Stránky jsou ve výstavbě.


Viktoria Grant v kanadské televizi o moderním systému bank

V kanadské televizi kritizovala 12-tiletá Kanaďanka Viktorie Grant kanadský moderní systém bank, který přivádí Kanadu do dluhu, vede kanadské  banky k bohatství, zatímco kanadští občané chudnou. Tato skutečnost bude předmětem našeho citování a parafrázování televize v prvé kapitole. Ve druhé kapitole se zamyslíme nad americkou finanční a bankovní krizi, jak o ní podává zprávu Tomáš Ježek v článku: „Finanční krize. – Co se vlastně stalo." Perspektivy č. 18. Text článku bude podán v přímých citacích a parafrázích. Ve třetí kapitole se dotkneme toho, že vedle přímých pachatelů těchto krizí, bank a vlád států, nesou vinu na krizích i příslušní občané uvedených států.

 
 

V kanadské televizi kritizovala 12-tiletá Kanaďanka Viktorie Grant kanadský moderní systém bank, který přivádí Kanadu do dluhu, vede kanadské  banky k bohatství, zatímco kanadští občané chudnou. Tato skutečnost bude předmětem našeho citování a parafrázování televize v prvé kapitole. Ve druhé kapitole se zamyslíme nad americkou finanční a bankovní krizi, jak o ní podává zprávu Tomáš Ježek v článku: „Finanční krize. – Co se vlastně stalo." Perspektivy č. 18. Text článku bude podán v přímých citacích a parafrázích. Ve třetí kapitole se dotkneme toho, že vedle přímých pachatelů těchto krizí, bank a vlád států, nesou vinu na krizích i příslušní občané uvedených států.

Konstatování Viktorie Grant.

Zajímalo vás někdy, proč je Kanada v dluhu? Proč kanadská vláda nutí občany platit tak vysoké daně? Ptali jste se někdy, proč bankéři z největších soukromých bank jsou stále bohatší, zatímco ostatní ne? Ptali jste se někdy, proč je státní dluh Kanady přes 800 miliard dolarů? Nebo proč splácíme 160 miliónů dolarů denně za úrok státního dluhu? To je 60 miliard dolarů ročně! Ptali jste se, kdo těch 60 miliard dolarů získá? Já jsem zjistila, že jsou tu banky a vláda, které se domluvily a finančně zotročily kanadský lid. Podělím se s vámi o tři důležité body, které doufám ve vás podnítí zájem o znepokojení, abyste mohli pokračovat s pátráním na vlastní pěst a mohli pak požádat vládu, aby zastavila tento zločinný postup proti kanadskému lidu.

Málo známou postavou v kanadské historii je Gerald McGeer. Založil kanadskou národní banku. Až do sedmdesátých let minulého století díky kanadské národní bance byl kanadský dluh udržován na stálé, snadno ovladatelné úrovni....