Stránky jsou ve výstavbě.


Suverenita

Jacques Maritain pojednává ve svém díle „Člověk a stát“, Tiráda, Praha 2007, o suverenitě nikoli na rovině právní teorie, nýbrž na rovině politické filosofie a tvrdí, že politická filosofie se musí slova a pojmu suverenity zbavit, a to ne proto, že je to pojem zastaralý, ani jen proto, že pojem suverenity působí v oblasti mezinárodního práva obtíže a nepřekonatelné teoretické nesnáze.

 
 

Jacques Maritain pojednává ve svém díle „Člověk a stát“, Tiráda, Praha 2007, o suverenitě nikoli na rovině právní teorie, nýbrž na rovině politické filosofie a tvrdí, že politická filosofie se musí slova a pojmu suverenity zbavit, a to ne proto, že je to pojem zastaralý, ani jen proto, že pojem suverenity působí v oblasti mezinárodního práva obtíže a nepřekonatelné teoretické nesnáze. Důvodem je to, že tento pojem, pojatý ve svém autentickém smyslu a v perspektivě vlastní vědecké oblasti, do níž náleží (oblast politické filosofie), je vnitřně klamný a nutně nás zavede na scestí, budeme li ho užívat pod záminkou, že byl přijímán příliš obecně a příliš dlouho, abychom ho mohli odmítnout, a nebudeme-li chtít vidět mylné konotace, s nimiž je neoddělitelně spojen.

Suverénní vládce podle pojetí Jeana Bodina (1530-1596): Jean Bodin je právem považován za autora moderního pojmu suverenity. Suverenita je podle něho absolutní a trvalou mocí státu. Tato moc je trvalá, na celý život, na rozdíl od moci dočasné, která je poskytována pouze správcům, úředníkům, komisařům nebo regentům s tím, že jde pouze o moc zastupovat vedení lidu a že jim může být zastupitelská moc kdykoli odňata...

 
Přiložené soubory
Suverenita.doc