Stránky jsou ve výstavbě.


Nezapomeňme, že lidé světa nejsou stejní

V časopise  Christ in der Gegenwart č. 10 2012 byl publikován článek Johannesa Roesera „Was uns heilig ist – oder: Die Anderen sind anders“

Obsah tohoto článku rozhodně stojí za uvážení, a proto si jej dovolujeme v překladu a v přímých citacích uvést. V prvé kapitole uvedeme zkrácenou citaci článku, ve druhé kapitole uvedeme vlastní úvahu a zamyšlení.

 
 

V časopise  Christ in der Gegenwart č. 10 2012 byl publikován článek Johannesa Roesera „Was uns heilig ist – oder: Die Anderen sind anders"

Obsah tohoto článku rozhodně stojí za uvážení, a proto si jej dovolujeme v překladu a v přímých citacích uvést. V prvé kapitole uvedeme zkrácenou citaci článku, ve druhé kapitole uvedeme vlastní úvahu a zamyšlení.

 

Smýšlení lidí i národů se liší.

        

Proč se Afgánci netěší ze západních „osvoboditelů", kteří jim chtějí přinést plni obětavosti dobro, ale jsou přijímáni jako okupanti a bojuje se s nimi? Proč vyhrabávají Řekové staré odsudky a předsudky proti arogantním Němcům, místo aby byli vděční za finanční transakce, které sice konec konců přicházejí ve prospěch našich vlastních bank, které však vyvolávají přinejmenším Athéňanům finanční bankrot? Proč jsou jiné národy a kultury nerozumné – a nechtějí žít tak jako my? Proč nesdílejí četné společnosti Afriky a Asie náš individualistický postoj na svobodu a lidská práva?