Stránky jsou ve výstavbě.


Přirozené právo a pozitivní právo

Přirozené právo bylo v Evropě v platnosti po celá tisíciletí, v naší zemi po staletí a bylo na začátku XIX. století vystřídáno právem pozitivním. Stalo se to v neprospěch lidstva a dosud se u nás ozývá marné volání po nastolení nového práva, existujícího v USA a Anglii, které by odstranilo vzniklé nedostatky pozitivního práva. Dosud se tak nestalo. Proto věnujeme se této problematice v hledání kladů a záporů obou právních systémů.

 
 

Přirozené právo bylo v Evropě v platnosti po celá tisíciletí, v naší zemi po staletí a bylo na začátku XIX. století vystřídáno právem pozitivním. Stalo se to v neprospěch lidstva a dosud se u nás ozývá marné volání po nastolení nového práva, existujícího v USA a Anglii, které by odstranilo vzniklé nedostatky pozitivního práva. Dosud se tak nestalo. Proto věnujeme se této problematice v hledání kladů a záporů obou právních systémů.

Nejprve se budeme zabývat vymezení práva v definici, další kapitola bude věnována historii a kladům přirozeného práva, ve třetí kapitole přikročíme k analýze pozitivního práva a ve čtvrté kapitole se pokusíme kriticky zhodnotit celou naši problematiku. Názory jednotlivých právních teoretiků, uvedených v seznamu použité literatury, budou přímo citovány nebo podány v parafrázi.

 
Přiložené soubory
Pcrirozene pravo a pozitivni pravo..doc