Stránky jsou ve výstavbě.


Systémová chyba a institucionální selhání

V právní praxi naší České republiky narážíme často na otázku, zda nějaký postup vládních a politických činitelů máme považovat za porušení trestněprávní povinnosti či zda šlo jen o porušení politické odpovědnosti (tuto otázku jsme již řešili ve stati „Odpovědnost“) nebo zda se jedná jen o systémovou chybu nebo institucionální selhání, které nepodléhá trestněprávnímu řízení.

 
 

V právní praxi naší České republiky narážíme často na otázku, zda nějaký postup vládních a politických činitelů máme považovat za porušení trestněprávní povinnosti či zda šlo jen o porušení politické odpovědnosti (tuto otázku jsme již řešili ve stati „Odpovědnost“) nebo zda se jedná jen o systémovou chybu nebo institucionální selhání, které nepodléhá trestněprávnímu řízení. Nebude na škodu, když podrobíme tuto druhou otázku své úvaze. V této souvislosti se budeme opírat o získané skutečnosti a zkušenosti z údajů hromadných sdělovacích prostředků. Předem však si ozřejmíme pojem systémové chyby v politickém zřízení a dění.

Systémová chyba, institucionalizované selhání, politická odpovědnost a případné jejich důsledky.

 
  Obrázky Přiložené soubory

Systemova_chyba_a_institucionalni_selhani.doc