Stránky jsou ve výstavbě.


Tolerance

Máme-li uvažovat o toleranci, musíme se nejprve zastavit u svobody jako základní otázky, bez níž bychom k podstatě tolerance nepronikli. Začneme tedy u Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Sbírky zákonů a Listiny základních práv a svobod České republiky. Na vlastní pojednání o toleranci navazují otázky o předpokladech a možnostech tolerance, stavu tolerance v našem státě a konečně v závěru zhodnotíme celou uvažovanou otázku. V tomto pořadí budeme proto otázku tolerance probírat.

 
 

Máme-li uvažovat o toleranci, musíme se nejprve zastavit u svobody jako základní otázky, bez níž bychom k podstatě tolerance nepronikli. Začneme tedy u Ústavního zákona č. 23/1991 Sb., Sbírky zákonů a Listiny základních práv a svobod České republiky. Na vlastní pojednání o toleranci navazují otázky o předpokladech a možnostech tolerance, stavu tolerance v našem státě a konečně v závěru zhodnotíme celou uvažovanou otázku. V tomto pořadí budeme proto otázku tolerance probírat.

Celou zprávu naleznete v: - Přiložené soubory

 
Přiložené soubory
Tolerance.doc