011 | Autor: JUDr. Josef Plocek | celý text... ]
 

Pozvánka na "Dětský den v nemocnici"

Na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Vlašská 336/36 se v sobotu 28. května uskuteční další ročník akce nazvané: „Dětský den v nemocnici“.

 
[ 4. května 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

RADOSTNÉ VELIKONOCE A KRÁSNÉ JARO!

Vážení přátelé , příznivci a dobří lidé,
jménem svým a jménem OV KDU-ČSL Praha 1 si Vám a vašim blízkým dovoluji popřát „Příjemné prožití Velikonoc s Kristem vzkříšeným!“.

 
[ 21. dubna 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

STOP!

Přijďte i Vy podepsat petici proti navržené podobě důchodové reformy!
Petici proti důchodové reformě navržené Vládou ČR můžete podepsat v paláci Charitas, Karlovo náměstí 5 , Praha 2 ve dnech 4 - 8. 4. 2011 (pondělí - pátek) v časech mezi 8 hod. – 17 hod.

Na příchozí čeká i malé občerstvení a možnost si popovídat jak s vrcholnými politiky KDU-ČSL , tak s politiky Pražské městské organizace.

 
[ 31. března 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Výzva 63

Milé sestry a vážení bratři,
dovoluji si Vás oslovit jménem autorů "VÝZVA 63".

Naše výzva žádá všechny Zastupitele hlavního města Prahy ke vzdání se mandátu získaného v podzimních říjnových volbách 2010.

 
[ 27. března 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Masopustní průvod na Hradčanech a Malé Straně

V sobotu 5. března se konal tradiční masopustní průvod na Hradčanech a Malé Straně. Za mimořádného zájmu občanů i návštěvníků Prahy prošel průvod, 120. masek, historických kočárů a hasičského vozu z roku 1924, l Nerudovou ulicí a dále přes Malostranskou mosteckou věž až na Kampu kde trvala pravá masopustní veselice do pozdních odpoledních hodin.

 
[ 7. března 2011 | Autor: Petr Burgr - Místopředseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

Výzva k orgánům Křesťanskodemokratické unie – Československé strany lidové

Předsednictvo Mladých křesťanských demokratů (MKD) dne 23. února 2011 přijalo usnesení, ve kterém jménem MKD vítá záměr ministra školství, mládeže a tělovýchovy Josefa Dobeše jmenovat do funkce prvního náměstka Ladislava Bátoru a odhalení jeho nesnášenlivých názorů považuje pouze za pokus o zdiskreditování tohoto člověka. Dne 24. února odpoledne předsednictvo Mladých křesťanských demokratů na základě údajného zjištění skutečnosti, že Ladislav Bátora kandidoval za Národní stranu toto usnesení zrušilo a stáhlo je z webových stránek Mladých křesťanských demokratů (o politické minulosti pana Bátory přitom média prokazatelně informovala již 22. února), nicméně stejné usnesení nabídlo ke schválení širšímu vedení organizace – Celostátnímu výboru a od tohoto usnesení se nedistancovalo.

 
[ 28. února 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

V Praze si lidé připomněli oběti komunismu

Praha - Zapálením svíček a proslovy si dnes v Praze připomněla zhruba padesátka lidí oběti komunismu. Učinili tak kvůli pátečnímu 63. výročí "Vítězného února", po němž převzala moc v zemi komunistická strana. U pomníku obětem komunismu na pražském Újezdu

 
[ 25. února 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Nešťastný soudce Boris

Poslanec a zároveň jeden z lídrů pražské ODS Boris Šťastný je bezpochyby milovníkem práva, spravedlnosti a nezávislosti soudní moci. Tato jeho náklonnost však končí tehdy, pokud soud rozhodne jinak, než je panu poslanci milo či se takové možnosti byť jen teoreticky přiblíží.

Reakce Jana Wolfa na PARLAMENTNÍ LISTY.CZ - http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/187793.aspx 

 
[ 9. února 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Nezapomeňme na oběti komunismu

Vážené sestry, vážení bratři,
dovoluji si vás srdečně pozvat na vzpomínkové setkání "Nezapomeňme na oběti komunismu", které se uskuteční ve čtvrtek 24. února 2011 od 18 hod. u památníku na Pražském Újezdě, Praha 1.

