Stránky jsou ve výstavbě.


Demonstrace proti vzniku koalice na pražském magistrátu

Vážení přátelé demokracie,

naposledy jsem na tomto místě stál zhruba před ¾ rokem, jako svolavatel akce „Bémokracie není demokracie“. Protestovali jsme tehdy proti bezprecedentnímu a arogantnímu chování rady města, která zrušila všechna pravidelná jednání zastupitelstva až do květnových parlamentních voleb. Stalo se tak v době, kdy stále více na povrch vyplouvaly zprávy o nevýhodných zakázkách a pronájmech a v kuloárech nepokrytě zaznívalo slovo korupce. Hysterie pražských radních dosáhla tak daleko, že svobodnou diskusi našich demokraticky zvolených zástupců Pavel Bém jednoduše zrušil. Od té doby se toho moc nezměnilo. Ba co víc, pražští kmotři se teď rozhodli vysmát se nám Pražanům rovnou do tváře!

 
 

Vážení přátelé demokracie,

naposledy jsem na tomto místě stál zhruba před ¾ rokem, jako svolavatel akce „Bémokracie není demokracie“. Protestovali jsme tehdy proti bezprecedentnímu a arogantnímu chování rady města, která zrušila všechna pravidelná jednání zastupitelstva až do květnových parlamentních voleb. Stalo se tak v době, kdy stále více na povrch vyplouvaly zprávy o nevýhodných zakázkách a pronájmech a v kuloárech nepokrytě zaznívalo slovo korupce. Hysterie pražských radních dosáhla tak daleko, že svobodnou diskusi našich demokraticky zvolených zástupců Pavel Bém jednoduše zrušil. Od té doby se toho moc nezměnilo. Ba co víc, pražští kmotři se teď rozhodli vysmát se nám Pražanům rovnou do tváře!

Podezření a arogance zůstávají neobjasněna, jen škrabošku na pravé tváři pražské ODS v podobě Pavla Béma vystřídal jiný lékař – Bohuslav Svoboda. Pavel Bém byl za zásluhy "povýšen" a usedl v Parlamentu. Ještě před tím však, spolu se svými věrnými, stačil rozdělit Prahu na volební obvody dle přání několika jednotlivců z jedné, možná dvou, tehdy hlavních stran. Tím byla, a to nejen podle mne, porušena nejen obyčejná slušnost, ale též Ústava České republiky.

Cílem a jediným pojítkem nové vlády modrooranžových papalášů není zájem o rozvoj města či blaho občana. Je jím jedno jediné - strach!

Strach o kontrolu nad lukrativními zakázkami pro spřátelené firmy. Strach ze ztráty tolik opojné moci. Strach z toho, kdyby to na ně náhodou všechno prasklo! Strach o vlastní umaštěnou bradu!

Bohužel, v některých bodech to dnes připomíná 80. léta. Kromě protestů a občanské angažovanosti nemáme teď příliš možností situaci v tuto chvíli napravit. Musíme si ale dobře pamatovat, kdo bude po další čtyři roky v Praze co říkat a co dělal. Musíme se již nyní také postarat o to, aby se situace za ty čtyři roky neopakovala. V poslanecké sněmovně byl ještě před jarními volbami předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Bohužel, na jeho schválení již nedošlo a tak celý proces spadl pod stůl.

My však jasně říkáme, že Praha změnu tohoto zákona potřebuje!!! Potřebuje ji především proto, abychom se my voliči opětovně nestali obětí volebního inženýrství. Potřebujeme ji také proto, abychom znali a mohli volit lídry na post primátora.

Praha je na mapě označována jako kraj. Její primátor město zastupuje i v asociaci krajů. A volby? Ty se zde na rozdíl od zbytku České republiky řídí pravidly, která několik měsíců před volbami, vybájí hlavy několika vládnoucích jednotlivců. Takováto pravidla nejsou pravidly, ale čistou manipulací. My však nejsme stádo, ale hrdí obyvatelé hrdého města.

Na závěr mého vystoupení ještě krátká výzva zákonodárcům:
Poslanci a senátoři, vyzýváme Vás změňte zákon o hlavním městě Praze!

Děkuji Vám za pozornost a nedejme se!

 
  Obrázky