Stránky jsou ve výstavbě.


Americká finanční a bankovní krize

V Americe propukla v r. 2008 vážná finanční a bankovní krize, která rychle napadla i jiné evropské a světové státy. Řada světových ekonomů si kladla otázku, co vyvolalo vznik této krize a jakými prostředky se proti ní má postupovat, aby se zastavilo její další pronikání nebo aspoň se zpomalily ty její nejvážnější projevy. V mnoha státech byly již uvolněny ze státních prostředků miliardové subvence pro udržení chodu bank, z nichž si již četní občané odčerpávali své vklady z obavy, že o ně přijdou. Mnoho postižených bank již přestalo pokračovat ve své bankovní činnosti, neboť nemělo dostatečné množství hotovostí pro potřebu bankovních operací. Dnes již jsou známé příčiny této krize a světové hromadné sdělovací prostředky v nesčetných relacích podávaly lidstvu své informace.

 
 

V Americe propukla v r. 2008 vážná finanční a bankovní krize, která rychle napadla i jiné evropské a světové státy. Řada světových ekonomů si kladla otázku, co vyvolalo vznik této krize a jakými prostředky se proti ní má postupovat, aby se zastavilo její další pronikání nebo aspoň se zpomalily ty její nejvážnější projevy. V mnoha státech byly již uvolněny ze státních prostředků miliardové subvence pro udržení chodu bank, z nichž si již četní občané odčerpávali své vklady z obavy, že o ně přijdou. Mnoho postižených bank již přestalo pokračovat ve své bankovní činnosti, neboť nemělo dostatečné množství hotovostí pro potřebu bankovních operací. Dnes již jsou známé příčiny této krize a světové hromadné sdělovací prostředky v nesčetných relacích podávaly lidstvu své informace. V naší zemi se touto problematikou zabýval v Lidových novinách Nikola Hořejš, v Monitoru Pavel Bratínka a v Perspektivách Tomáš Ježek. Názory a stanoviska jednotlivých představitelů budou podány v přímých citacích a parafrázích.

Stanovisko Nikoly Hořejše.

Autor článku si klade otázku, zda krize pramenila z nákupní horečky, z chamtivosti Wall Streetu, z deregulace trhů nebo snad z tlaku na levné bydlení pro chudé vrstvy? Jde o ekonomickou bublinu nebo o úplný krach neoliberalismu a kapitalismu?

 
Přiložené soubory
Americka financni a bankovni krize.doc