 
[ 7. února 2011 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Vánoční přání a PF 2011

Milé sestry, vážení bratři, přátele a všichni lidé dobré vůle,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Vám co nejsrdečněji dovoluji poslat vánoční a novoroční přání.
S přáním klidných a šťastných vánočních dní

          Jan Wolf
Předseda KDU-ČSL Praha 1

 
[ 23. prosince 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Demonstrace proti vzniku koalice na pražském magistrátu

Vážení přátelé demokracie,

naposledy jsem na tomto místě stál zhruba před ¾ rokem, jako svolavatel akce „Bémokracie není demokracie“. Protestovali jsme tehdy proti bezprecedentnímu a arogantnímu chování rady města, která zrušila všechna pravidelná jednání zastupitelstva až do květnových parlamentních voleb. Stalo se tak v době, kdy stále více na povrch vyplouvaly zprávy o nevýhodných zakázkách a pronájmech a v kuloárech nepokrytě zaznívalo slovo korupce. Hysterie pražských radních dosáhla tak daleko, že svobodnou diskusi našich demokraticky zvolených zástupců Pavel Bém jednoduše zrušil. Od té doby se toho moc nezměnilo. Ba co víc, pražští kmotři se teď rozhodli vysmát se nám Pražanům rovnou do tváře!

 
[ 30. listopadu 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Poděkování za 21 let svobody - Uctění památky 17. listopadu

V kostele sv. Jiljí v Praze 1 na Starém Městě byla sloužena mše svatá na poděkování za 21 let svobody u příležitosti 17. listopadu.

 
[ 17. listopadu 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pozvánka - 17 listopad 2010

Vážené sestry, vážení bratři,
zveme Vás ke společnému uctění památky 17. listopadu. Pozvěte své přátele a známé. Svíčky vezměte s sebou.

 
[ 9. listopadu 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Poděkování voličům

Vážení spoluobčané,

jménem celého týmu „Změna pro Prahu 1 – Osobnosti s podporou KDU-ČSL “ bych vám rád poděkoval za vaše hlasy, které jsme od Vás obdrželi v komunálních volbách do Zastupitelstva MČ Prahy 1. Díky vám jsme získali 4,76% hlasů.

 
[ 29. října 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Drakiáda v Nemocnici pod Petřínem

Na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se v sobotu 9. října uskutečnil další ročník akce nazvané „Drakiáda v nemocnici“. Krásné počasí přilákalo do nemocniční zahrady mnoho návštěvníků s více než 190 dětmi.

 
[ 11. října 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pohledy voličům

 
[ 4. října 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Mariánský sloup

V r. 1648 se Praha ubránila tříměsíčnímu obléhání švédského vojska. Tímto velmi krutým bojem také byla ukončena třicetiletá válka. Na paměť obrany Prahy a na paměť konce války byl v Praze na Staroměstském náměstí postaven mariánský sloup, jako třetí ve střední Evropě.

 
[ 4. října 2010 | Autor: Jan Bradna | celý text... ]
 

Pozvánka na MOBILIZAČNÍ členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milé sestry, vážení bratři,
dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na MOBILIZAČNÍ členskou schůzi KDU-ČSL Prahy 1 před volbami do Zastupitelstva městské části Prahy 1.

Tato členská schůze se bude konat ve čtvrtek 7.10.2010 od 17.30 v Paláci Charitas.

 
[ 27. září 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Lékař těla i duše

MUDr. Martin Pehr podporuje Změnu pro Prahu 1

Co dělat při bolestech na hrudi?

V dnešní uspěchané době se lékař stále častěji setkává ve své ordinaci s bolestmi na hrudi. Bolesti na hrudi postihují stále více lidí. Lékař samozřejmě usiluje o to, aby vyloučil akutní infarkt myokardu. Akutní infarkt myokardu je závažné onemocnění srdeční svalu při kterém dochází k ucpání věnčité tepny nejčastěji na podkladě aterosklerozy. Projevy akutního infarktu myokardu jsou svíravá bolest za hrudní kostí vystřelující do krku, ramen, do břicha, do zátylku či mezi lopatky. Může být doprovázena dušností, pocením, úzkostí.

 
[ 23. září 2010 | celý text... ]
 

Praha 1 potřebuje skutečnou změnu

Praha, 7. 9. 2010 – V srdci metropole se dnes oficiálně představila Změna pro Prahu 1 – uskupení obyvatel Prahy 1, které v nadcházejícíh komunálních volbách v centrální městské části reprezentuje známé a respektované osobnosti celostátního významu. Ostře sledované místní volby se tak stávají opět zajímavé.

 
[ 8. září 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Drakiáda v Nemocnici pod Petřínem

Vážení přátelé, příznivci a dobří lidé,
dovolujeme si Vás a vaše blízké pozvat na "Drakiádu v Nemocnici pod Petřínem". Akce se uskuteční v sobotu 9. října 2010 od 14 hodin na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

 
[ 6. září 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

KDU-ČSL Praha 1 vyzvala Cyrila Svobodu k odchodu ze strany

Lidovci v Praze 1 zaujali k polsedním krokům bývalého předsedy strany Svobody nekompromisní stanovisko a vyzvali jej k odchodu ze strany, kterou svým trvajícím soudním sporem poškozuje před komunálními a senátními volbami.

