Stránky jsou ve výstavbě.


Anarchismus

Přestože se domníváme, že fenomén anarchismu náleží již dávné minulosti, přesto zjišťujeme, že i dnes se vyskytují v lidské společnosti stoupenci tohoto myšlení a že anarchisté definitivně lidskou společnost neopustili. Je proto vhodné se tímto fenoménem zaobírat. V prvé kapitole si všimneme, co citace mnohých světových naučných slovníků tomuto pojmu říká, ve druhé kapitole se budeme věnovat citacím a parafrázím díla Bohuše Tomsy:  „Kapitoly z dějin filosofie práva a státu" a závěr bude naším zhodnocením anarchismu.

 
 

Přestože se domníváme, že fenomén anarchismu náleží již dávné minulosti, přesto zjišťujeme, že i dnes se vyskytují v lidské společnosti stoupenci tohoto myšlení a že anarchisté definitivně lidskou společnost neopustili. Je proto vhodné se tímto fenoménem zaobírat. V prvé kapitole si všimneme, co citace mnohých světových naučných slovníků tomuto pojmu říká, ve druhé kapitole se budeme věnovat citacím a parafrázím díla Bohuše Tomsy:  „Kapitoly z dějin filosofie práva a státu" a závěr bude naším zhodnocením anarchismu.

Citace pojmu anarchismu ze slovníků.

Ottův Slovník Naučný: Anarchismus je nejkrajnější učení revolučního nihilismu, jehož zvláštní formou je opět ruský nihilismus čili amorfism. Cílem anarchismu je úplné stržení (pendebrake) všech ústavů společenského státního řádu a zavedení společnosti úplně beztvárné pomocí všeobecné revoluce, aby „z řádu platného, založeného na vlastnictví, na vykořisťování, na zásadě autority buď náboženské nebo nadsmyslné, občansko-doktrinářské nebo jakobínsko revoluční, nezůstal kámen na kameni nejprve v celé Evropě, pak v ostatních částech celého světa", aby zničeny byly všechny zárodky, z nichž by znovu mohly vzniknout nerovnosti společenské. Účelu toho má býti dosaženo všemi násilnickými prostředky revolučními. Co má potom nastati, o tom se anarchismus nezmiňuje. Za otce anarchismu je považován Rus Bakunin.

 
Přiložené soubory
1 anarchismus.doc