Stránky jsou ve výstavbě.


Spravedlnost

Otázka spravedlnosti v lidském životě hraje velmi významnou roli a stala se předmětem šetření a úvahy již od nejstarších dob. Ucelenější základ k ní položil již v antické filosofii filosof Aristotélés, od nějž jeho koncepci přejala křesťanská filosofie v čele s Tomášem Akvínským a dalšími, bylo uvažováno o spravedlnosti jak v oblasti právní, tak i morální a etické. Doba determinovaná učením Augusta Comta v 18. století naproti tomu vycházela ze stanoviska, že vlastně ani nevíme, co to je spravedlnost, stejně jako jsou nám neznámy důvody k uznávání metafyziky a oblasti hodnot vůbec.

 
 

Otázka spravedlnosti v lidském životě hraje velmi významnou roli a stala se předmětem šetření a úvahy již od nejstarších dob. Ucelenější základ k ní položil již v antické filosofii filosof Aristotélés, od nějž jeho koncepci přejala křesťanská filosofie v čele s Tomášem Akvínským a dalšími, bylo uvažováno o spravedlnosti jak v oblasti právní, tak i morální a etické. Doba determinovaná učením Augusta Comta v 18. století naproti tomu vycházela ze stanoviska, že vlastně ani nevíme, co to je spravedlnost, stejně jako jsou nám neznámy důvody k uznávání metafyziky a oblasti hodnot vůbec. O spravedlnosti pojednával i F.A.Hayek ve spise: „Právo, zákonodárství a svoboda.", Akademia Praha 1997. V nejnovější době se otázkou spravedlnosti zabýval především filosof John Rawls ve svém spise „A liberal Theory of Justice.", v podobě, jak ji nacházíme rozebíranou ve spise Louis P. Pojmana „Ethical  Theory  Dva principy spravedlnosti," Wadsworth Publishing Company 1998. Vzhledem k závažnosti otázky spravedlnosti je třeba se zabývat tímto základním pilířem práva a morálky. Pokud se týče pojetí Rawlsova, pro jeho originalitu a modernost se pokusíme je podat v přímých citacích a parafrázích.

 
Přiložené soubory
Spravedlnost 1.doc