 
[ 9. srpna 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Dětský den s KDU-ČSL

Na zahradě Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze se v neděli 30. května uskutečnil „Dětský den s KDU-ČSL". Krásné počasí přilákalo do nemocniční zahrady mnoho návštěvníků a rodičů s více než 170 dětmi.

 
[ 1. června 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Co je KDU-ČSL s podporou EDS

 
[ 26. května 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Pozvánka na zakončení volební kampaně v Praze

Sestry a bratři,
závěrečný a stěžejní volební meeting do PSPČR se koná na Klárově, tedy u nás na Praze 1.

 
[ 26. května 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

„Vůbec tomu nerozumím“ aneb „KDU-ČSL a katolická církev“

Hodně věcí na světě je mně nepochopitelných a mezi ně náleží i vztah a poměr církve katolické a křesťanské politické strany, jež v naší zemi je reprezentována KDU-ČSL.

 
[ 19. května 2010 | Autor: JUDr. Josef Plocek - renomovaný právník, politický vězeň a člen KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

Kampaň do PSČR běží a běží

Volební noviny ke stažení

 
[ 12. května 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL | celý text... ]
 

Fotografie ze zahájení kampaně

 
[ 13. dubna 2010 | celý text... ]
 

BÉMOKRACIE NENÍ DEMOKRACIE!

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se před budovou nové radnice na Mariánském náměstí uskutečnila pod heslem „Bémokracie není demokracie – Chceme změnu!“ manifestace, jejímž svolavatelem byl místopředseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf.

 
[ 25. března 2010 | Autor: Jan Wolf - předseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

KDU-ČSL Praha 1 odmítá autoritářské chování pražské radnice a vyzývá k veřejnému protestu

Pražská ODS vedena oprávněným strachem z volební porážky se prostřednictvím primátora Pavla Béma odhodlala k naprosto bezprecedentnímu kroku a zrušila jednání zastupitelstva. Děje se tak v době, kdy stále více na povrch vyplouvají zprávy o nevýhodných zakázkách a pronájmech a v kuloárech nepokrytě zaznívá slovo korupce.

 
[ 4. března 2010 | Autor: Jan Wolf předseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

V předvečer výročí komunistického převratu si lidé připomněli oběti totalitního režimu

U pomníku obětem komunismu na pražském Újezdě asi stovka lidí zapálila v předvečer 62. výročí uchopení moci komunisty v tehdejším Československu svíčky za všech přibližně osm tisíc zmařených životů, které u nás za sebou tento režim zanechal.

 
[ 24. února 2010 | Autor: Jan Cieslar | celý text... ]
 

Radnice Prahy 1 vyhlásila boj starousedlíkům

Vedení Prahy 1 se rozhodlo v době ekonomické krize zvýšit našim sousedům nájem a opět přispělo k dalšímu vylidňování městské části. Příjmy Prahy 1 přitom také díky její atraktivní poloze tvoří převážně jiné zdroje.

 
[ 3. února 2010 | Autor: Jan Wolf předseda OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

Kdo miluje daruje krev k svátku sv. Valentýna

 
[ 26. ledna 2010 | celý text... ]
 

Pražská KDU-ČSL navrhuje prodloužit noční provoz pražského metra

PMP KDU-ČSL razantně protestuje proti uvažovanému zkrácení provozní doby pražského metra v nočních hodinách.
Žádáme tímto vedení hlavního města Prahy, aby od toho kroku upustilo.

 
[ 18. ledna 2010 | Autor: MUDr. Marián Hošek předseda Pražské městské organizace KDU-ČSL | celý text... ]
 

KDU-ČSL Praha 1 je zděšena plýtváním obecních prostředků pod vedením představitelů radnice Prahy 1

ODS a její koaliční partneři dovedli Prahu 1 ke schodku neuvěřitelných 1,7 miliard korun a jako řešení nabízí jen další výdaje. Dokladem této rozhazovačnosti je plán utratit 90 milionů korun na vybudování nové luxusní pasáže poblíž Václavského náměstí, a to z peněz obecní pokladny.

 
[ 14. prosince 2009 | Autor: OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]
 

17. listopad

Před dvaceti lety skončil terorizující a zotročující režim komunistické strany a nastalo období toužebně očekávané svobody. Jako poděkování za tento dar jsme se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zúčastnili mše svaté sloužené biskupem Mons. Václavem Malým. 

 
[ 20. listopadu 2009 | Autor: Jan Sixta a Jan Cieslar, členové OV KDU-ČSL Praha 1 | celý text... ]