Stránky jsou ve výstavbě.


Paul Ricoeur: Etika a politika

V časopise Střední Evropa č. 29 1993 byl publikován článek Paula  Ricoeura „Etika a politika." Jde o velmi zásadní pojednání o státě, právu, morálce, ekonomice a politice. Je třeba článku věnovat pozornost. První a druhá kapitola je v podání citací Ricoeura, třetí kapitola obsahuje závěr.

 
 

Politika a stát. 

Politika musí být vymezena na základě vztahu k ekonomice a k sociální sféře dříve, než bude konfrontována s etikou. Při svém rozboru budu vycházet z děl dvou autorů, z Údělu moderního člověka Hannah Arendtové a z politické filosofie Erica Weila. V tomto ohledu se oba autoři pohybují v rámci definice ekonomiky rozvíjené od Aristotela k Hegelovi , počínajíce v to i anglické ekonomy. Tito tradiční autoři definují ekonomický řád spíše jako abstraktní společenský mechanismus než jako dějinné společenství. Považuji za užitečné přijmout toto Hegelovo stanovisko a podobně jako Eric Weil označovat pojmem společnost ekonomický mechanismus a pojmem společenství označit dějinami determinované proměny mravů a obyčejů

 
Přiložené soubory
Paul Ricoeur.doc