Stránky jsou ve výstavbě.


Ideologie

Na probírání otázky gnosticismus úzce navazuje úvaha o ideologii, neboť praxe spojená s vyznáváním gnóze je ve skutečnosti také praxí naplňující obsah ideologie. Dotážeme-li se více lidí, co je to vlastně ideologie, dostáváme mnoho odpovědí, které nás však neuspokojují. Domnívám se, že názor na podstatu ideologie, vyslovený Hannah Arendtovou v jejím díle „Původ totalitarismu“, nejlépe vystihuje obsah tohoto pojmu. Proto uvedené dílo se stává východiskem naší úvahy, která bude podávána přímými citacemi a parafrázemi z díla jmenované historičky a filosofky. Prvá kapitola bude věnována samotnému obsahu ideologie, ve druhé kapitole se pokusíme podat vlastní interpretaci textu.

 
 

Na probírání otázky gnosticismus úzce navazuje úvaha o ideologii, neboť praxe spojená s vyznáváním gnóze je ve skutečnosti také praxí naplňující obsah ideologie. Dotážeme-li se více lidí, co je to vlastně ideologie, dostáváme mnoho odpovědí, které nás však neuspokojují. Domnívám se, že názor na podstatu ideologie, vyslovený Hannah Arendtovou v jejím díle „Původ totalitarismu“, nejlépe vystihuje obsah tohoto pojmu. Proto uvedené dílo se stává východiskem naší úvahy, která bude podávána přímými citacemi a parafrázemi z díla jmenované historičky a filosofky. Prvá kapitola bude věnována samotnému obsahu ideologie, ve druhé kapitole se pokusíme podat vlastní interpretaci textu.

Ideologie podle názoru Hannah Arendtové.

Arendtová uvádí: „Ideologie –´ismy´, které k veliké spokojenosti svých přívrženců dokážou vysvětlit všechno i každou událost odvozením od jedné jediné premisy – jsou jevem zcela nedávným a po mnoho desetiletí hrály v politickém, životě zanedbatelnou úlohu. Až pozdní zmoudřelost nám umožňuje zpětně v nich odhalovat určité prvky, které přispěly k tomu, že jsou tak znepokojivě užitečné pro totalitní řád. Až do Hitlera a Stalina zůstávaly veliké politické možnosti ideologií neodhaleny.

 
Přiložené soubory
Ideologie.doc