Stránky jsou ve výstavbě.


Liberalismus a křesťanství

Stojíme nyní před otázkou, zda a jak shrnout předchozí poznatky o liberalismu a především zda jej považovat za něco jednotného, uceleného, co mělo a má stále svou platnost, za něco trvalého, daného, pevného, co bylo, je a bude či zda tento fenomén má charakter dějinnosti a aktuálnosti v určité době. Vyjděme z jednotlivých fakt:

 
 

Stojíme nyní před otázkou, zda a jak shrnout předchozí poznatky o liberalismu a především zda jej považovat za něco jednotného, uceleného, co mělo a má stále svou platnost, za něco trvalého, daného, pevného, co bylo, je a bude či zda tento fenomén má charakter dějinnosti a aktuálnosti v určité době. Vyjděme z jednotlivých fakt:

Je historicky doloženo, jak a kdy liberalismus vznikl, jaké byly jeho kořeny, jaké vlivy na něj působily a i nadále působí, jaké podstatné změny obsah tohoto pojmu prodělal.

 
  Obrázky Přiložené soubory

Liberalismus_a_krestanstvi.doc