Stránky jsou ve výstavbě.


Ztráta koherentní představy o člověku a ztráta orientační síly platného práva

Prof. Dr. Ernst-Wolfgang Boeckenfoerde, („oe“ = přehlasované „o“), president Spolkového ústavního soudu v Německu, publikoval článek „Hat das geltende Recht seine Orientierungskraft verloren?“ Poněvadž se jedná o věhlasného právníka, sociologa, ekonoma a jeho názory jsou velmi významné pro dnešní dobu, nebude na škodu se poněkud zastavit u jeho závěrů a doplnit je vlastní úvahou.

 
 

Prof. Dr. Ernst-Wolfgang Boeckenfoerde, („oe“ = přehlasované „o“), president Spolkového ústavního soudu v Německu, publikoval článek „Hat das geltende Recht seine Orientierungskraft verloren?“ Poněvadž se jedná o věhlasného právníka, sociologa, ekonoma a jeho názory jsou velmi významné pro dnešní dobu, nebude na škodu se poněkud zastavit u jeho závěrů a doplnit je vlastní úvahou.

V článku se uvádí: „Náš dnešní právní řád vykazuje významnou heterogenitu. Nemůže se už vyloučit pro budoucnost, že se ztrácí právu koherentní představa o člověku. Avšak vybledne-li právní obraz člověka sám o sobě,

ztrácí i právo na orientační síle pro konkrétní vedení života“V těchto třech větách spočívá tresť celého článku a autorova názoru. Co mínil těmito slovy?

1.Je známou věcí, že právo v každém státě upravuje společný život občanů státu, že stát svou aktivitou ve sféře pozitivního práva stanoví subjektivní práva a nároky svých občanů, vydává trestněprávní, občanskoprávní a procesní zákony a normativní pravidla a dává základ institucím, které v legislativě, exekutivě a soudnictví realizují obsah uvedených pravidel. V této aktivitě a funkci státu se odráží přímo nebo nepřímo představa o člověku, jaký má být vztah občana a státu, co je občanu dovoleno a co zakázáno atd. Právo a právní řád se však zároveň stávají obsahem občanské zkušenosti, působí na občana a vytvářejí jeho obraz jako takového.

Celou zprávu naleznete v: - Přiložené soubory