Stránky jsou ve výstavbě.


Ateismus, agnosticismus, skepticismus a relativismus

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a v odmítavém postoji ateismus, agnosticismus, skepticismus a relativismus, ale i další jim blízké ideologické a myšlenkové soustavy. Tento postoj je nejen odmítavý ale i krajně nepřátelský ke křesťanské ideové náplni. Nebude na škodu blíže se s těmito systémy seznámit, neboť pro zcela odlišnou ideologickou náplň tyto systémy ve své čisté podobě nikdy nebudou moci vytvářet blízký vztah ke křesťanské ideové straně. Věnujme proto v dalším svou pozornost jak k uvedeným čtyřem myšlenkovým soustavám, tak i k dalším systémům, které jsou jim blízké a případně z nich vycházejí. Podkladem jsou data v internetu.

 
 
 
Přiložené soubory
Ate_agnos_skept_relat.doc