Stránky jsou ve výstavbě.


Pozvánka na členskou schůzi

Milá sestro, Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek 15.3.2012 od 17,00 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

 
 

Program členské schůze:
- Zahájení
- Přijetí nových členů do naší organizace KDU-ČSL Praha 1
- Aktuální politické informace (úsporné kroky vlády)
- Informace a diskuse nad výstupy z PMP a PMV
- Pokračování diskuse z minulé členské schůze na téma volba prezidenta republiky a senátní volby v Praze
- Pozvání na celopražské setkání členů KDU-ČSL konané 12.5.2012 na téma volební kampaně v Praze a ve velkých evropských městech.
- Ukončení členské schůze

Na této členské schůzi budete moci zaplatit členské příspěvky na rok 2012.

Taktéž si budete moci zkontrolovat, jestli máte zaplaceny členské příspěvky za roky 2010 a 2011 a případně je doplatit . Platbu příspěvků možno dohodnout též individuálně a to na tel. 731 192 412 nebo na tel. 222 220 655 sestra Němcová.