Stránky jsou ve výstavbě.


Zamyšlení nad konstitucionalismem

Co je to konstitucionalismus?

Podle internetu konstitucionalismus neboli ústavnost označuje bezvýjimečně vládu ústavy, resp. vládu lidu prostřednictvím ústavy, která odděluje státní moci a chrání lidská práva. V České republice je podle čl. 83 ústavy orgánem ochrany ústavnosti Ústavní soud. Provádí ji buď jako abstraktní kontrolu ústavnosti (posuzuje abstraktní právní předpisy z hlediska jejich souladu s ústavním pořádkem), nebo jako kontrolu konkrétní (rozhoduje o ústavních stížnostech jednotlivců v kontrolních případech). Historicky původně konstitucionalismus označoval snahy o prosazení psané ústavy, jako aktu nejvyšší právní silou ve státě, kterou by byli všichni vázáni, včetně do té doby absolutního panovníka. Je tedy přímo spjat s myšlenkou právního, resp. ústavního státu a rozvíjel se postupně, zejména když v 19. století začaly vznikat konstituční monarchie. V českých zemích se požadavky ústavnosti objevily poprvé v revolučním roce 1848. Konstitucionalismus staví na pluralismu, lidských právech a principu rovnosti občanů.

 
 

Podle internetu konstitucionalismus neboli ústavnost označuje bezvýjimečně vládu ústavy, resp. vládu lidu prostřednictvím ústavy, která odděluje státní moci a chrání lidská práva. V České republice je podle čl. 83 ústavy orgánem ochrany ústavnosti Ústavní soud. Provádí ji buď jako abstraktní kontrolu ústavnosti (posuzuje abstraktní právní předpisy z hlediska jejich souladu s ústavním pořádkem), nebo jako kontrolu konkrétní (rozhoduje o ústavních stížnostech jednotlivců v kontrolních případech). Historicky původně konstitucionalismus označoval snahy o prosazení psané ústavy, jako aktu nejvyšší právní silou ve státě, kterou by byli všichni vázáni, včetně do té doby absolutního panovníka. Je tedy přímo spjat s myšlenkou právního, resp. ústavního státu a rozvíjel se postupně, zejména když v 19. století začaly vznikat konstituční monarchie. V českých zemích se požadavky ústavnosti objevily poprvé v revolučním roce 1848. Konstitucionalismus staví na pluralismu, lidských právech a principu rovnosti občanů.

 
Přiložené soubory
Zamysleni nad konstitucionalismem.doc