Stránky jsou ve výstavbě.


Kolektivní vina

     Historiografie 20. století nám podává informace o tom, jak ve dvacátém století došlo ke dvěma světovým válkám, které vyvolaly desítky milionů ztrát na lidských životech, škody hospodářského, politického, zdravotního, společenského a mravního rázu překračovaly sta miliony; příčiny těchto válek můžeme vedle jiných hledat a spatřovat v německém imperialismu. Tyto historické skutečnosti byly popsány v tisících literárních dílech, byla řešena otázka, kdo nese vinu na tomto strašlivém utrpení tehdejší doby; nese ji jako vinu kolektivní celý německý národ, byl mezinárodní světový trestní tribunál v Norimberku oprávněný soudit německé občany za jejich provinění? Po stránce právní, mravní a společenské odpovědnosti Němců se touto otázkou zabýval filosof Karl Jaspers ve svém díle „Otázka viny", otázkou se zabýval i politik a filosof Emanuel Mandler v článku „Viníci tohoto světa", publikovaném v časopise Střední Evropa č. 28 v r. 1993.

 
 

Historiografie 20. století nám podává informace o tom, jak ve dvacátém století došlo ke dvěma světovým válkám, které vyvolaly desítky milionů ztrát na lidských životech, škody hospodářského, politického, zdravotního, společenského a mravního rázu překračovaly sta miliony; příčiny těchto válek můžeme vedle jiných hledat a spatřovat v německém imperialismu. Tyto historické skutečnosti byly popsány v tisících literárních dílech, byla řešena otázka, kdo nese vinu na tomto strašlivém utrpení tehdejší doby; nese ji jako vinu kolektivní celý německý národ, byl mezinárodní světový trestní tribunál v Norimberku oprávněný soudit německé občany za jejich provinění? Po stránce právní, mravní a společenské odpovědnosti Němců se touto otázkou zabýval filosof Karl Jaspers ve svém díle „Otázka viny", otázkou se zabýval i politik a filosof Emanuel Mandler v článku „Viníci tohoto světa", publikovaném v časopise Střední Evropa č. 28 v r. 1993.

Poněvadž i obyvatelé naší země za doby komunistického režimu v letech 1948-1989 dostali se do podobné historické a analogické situace, nebude na škodu věnovat této historii svou pozornost. V prvých dvou kapitolách budeme se opírat o uvedená díla v přímých citacích a parafrázích citovaných autorů, ve třetí kapitole se pokusíme o zaujetí vlastního stanoviska k dané problematice a ve čtvrté kapitole krátce pojednáme o české analogii. 

Otázka viny podle studie Karla Jasperse.
více viz příložené dokumenty

 

 
Přiložené soubory
Otazka viny.doc