Stránky jsou ve výstavbě.


Suspenze demokracie

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na heslo suspenze, zjistíme, že tento pojem znamená dočasné zrušení platnosti něčeho, potlačení účinnosti, suspendování něčeho. V prvé kapitole se tedy budeme zabývat případy v historii, že v některém demokratickém státu bylo upuštěno od platnosti demokracie v určité době nebo měla být tato platnost na určitou dobu pozastavena a potlačena. Ve druhé kapitole se budeme věnovat těm případům, kdy chceme v některém, domorodém státě zavést demokracii, aniž bychom měli jistotu, že příslušný stát a jeho lid je schopen tuto naši snahu akceptovat. Třetí kapitolu věnujeme současnému stavu na Slovensku, kde forma stavovského systému, korporativismu. nahradila formu demokracie.

 
 

Suspenze demokracie

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na heslo suspenze, zjistíme, že tento pojem znamená dočasné zrušení platnosti něčeho, potlačení účinnosti, suspendování něčeho. V prvé kapitole se tedy budeme zabývat případy v historii, že v některém demokratickém státu bylo upuštěno od platnosti demokracie v určité době nebo měla být tato platnost na určitou dobu pozastavena a potlačena. Ve druhé kapitole se budeme věnovat těm případům, kdy chceme v některém, domorodém státě zavést demokracii, aniž bychom měli jistotu, že příslušný stát a jeho lid je schopen tuto naši snahu akceptovat. Třetí kapitolu věnujeme současnému stavu na Slovensku, kde forma stavovského systému, korporativismu. nahradila formu demokracie.

Odůvodněné suspenze demokracie v historii.

Stará Římská říše: Vrátíme-li se ve svých myšlenkách do historie starého Říma, kde v tehdejší době existovala státoprávní forma demokracie, je nám známo, že staří Římané si byli vědomi toho, že demokracie jakožto vládní forma má určité nedostatky a že bude třeba v pohnutých dobách, kdy budou vládnout nepokoje, boje, válčení a politické třenice, demokracii vystřídat nějakou tvrdší vládní formou. V tom případě rozhodnutím senátu byla demokracie na určitou dobu suspendována a nahrazena účinnější formou vlády. Tento postup byl považován za zcela legální, legitimní a samozřejmý a po uplynutí vlády rizikové se stát vrátil zpět k demokracii.

 
Přiložené soubory
suspemze demokracie.doc