Volební program KDU-ČSL pro občany Prahy 1

ZMĚNA PRO PRAHU 1 – NÁŠ PROGRAM PRO VÁS

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ POHODA NA PRAZE 1

Procházka centrem Prahy nabízí často žalostný pohled a zejména ve večerních hodinách může být i nebezpečná. Radnici se očividně nedaří lépe chránit nás i naše děti. V Praze 1 můžeme však žít lépe a kulturněji!

Změna pro Prahu 1:

- Podporujeme vznik metropolitní policie, do té doby zajistíme zvýšení počtu městských strážníků v ulicích.

Podpora spolkového života víceletými granty a ne pouhou spoluúčastí.

Bezpečnostní kamery před naše školky.

- Vyřešení bezpečnostní situace v oblasti Václavského náměstí a Boršova.

- Pravidelné farmářské trhy na území Prahy 1 se zaměřením na tuzemské produkty.

- Posílení etické, kulturní a mediální výchovy ve školských zařízeních Prahy 1.

- Omezení komerčních činností, které ztěžují život obyvatel Prahy 1. Ne přebytečným předzahrádkám a pouliční reklamě.

- Řízená regulace hotelů a nočních podniků pochybného původu na Praze 1.

- Finanční podpora kulturních projektů určených obyvatelům naší městské části.

- Vytvoření klidové zóny v dolní části Malostranského náměstí - stromy a lavičky místo parkoviště.

- Podpora dobrovolných sdružení pracujících s dětmi a mládeží.

- Vytlačení hazardu z centra metropole – kultura místo hazardu

DOPRAVA, OCHRANA ZELENĚ A PAMÁTEK

Zeleně v Praze 1 nepřibývá, spíše naopak. Současní radní se spíše snaží vybetonovat historické podzemí a zaplnit je podzemními garážemi určenými převážně pro úředníky magistrátu. Opravdu se Vám to líbí?

Změna pro Prahu 1:

- Stop megalomanské rekonstrukci parku Kampa. Obnovu chceme citlivou a s ohledem na komunikační a relaxační funkci tohoto místa.

Žádné garáže pod Mariánským náměstím a Klárovem.

- Ochrana památek v součinnosti s odbornou veřejností, Klubem za starou Prahu a dalšími sdruženími. Zvýšený dohled při rekonstrukci budov a domů. V poslední době už toho spadlo dost (domy v Soukenické a Vodičkově ulici ) !

- Pomoc s údržbou budov kulturním a náboženským organizacím v Praze 1.

- Řád do nesystémového vydávání povolenek ke vjezdům všeho druhu. Zábrany účelně zabraňující vjezdu automobilů na Petřín.

- Vyčlenění míst pro volný pohyb psů, které ocení nejen pejskaři.

Podporujeme obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

- Dohled nad stánkovým prodejem a jeho regulace na prodej výrobků vztahujících se k Praze.

- Podpora komplexního řešení individuální dopravy v centru města. Praha 1 není samostatným ostrovem, ale nemůžeme nechat projíždět centrem tisíce aut a tím omezovat život našich sousedů. Jsme připraveni převzít odpovědnost i za zavedení mýtného s podmínkou volného vjezdu vozidel obyvatel Prahy 1.

BYDLENÍ, ZDRAVOTNÍ PÉČE, SOCIALNÍ POMOC

Z centra Prahy se pomalu stává mrtvá zóna, tradičním zdravotnickým zařízením hrozí zánik a nejen naši senioři se ocitají v nejistotě. A to je problém!

Změna pro Prahu 1:

Dokončení privatizace bytů v obecních domech do konce roku 2011. Využívání bytového fondu, který zůstane v majetku radnice, musí být efektivní.

- Hospodárné a průhledné hospodaření nemocnic a poliklinik patřící Praze 1. Zásadně odmítáme privatizaci nemocnice Na Františku.

- Rozšíření pečovatelských služeb seniorům až do bytu. Zavedení institutu osobního pečovatele.

- Adresnou péčí potřebným zajistíme pomoc s platbou nájemného. Zastavení vystěhovávání starousedlíků v seniorském věku z finančních důvodů, a to jak z městských bytů, tak z bytů soukromých majitelů.

Dopravu autobusem do Nemocnice MSKB Pod Petřínem zdarma.

HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI, POTÍRÁNÍ KORUPCE

Stávající nehospodárné nakládání radnice s prostředky občanů došlo tak daleko, že schodek rozpočtu je neuvěřitelných 1,7 miliardy korun. Výdaje jsou nesystémové a neodpovídají nutnosti úspor v době hospodářské krize. 

Změna pro Prahu 1:

- Vylepšení pověsti městské části – Praha 1 nesmí být synonymem pro korupci.

- Rozumné nájemné podnikatelům, kteří zaručí občanskou vybavenost a dokáží nastavit ceny běžné pro obyvatele města.

- Pravidelný úklid jako samozřejmou službu občanům, nikoliv jako reklama představitelů radnice.

- Naprostá transparentnost při vynakládání finančních prostředků. Každý průběžný krok výběrových řízení bude zveřejněn.

- Pronajímání obecního majetku, zvláště pak obchodů, umožníme jen za jasným účelem a za předem definovaných podmínek.

ZÁVĚREM

Našim cílem je rozumné hospodaření s obecními prostředky a plnohodnotný život všech obyvatel Prahy 1. Praha 1 nepatří jen turistům a návštěvníkům, ale hlavně nám obyvatelům, kterým záleží na místě kde žijeme, na místě kde je náš domov.

Přiložené soubory
Volebni_program_2010-2014_Zmena_pro_Prahu_1.doc