Stránky jsou ve výstavbě.


Technické myšlení

Setkáváme se s myšlením rozumných a moudrých mužů, kteří spatřují zlo současného věku v čistě technickém uvažování, které opustilo dřívější pluralitní myšlení a filosofický způsob tvorby úsudků cestou vyhledávání konsekvencí z daných premis, deduktivního a induktivního analyzování dané skutečnosti, dodržování postupů kritických, opřených o principy a kritéria, o rozumová a empirická data a vytvářelo své závěry na podkladě čistě technickém a technologickém.

 
 

Setkáváme se s myšlením rozumných a moudrých mužů, kteří spatřují zlo současného věku v čistě technickém uvažování, které opustilo dřívější pluralitní myšlení a filosofický způsob tvorby úsudků cestou vyhledávání konsekvencí z daných premis, deduktivního a induktivního analyzování dané skutečnosti, dodržování postupů kritických, opřených o principy a kritéria, o rozumová a empirická data a vytvářelo své závěry na podkladě čistě technickém a technologickém. Mezi tyto moudré muže nesporně patří Friedrich August Hayek svým dílem „Kontrarevoluce vědy“ – „Studie o zneužívání rozumu“ uveřejněném v Liberálním institutu, Praha,1995 a papež Benedikt XVI. svou encyklikou „Caritas in Virtute“, o integrálním lidském rozvoji v lásce a v pravdě, vydanou Karmelitánským nakladatelstvím v Kostelním Vydří roku 2009. Nebude na škodu trochu se nad dnešním myšlením lidí v naší republice, ale i v celém světě, zamyslit a kritiku obou autorit posoudit.

-celý článek naleznete v přiložených souborech

 
  Obrázky Přiložené soubory


Technicke_mysleni.doc