Stránky jsou ve výstavbě.


Liberalismus

Zabýváme-li se fenoménem liberalismus, zjišťujeme, že se jedná o jsoucno složité, které vychází z mnoha jevů, které mu předcházely, které se během času vyvíjelo a ve své existenci doznalo mnoha změn, nemělo jednoznačnou podobu v různých částech světa, které málem již dospělo ke svému zániku, které však i nadále ve své podstatě, po příslušných obměnách, existuje a má svou důležitost ve vědách společenských.

 
 

Zabýváme-li se fenoménem liberalismus, zjišťujeme, že se jedná o jsoucno složité, které vychází z mnoha jevů, které mu předcházely, které se během času vyvíjelo a ve své existenci doznalo mnoha změn, nemělo jednoznačnou podobu v různých částech světa, které málem již dospělo ke svému zániku, které však i nadále ve své podstatě, po příslušných obměnách, existuje a má svou důležitost ve vědách společenských. V naší úvaze o liberalismu budeme se nejprve zabývat těmi společenskými jevy, které mu předcházely, obsahem jeho pojmu, jeho vývojem a nakonec přihlédneme k tomu, jaký postoj zaujímalo křesťanství a katolická církev v minulosti a v současné době ještě zaujímá k tomuto fenoménu. Liberalistické myšlení prolíná celé myšlení lidstva a odráží se nejen v soukromém životě jednotlivce, ale i v životě společnosti, v institucích, hnutích a kolektivistických formách, bude nám i toto vodítkem v naší úvaze a v jednotlivých bodech od sebe oddělíme toto dvojí působení a dvojí důsledky pro jednotlivce a kolektiv.

 
  Obrázky Přiložené soubory


Liberalismus.doc