Stránky jsou ve výstavbě.


Církev a stát

Zamysleme se nad některými aspekty vztahu Církve a státu. V prvé kapitole si všimneme názorů K.R. Poppera v jeho díle „Otevřená společnost a její nepřátelé“, ve druhé kapitole se dotkneme rady papeže Benedikta XVI. našim katolíkům při jeho poslední návštěvě České republiky, když je vyzval k dialogu se stoupenci agnosticismu v naší zemi, ve třetí kapitole bude našim předmětem zamyšlení názor filosofa, právníka a etika Böckenförde, člena německého Ústavního soudu, na moderní obsah učení Církve a na její přínos pro stát ve věcech, kde stát není schopen vyprodukovat sám určité základní pravdy potřebné v jeho státoprávním poslání a je nucen je přijmout z vnějšku. Konečně ve čtvrté kapitole se budeme zabývat otázkou: V současné době vystřídala ekonomická moc politickou moc.

 
 

Zamysleme se nad některými aspekty vztahu Církve a státu. V prvé kapitole si všimneme názorů K.R. Poppera v jeho díle „Otevřená společnost a její nepřátelé“, ve druhé kapitole se dotkneme rady papeže Benedikta XVI. našim katolíkům při jeho poslední návštěvě České republiky, když je vyzval k dialogu se stoupenci agnosticismu v naší zemi, ve třetí kapitole bude našim předmětem zamyšlení názor filosofa, právníka a etika Böckenförde, člena německého Ústavního soudu, na moderní obsah učení Církve a na její přínos pro stát ve věcech, kde stát není schopen vyprodukovat sám určité základní pravdy potřebné v jeho státoprávním poslání a je nucen je přijmout z vnějšku. Konečně ve čtvrté kapitole se budeme zabývat otázkou: V současné době vystřídala ekonomická moc politickou moc.

Názor K.R. Poppera na uzavřenou a otevřenou společnost.

Názory Poppera budou podány v přímých citacích a v parafrázích. Popper uvádí, že zabývat se uzavřenou společností, „kmenovou společností“, znamená vycházet z magických postojů ke společenských zvykům. Hlavním rysem takovéhoto postoje je rozlišovat zvykové či konvenční pravidelnosti a pravidelnosti, které spatřujeme v „přírodě“ a obojí spojovat s vírou v jejich prosazování nadpřirozenou vůlí.

 
Přiložené soubory
Cirkev a stat 3.doc