Stránky jsou ve výstavbě.


O vztahu politiky a morálky

Známý velký současný filosof Juergen Habermas  ve svém článku „Arbeit,  Erkenntnis, Fortshritt", Verlag de Munter Amsterdam N.V. Schwarze Reihe Nr. 10. 1970 se zabýval otázkou o vztahu politiky a morálky a stavěl se na stanovisko. že obě tato jsoucna existují v úzkém vzájemném sepětí. Nebude na škodu, když se u tohoto tématu zastavíme. V prvé kapitole budeme citovat názor Habermase a Kanta, ve druhé kapitole podáme citovaný a parafrázovaný názor Hegela doplněný ještě stanoviskem Jasperse a ve třetí kapitole se pokusíme podat závěr této tematiky.

 
 

Názor Habermase a Kanta.

„Pravá politika nemůže učinit žádný krok, aniž by dříve nevzdala hold morálce a je-li sice politika pro sebe těžkým uměním, přece není vůbec žádným uměním její spojení s morálkou, neboť tato roztíná ve dví uzel, který ona nemůže zrušit, pokud obě vzájemně jsou ve sporu." (Kant) Proti této Kantem postulované jednomyslnosti politiky s morálkou polemizoval Hegel: „V jisté době se mnoho hovořilo o rozporu morálky a politiky a požadavku, že ta první je shodná s druhou... Názor o údajném bezpráví, které má mít politika v tomto údajném opaku, spočívá ... na mělkosti představ o moralitě, o přirozenosti státu a jeho vztazích k morálnímu hledisku." Pokusíme se objasnit pravdu obou soudů a zároveň učinit viditelnější jejich vzájemnou omezenost.

 
Přiložené soubory
O vztahu poliitiky a moralky..doc