Stránky jsou ve výstavbě.


Společenství a společnost, národ a stát, politická společnost a lid

Jacques Maritain ve svém díle „Člověk a stát“, nakladatelství Triáda, Praha, 2007 uvedl, že směšování národa a politické společnosti nebo - politické společnosti a státu – či národa a státu nebo jejich systematické ztotožňování bylo neštěstím moderních dějin a že je třeba tyto tři pojmy znovu správně definovat. Obraťme se proto vzhledem k důležitosti této problematiky na Maritaina v přímých citacích a paradigmatech.

 
 

Jacques Maritain ve svém díle „Člověk a stát“, nakladatelství Triáda, Praha, 2007 uvedl, že směšování národa a politické společnosti nebo - politické společnosti a státu – či národa a státu nebo jejich systematické ztotožňování bylo neštěstím moderních dějin a že je třeba tyto tři pojmy znovu správně definovat. Obraťme se proto vzhledem k důležitosti této problematiky na Maritaina v přímých citacích a paradigmatech.

Společenství a společnost: „Společenství a společnost jsou eticko – společenské skutečnosti v pravdě lidské, a ne pouze biologické. Ale společenství je více dílem přirozenosti a je úžeji spjato s biologickým řádem. Společnost je více dílem rozumu a je těsněji spjata s rozumovými a duchovními schopnostmi člověka. Neshodují se, pokud jde o jejich společenskou podstatu a vnitřní charakter, jakož i o sféry jejich realizace“.

 
Přiložené soubory
Spolecenstvi a spolecnost.doc