Stránky jsou ve výstavbě.


Proč jsme se nevypořádali s komunistickým režimem?

Více než čtyřicet let jsme žili pod komunistickým režimem a za tu dobu jsme si užili své. V listopadu 1989 jsme se konečně dostali z této vazby a nastal čas, abychom se vypořádali se zločinným, diktátorským a totalitním režimem. Nestalo se tak a hledáme odpověď, proč k tomu nedošlo. Pokusím se podat tuto odpověď.

 
 

Více než čtyřicet let jsme žili pod komunistickým režimem a za tu dobu jsme si užili své. V listopadu 1989 jsme se konečně dostali z této vazby a nastal čas, abychom se vypořádali se zločinným, diktátorským a totalitním režimem. Nestalo se tak a hledáme odpověď, proč k tomu nedošlo. Pokusím se podat tuto odpověď. 

Východisko: Norimberský tribunál a podstata přirozeného a positivního práva:_

Hitlerovo Německo nebylo demokratickým systémem, pokud vůbec mělo zákony, tvořily právo positivní a nikoli přirozené. Promítaly do zákonů jen to, co sloužilo nacismu. Norimberský tribunál se musel uchýlit k přirozenému právu, k právním principům a zásadám, usiluj o dobro a odpírej zlu. Přirozené právo pochází z řecké školy Zenona (300 před Kristem), božské právo, Cicero, sv.Pavel, křesťanství až do začátku 19.století, kdy vystřídáno Comtovým a Nietzschovým právem. Přirozené právo staví na morálce a spravedlnosti, positivní právo usiluje jen o legalitu, právní platnost, právo odhlasované v parlamentě a publikované. Právní principy positivního práva: Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, zákazu retroaktivity právní normy. Nutno pochopit Sofoklovu tragedii Antigoné (Antigoné je dcera Thébského krále Oidipa, po něm králem Kreón, její bratři Eteoklés a Polyneikés, Antigoné přes zákaz Kreóna pohřbí Polyneika a je odsouzena k smrti, že více poslouchá vůli bohů než krále – božské a přirozené právo proti positivnímu, lidskému.)

 
Přiložené soubory
Proc jsme se nevyporadali s.doc