Stránky jsou ve výstavbě.


„Political correctness“

Pojem „political correctness“ se objevil v USA v době maccarthismu, kdy docházelo ke konfrontaci liberálů a radikálů. Feministická hnutí tehdejší doby, sdružení homosexuálů, skupiny sjednocené na etnické bázi vznášely požadavky, které měly za cíl napravovat staré nepravosti spáchané na některých skupinách obyvatel v minulosti.

 
 

Pojem „political correctness“ se objevil v USA v době maccarthismu, kdy docházelo ke konfrontaci liberálů a radikálů. Feministická hnutí tehdejší doby, sdružení homosexuálů, skupiny sjednocené na etnické bázi vznášely požadavky, které měly za cíl napravovat staré nepravosti spáchané na některých skupinách obyvatel v minulosti. Požadavek na nápravu těchto minulých křivd se opírá o prokázanou nespravedlnost vůči těmto skupinám. Bere-li se však legitimace pro argumentaci pro dosažení nápravy v postavení minulých skupin obyvatelstva, dochází tím ke změně paradigmatu politické a právní filosofie. Nevychází se tedy již ze smluvního vztahu poškozených lidí jakožto členů právního a politického individualismu, z principu kontraktualismu, nýbrž legitimace argumentu na nápravu dřívějšího stavu spočívá na nespravedlnosti vůči členům těchto poškozovaných menšinových skupin.

Článek naleznete v: - Přiložené soubory

 
  Obrázky Přiložené soubory


Pojem.doc