Stránky jsou ve výstavbě.


Machiavelliho Vladař

Florenťan Niccolo Machiavelli (1469-1527) byl pln myšlenkou národní jednoty a významu své neurovnané vlasti pod vedením svého rodného města, nenáviděl papežství, které pokládal za překážku takového rozvoje, který načrtl ve svém „Vladaři“ a ve svém spise vystihl politickou cestu k dosažení svého cíle.

 
 

Florenťan Niccolo Machiavelli (1469-1527) byl pln myšlenkou národní jednoty a významu své neurovnané vlasti pod vedením svého rodného města, nenáviděl papežství, které pokládal za překážku takového rozvoje, který načrtl ve svém „Vladaři“ a ve svém spise vystihl politickou cestu k dosažení svého cíle. Pro dosažení tohoto cíle považoval za nutné a prospěšné všechny prostředky, bez ohledu na jejich morální kvalitu a hodnotu, které nacházel ve své době uskutečněny v blízkých zemích. Tomuto sledovanému cíli jsou přípustny i činy nemorální, klam, lest, zrada, křivá přísaha, úplatek, porušení smlouvy a daného slova a násilí. Lidem je nutno jak lichotit, tak je i zničit, zvláště kdyby se mohli pomstít. Považoval všechny lidi nejen za špatné, ale i za příliš hloupé, aby byli schopni chápat podstatu věci. Byl zcela přesvědčen o své pravdě a svém logickém a psychologickém úsudku. Jeho záměry byly považovány za vysoce nemorální, třebaže je odůvodňoval denní běžnou zkušeností tehdejší doby. Nebude proto na škodu zamyslit se trochu o tomto politikovi, psychologovi a vědci, jehož inteligence byla v dané době nesporná, psychologicky a logicky podložená. Ve svém zamyšlení se budeme obírat citacemi a parafrázemi o jeho dílo „Vladař“ a připojíme i úsudek našeho filosofa Jana Patočky.

 
Přiložené soubory
Machiavelliho Vladar.doc