Stránky jsou ve výstavbě.


Komunitarismus

1. Komunitarismus

Komunitarismus (communitas, společenství) je směr současné americké politické filosofie, který proti individualistickému liberalismu zdůrazňuje společnost a společenství, společné hodnoty a obecný prospěch. Individuální práva je třeba udržet v rovnováze s právy společnosti. Komunitaristé nemají nic společného s komunisty a nepředstavují kompaktní politickou skupinu. V prvé kapitole podáme výklad komunitarismu a v závěru se pokusíme problém posoudit z hlediska křesťanské filosofie.

 
 

1. Komunitarismus

Komunitarismus (communitas, společenství) je směr současné americké politické filosofie, který proti individualistickému liberalismu zdůrazňuje společnost a společenství, společné hodnoty a obecný prospěch. Individuální práva je třeba udržet v rovnováze s právy společnosti. Komunitaristé nemají nic společného s komunisty a nepředstavují kompaktní politickou skupinu. V prvé kapitole podáme výklad komunitarismu a v závěru se pokusíme problém posoudit z hlediska křesťanské filosofie.

Komunitarismus

Původ a charakteristika komunitarismu: Vznik po roce 1980, zejména jako odpověď na Rawlsovu knihu „Teorie  spravedlnosti". Komunitaristé vyšli ze studia starověkých antických republik a ze starověké politické filosofie, kde obec a společenství hrály daleko významnější úlohu než v současných demokraciích. Komunitaristé kritizují úpadek občanské účasti na veřejných záležitostech a pokles zájmu o společenský život. Někteří se zasazují o tak zvaná pozitivní práva, jako je bezplatné vzdělávání a zdravotnictví přes sociální zajištění.

Komunitaristé se odvolávají na starší myslitele: M. Buben, N. Machiavelli. J. J. Rousseau nebo A. Tocqueville.

Kritika liberální představy spravedlnosti: Tato kritika se odvíjí od Rawlsovy  teorie spravedlnosti, vycházející z nešťastného (jak říká Sandel) předpokladu, že subjekty jsou nezávislé na svých morálních přesvědčeních a cílech – jsou dány jakoby před svými sociálními cíli a morální identitou, což je podle Sandela neudržitelná abstrakce, odtržení od sociální povahy člověka. Bez zakotvení ve světě našeho života nemůže existovat vůbec žádné já, a tedy ani žádný racionální subjekt.

 
Přiložené soubory
1.Komunitarismus.doc