Stránky jsou ve výstavbě.


Diskuse s docentem Jaroslavem Šebkem

 Na třicet účastníků z řad pražské organizace si čtvrtek 20. 9. v Paláci Charitas se zaujetím vyslechla přednášku Doc. Mgr. Jaroslava Šebka Ph.D., pracovníka historického Ústavu Akademie věd ČR, který se věnuje zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století na téma Aktuální stav a budoucí vývoj církevních restitucí v České Republice. Po přednášce se rozvinula bohatá diskuse.

 
 
 
  Obrázky