Stránky jsou ve výstavbě.


Tolerance

Máme-li uvažovat o toleranci, musíme se nejprve zastavit u svobody jako základní otázky, bez níž bychom k podstatě tolerance nepronikli. Začneme tedy u Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Sbírky zákonů a Listiny základních práv a svobod České republiky. Na vlastní pojednání o toleranci navazují otázky o předpokladech a možnostech tolerance, stavu tolerance v našem státě a konečně v závěru zhodnotíme celou uvažovanou otázku. V tomto pořadí budeme proto otázku tolerance probírat.

 
 

Máme-li uvažovat o toleranci, musíme se nejprve zastavit u svobody jako základní otázky, bez níž bychom k podstatě tolerance nepronikli. Začneme tedy u Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Sbírky zákonů a Listiny základních práv a svobod České republiky. Na vlastní pojednání o toleranci navazují otázky o předpokladech a možnostech tolerance, stavu tolerance v našem státě a konečně v závěru zhodnotíme celou uvažovanou otázku. V tomto pořadí budeme proto otázku tolerance probírat.

Otázka svobody podle Listiny základních práv svobod: „Listina základních práv a svobod“, dále jen Listina, která je vedena ve Sbírce zákonů pod č. 23/1991 Sb. pro Českou republiku a je součástí ústavního zákona, vyjmenovává základní lidské svobody, které stát za normálního stavu je povinen dodržovat a každému přiznávat. Podle čl. 2 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno“. Naproti tomu státní úřad a orgán může činit jen to, co je mu výslovně dovoleno.

Celý text naleznete v příložených souborech.

 
  Obrázky Přiložené soubory

Tolerance.doc