Stránky jsou ve výstavbě.


Vláda zákona a moderní právo.

Klademe si otázky, co to znamená „žít pod vládou panovníka a žít pod vládou zákona“ a co znamená pojem moderní „právní stát“, „spravedlivý zákon“ a „právní jistota“,„právní kontinuita“ a kdy lze a kdy nelze trvat na právní kontinuitě. Všemi těmito otázkami se chceme v tomto zamyšlení zabývat a vypořádat se s nimi.

 
 

Žíti pod vládou panovníka či žíti pod vládou zákona? 

     Zamýšlíme-li se nad životem lidské společnosti v dávné minulosti, vidíme, že lidé, pokud existovali v jistém počtu přesahujícím jen několik jedinců, vždy žili pod vládou nějakého jedince, který upravoval jejich vzájemné vztahy, usměrňoval je a vůbec činil možným jejich lidské a společenské vyžití. Pokud by žil Robinson na nějakém opuštěném ostrově zcela sám, bez jakéhokoli vztahu k jiným jedincům, nebyla by zde potřeba nějaké úpravy vztahů k jiným lidem, Robinson by sám autoritativně rozhodoval o každém svém jednání, byl by vázán jen okolní přírodou, které by se musel podřizovat a upravit svůj život a svůj vztah k přírodě, ke světu, k přírodním podmínkám a k přirozenému stavu přírody a okolí. Přidružil-li by se někdy a na stejném místě k němu nějaký Pátek, další jedinec na opuštěném ostrově, museli by oba tito jedinci se nějak dohodnout, jaký bude jejich vzájemný vztah a způsob spolužití, aby svými zájmy a potřebami na sebe nenaráželi.........

 
Přiložené soubory
Vlada zakona.doc