Stránky jsou ve výstavbě.


Odpovědnost

V současné době je v naší společnosti probírána otázka, zda někteří naši političtí činitelé se nedopustili porušení politické odpovědnosti a zda toto porušení jim má být přičítáno k tíži. Otázka odpovědnosti je však velmi složitá, neboť jednak známe odpovědnost individuální mezi jednotlivci, jednak odpovědnost jednotlivce ke společenskému celku, z druhé strany pak lišíme odpovědnost právní ve vztahu k určitému právnímu zákonu a pravidlu, odpovědnost ve vztahu k nějaké morální a etické normě, politická odpovědnost ve vztahu k nějakému společenskému dění a stavu.

 
 

V současné době je v naší společnosti probírána otázka, zda někteří naši političtí činitelé se nedopustili porušení politické odpovědnosti a zda toto porušení jim má být přičítáno k tíži. Otázka odpovědnosti je však velmi složitá, neboť jednak známe odpovědnost individuální mezi jednotlivci, jednak odpovědnost jednotlivce ke společenskému celku, z druhé strany pak lišíme odpovědnost právní ve vztahu k určitému právnímu zákonu a pravidlu, odpovědnost ve vztahu k nějaké morální a etické normě, politická odpovědnost ve vztahu k nějakému společenskému dění a stavu. Odpovědnost je obecně v souvislosti s nějakou nadřízenou autoritou, ať je touto autoritou Bůh, právní norma a státní společenství, společenská norma správného jednání vůči jednotlivcům či kolektivům a pod. Stejně jako existuje spojitost a spřaženost normy a povinnosti, existuje stejná spojitost odpovědnosti a poslušnosti vůči mravní či právní normě či jejího nositele a autority osobnosti, práva a společenského správného soužití.

Celý text naleznete v příložených souborech

 
  Obrázky Přiložené soubory

Odpovednost.doc