Stránky jsou ve výstavbě.


Pozvánka na členskou schůzi

Milá sestro,Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek  17.5.2012  od 17,30 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2.

 
 

Program členské schůze:
- Zahájení
- Přijetí nových členů do naší organizace KDU-ČSL Praha 1
- Aktuální politické informace (úsporná opatření vlády,demonstrace odborů,atd.)
- Informace a diskuse nad výstupy z PMP a PMV
- Pokračování diskuse z minulé členské schůze na téma volba  prezidenta republiky
- Senátní volby v Praze,jejich další vývoj včetně jednání s ostatními stranami
- Ukončení členské schůze

Host: Ing. Libor Galatík,  předseda PMO KDU-ČSL

Na této členské schůzi budete moci zaplatit členské příspěvky na rok 2012.
Taktéž si budete moci zkontrolovat, jestli máte zaplaceny členské příspěvky za roky 2010 a 2011 a případně je doplatit. Platbu příspěvků možno dohodnout též individuálně a to na tel. 731 192 412 nebo na tel.  222 220 655 sestra Němcová. 

S pozdravem