Stránky jsou ve výstavbě.


Další úvaha o přímé a nepřímé demokracii

Již dříve jsme se zabývali otázkou o přímé a nepřímé demokracii, uvažovali o jejich výhodách a nevýhodách a uzavřeli svou úvahu v tom smyslu, že převažovat musí nepřímá demokracie, tj. reprezentativní demokracie a nepřímé demokracii bude vyhrazeno pole působnosti v podobě referend v regionech, okresích a kra jích, případně v zemích a jen v případech nutnosti v rámci celé země, zvláště bude-li se jednat o jakýsi celonárodní plebiscit.

 
 

Již dříve jsme se zabývali otázkou o přímé a nepřímé demokracii, uvažovali o jejich výhodách a nevýhodách a uzavřeli svou úvahu v tom smyslu, že převažovat musí nepřímá demokracie, tj. reprezentativní demokracie a nepřímé demokracii bude vyhrazeno pole působnosti v podobě referend v regionech, okresích a kra jích, případně v zemích a jen v případech nutnosti v rámci celé země, zvláště bude-li se jednat o jakýsi celonárodní plebiscit. Poněvadž však nejen v naší zemi se občas vyskytují otázky o větší aplikovatelnosti přímé demokracie a v Německé spolkové republice někteří obyvatelé doporučují její zavedení v celém státě, nebude na škodu vrátit se ještě jednou k této problematice s jistými doplňky. Přitom budeme vycházet ze skutečnosti, že náš stát je vybudován na principu pluralistické demokracie.

 
Přiložené soubory
Vady demokracie.doc