Stránky jsou ve výstavbě.


NE prodeji Lobkovického paláce!

Zabraňme rozprodávání Malé Strany!

KDU-ČSL Praha 1 a Změna pro Prahu 1 kategoricky odmítají záměr ministerstva zahraničích věcí prodat či směnit unikátní Lobkovický palác ve Vlašské ulici za prázdnou parcelu v Berlíně. Náš protest není veden populistickými pohnutkami antiněmectví, nýbrž argumenty ochrany památkového dědictví a otázkou ekonomičnosti takovéhoto kroku v době vládních škrtů.

Lobkovický palác je pro velvyslanectví SRN místem opravdu symbolickým a neváhá za tuto budovu platit České republice roční nájem okolo 1 000 000 Euro. Nevidíme nejmenší důvod k tomu,aby u toho nezůstalo.

Nikde také není zaručeno, že nový vlastník na svém „výsostném území" bude přistupoval ke kulturní památce, kterou Lobkovický palác oprávněně je, s náležitou péčí.

 
 

Zabraňme rozprodávání Malé Strany!

KDU-ČSL Praha 1 a Změna pro Prahu 1 kategoricky odmítají záměr ministerstva zahraničích věcí prodat či směnit unikátní Lobkovický palác ve Vlašské ulici za prázdnou parcelu v Berlíně. Náš protest není veden populistickými pohnutkami antiněmectví , nýbrž argumenty ochrany památkového dědictví a otázkou ekonomičnosti takovéhoto kroku v době vládních škrtů.

Lobkovický palác je pro velvyslanectví SRN místem opravdu symbolickým a neváhá za tuto budovu platit České republice roční nájem okolo 1 000 000 Euro. Nevidíme nejmenší důvod k tomu , aby u toho nezůstalo.

Nikde také není zaručeno , že nový vlastník na svém „výsostném území" bude přistupoval ke kulturní památce , kterou Lobkovický palác oprávněně je , s náležitou péčí.

Na místě je též obava , zda by do budoucna nedošlo k prodeji dalších hodnotných budov v Praze podobným způsobem.

Opačný postup byl zvolen ku spokojenosti České republiky i Nizozemského království v případě Nostického paláce na konci devadesátých let – velvyslanectví získalo nové prostory v lokalitě Prahy 6 a na kvalitě vzájemné spolupráce obou zemí to nikterak neubralo.

Lobkovický palác je bezesporu jedním z nejkrásnějších původně šlechtických sídel v Praze. Budova byla postavena v osmnáctém století a v držení rodiny Lobkoviců byla od roku 1753 až do roku 1927 , kdy ji zakoupila československá republika pro potřeby státních institucí(!)

Německým velvyslanectvím se palác stal až roku 1973 , předtím zde byla ambasáda Čínské lidové republiky. Již v doně normalizace usilovala německá strana o odkup budovy a nabízela tehdejší moci zajímavou sumu v žádaných devizách. Ani komunisté se však tento skvost v centru města prodat neodvážili.

 V Praze  dne 3.7.2012

Jan Wolf
Místopředseda PMO KDU-ČSL a předseda KDU-ČSL Praha 1
tel.+420 731 192 412 , mail: wolf@absolute.cz

 Mgr. Jan Cieslar
Člen uskupení nezávislých osobností  a křesťanských demokratů Změna pro Prahu 1
tel.+420 724 800 157 ,  mail: cieslar.jan@gmail.com

 
  Obrázky Přiložené soubory

Ne prodeji Lobkovickeho palace.doc