Stránky jsou ve výstavbě.


Mše svatá na poděkování Bohu a sv.Anežce České u příležitosti vzpomínky na 17 listopad 1989

Milí čtenáři těchto stránek . 17 listopadu proběhla již 4 mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za svobodu Českého národa. Mše proběhla v chrámu Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském v Praze 1 na Jungmannově náměstí.

Hlavním celebrantem byl biskup Karel Herbst. Karel Herbst připomněl odkaz Anežky České, včetně vlivu jejího svatořečení na události listopadu 1989.

Více z homilie jeho Excelence naleznete v odkazu pod tímto článkem. Mše se účastnilo i mnoho dalších kněžích z různých pražských farností, stejně tak jako hostitelé, menší bratři rádu sv. Františka. Hudební doprovod zajistil smíšený sbor " Lokál Vokál „ pod vedením sbormistra Martina Šmída.

Mše byla navštívena velkým množstvím věřících i nevěřících z různého spektra společnosti, kteří si přišli takto připomenout odkaz tohoto významného dne. Po mši se velká část návštěvníků i duchovních odebrala společně k památníku 17 listopadu na Národní třídu, kde si krátkým proslovem dominikána Jordána Vinklárka OP.,modlitbou, položením květin a zapálením svíček zavzpomínali na 23 let starou událost.

Tímto si dovoluji za pořadatele všem přítomným poděkovat a pozvat je i Vás na 5 ročník mše, která proběhne opět za rok v tento den.


http://www.proglas.cz/audioarchiv.html

 

 
 

Milí čtenáři těchto stránek . 17 listopadu proběhla již 4 mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za svobodu Českého národa. Mše proběhla v chrámu Panny Marie Sněžné na Novém Městě pražském v Praze 1 na Jungmannově náměstí.

Hlavním celebrantem byl biskup Karel Herbst. Karel Herbst připomněl odkaz Anežky České, včetně vlivu jejího svatořečení na události listopadu 1989.

Více z homilie jeho Excelence naleznete v odkazu pod tímto článkem. Mše se účastnilo i mnoho dalších kněžích z různých pražských farností, stejně tak jako hostitelé, menší bratři rádu sv. Františka. Hudební doprovod zajistil smíšený sbor " Lokál Vokál „ pod vedením sbormistra Martina Šmída.

Mše byla navštívena velkým množstvím věřících i nevěřících z různého spektra společnosti, kteří si přišli takto připomenout odkaz tohoto významného dne. Po mši se velká část návštěvníků i duchovních odebrala společně k památníku 17 listopadu na Národní třídu, kde si krátkým proslovem dominikána Jordána Vinklárka OP.,modlitbou, položením květin a zapálením svíček zavzpomínali na 23 let starou událost.

Tímto si dovoluji za pořadatele všem přítomným poděkovat a pozvat je i Vás na 5 ročník mše, která proběhne opět za rok v tento den.

http://www.proglas.cz/audioarchiv.html

 

 
  Obrázky