Stránky jsou ve výstavbě.


René Descartes

Není mnoho takových filosofů, kteří svým myšlením zasáhli tak hluboce do historie lidského myšlení, kteří se stali dokonce jakýmsi mezníkem ve filosofii a kteří v takové míře ovlivnili celou filosofii, jako byl René Descartes (1596-1650), který navázal na velký myšlenkový přínos, ale i intelektuální a mravní zmatek renesance, vytvořil nový metafyzický systém, a vyrovnal se svým způsobem s antikou a s dobou středověkého myšlení a nazírání.

 
 

Není mnoho takových filosofů, kteří svým myšlením zasáhli tak hluboce do historie lidského myšlení, kteří se stali dokonce jakýmsi mezníkem ve filosofii a kteří v takové míře ovlivnili celou filosofii, jako byl René Descartes (1596-1650), který navázal na velký myšlenkový přínos, ale i intelektuální a mravní zmatek renesance, vytvořil nový metafyzický systém, a vyrovnal se svým způsobem s antikou a s dobou středověkého myšlení a nazírání. Proto nebude na škodu věnovat svou pozornost tomuto filosofickému velikánu. Budeme vycházet z jeho vlastních děl „Rozprava o metodě, jak správně vésti rozum a hledati pravdu ve vědách“ a „Principy filosofie“, všimneme si kritických rozborů a děl filosofů zabývajících se Descartem z pera Jacquese Maritaina („Tři reformátoři: Luther – Descartes – Rousseau), Henriho Lefebvre (Descartes), Hanse Künga („Existiert Gott?) a „Doslovu“ Jana Patočky k „Rozpravě o metodě“ a nakonec se pokusíme shrnout dosažená fakta a skutečnosti v jakémsi závěru a zhodnocení. Sit venia verbo!

 
  Obrázky Přiložené soubory


Descartes Rene..doc