Stránky jsou ve výstavbě.


Křesťanské hodnoty a klady křesťanství

Pročítáme-li názor moralisty filosofa, právníka a člena německého Ústavního soudu, Ernsta Wolfganga Boeckenfoerde (přehlasované „o“), které se týkají skutečnosti, že stát musí budovat na některých předpokladech, které nikterak nevyplývají z jeho funkce a činnosti, nýbrž které jsou mu dány odjinud, např. z náboženství, docházíme k určitým hodnotám a normativním hlediskům, zásadám a maximám, k běžným lidským ctnostem, určujícím běžné lidské chování. Stát si sám není schopen tyto potřebné hodnoty opatřit, neboť vůbec neplynou z jeho podstaty a z jeho funkce. Musí je dostat odjinud darem, protože je nezbytně potřebuje ke své existenci. Klademe si tedy otázku, co je to za hodnoty, bez nichž se stát nemůže obejít? Tuto otázku také položila evropská poslankyně Roithová při jednom svém politickém projevu, aniž by se jí dostalo odpovědi. Předkládáme namátkově vybrané některé křesťanské a obecně lidské hodnoty, které sice v našem, pluralitním demokratickém státu postrádáme, které my sami musíme našemu státu dodat, aby se mohl nazývat právním státem. Jinak by byl státem jen defektním.

 
 

Pročítáme-li názor moralisty filosofa, právníka a člena německého Ústavního soudu, Ernsta Wolfganga Boeckenfoerde (přehlasované „o“), které se týkají skutečnosti, že stát musí budovat na některých předpokladech, které nikterak nevyplývají z jeho funkce a činnosti, nýbrž které jsou mu dány odjinud, např. z náboženství, docházíme k určitým hodnotám a normativním hlediskům, zásadám a maximám, k běžným lidským ctnostem, určujícím běžné lidské chování. Stát si sám není schopen tyto potřebné hodnoty opatřit, neboť vůbec neplynou z jeho podstaty a z jeho funkce. Musí je dostat odjinud darem, protože je nezbytně potřebuje ke své existenci. Klademe si tedy otázku, co je to za hodnoty, bez nichž se stát nemůže obejít? Tuto otázku také položila evropská poslankyně Roithová při jednom svém politickém projevu, aniž by se jí dostalo odpovědi. Předkládáme namátkově vybrané některé křesťanské a obecně lidské hodnoty, které sice v našem, pluralitním demokratickém státu postrádáme, které my sami musíme našemu státu dodat, aby se mohl nazývat právním státem. Jinak by byl státem jen defektním.

Celou zprávu naleznete v: - Přiložené soubory