Stránky jsou ve výstavbě.


Pozvánka na členskou scůzi

Milé sestry a Vážení bratři,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na první členskou schůzi naší organizace v roce 2012. Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 19.1.2012 od 17.30 hod. v paláci Charitas. Setkáme se tentokrát ve 3 patře, v čítárně.

Na této členské schůzi bude možné zaplatit členské příspěvky jak na rok 2012, tak i opomenuté příspěvky za roky 2010 a 2011.

 
 

Milá sestro, Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek 19.1.2012 od 17,30 hod. ve 3. patře, v čítárně paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

Program:
- Zahájení členské schůze
- Přijetí nových členů do naší organizace KDU-ČSL Praha 1
- Aktuální politické informace
- Informace a diskuse nad výstupy z PMP a PMV
- Zamyšlení se nad materiálem „dlouhodobá strategie rozvoje KDU-ČSL“
- Volba a hledání kandidátů na funkci prezidenta republiky – diskuse
- Pozvání a informace k tradičnímu setkání pod názvem „Nezapomeňme na oběti komunismu“ konaném 24.2.2012 u pomníku obětí komunismu na pražském Újezdě
- Ukončení členské schůze

Na této členské schůzi budete moci zaplatit členské příspěvky na rok 2012. Taktéž si budete moci zkontrolovat, jestli máte zaplaceny členské příspěvky za roky 2010 a 2011 a případně je doplatit.

S pozdravem
Zdař Bůh

Jan Wolf - předseda obvodní organizace KDU-ČSL Praha 1