Stránky jsou ve výstavbě.


Metafyzika Aristotelova a Kantova

Metafyzika kdysi hrála a stále i dnes hraje ve filosofii velkou roli. Proto se jí budeme věnovat v prvé kapitole. Ve druhé kapitole přihlédneme k filosofii empiriků Locka a Huma. Ve třetí kapitole připojíme vlastní úvahu. Prvé dvě kapitoly budou podány v přímých citacích a parafrázích.

 
 

Metafyzika kdysi hrála a stále i dnes hraje ve filosofii velkou roli. Proto se jí budeme věnovat v prvé kapitole. Ve druhé kapitole přihlédneme k filosofii empiriků Locka a Huma. Ve třetí kapitole připojíme vlastní úvahu. Prvé dvě kapitoly budou podány v přímých citacích a parafrázích.

Aristoteles a Kant ve věci metafyziky.

Autorem pojmu metafyzika se stal Aristoteles, který se zabýval ve svém filosofickém myšlení jednak přírodou a s ní spojenými pojmy, jednak s problémy, které zařadil do kategorie jako „ta metafyzika", tj. problémy nacházející se za hranicí přírodovědy. V průběhu lidských pokolení se z tohoto pojmu metafyziky stal problém, který je a není v lidském myšlení přijímán, je uznáván a napadán a je předmětem filosofických bojů.

Východiskem pro Aristotela, stejně jako pro Platóna bylo rozlišení toho „jednotlivého" a „obecného". Co je vlastně skutečné? ...

 
Přiložené soubory
Metafyzika Aristotelova a Kantova.doc