Stránky jsou ve výstavbě.


Církev a demokracie

Erik von Kuehnelt-Leddihn: „Dilema křesťanských demokratů z katolického hlediska. Církev a demokracie."  Střední Evropa č 100.V první a druhé kapitole je autor podán v přímých citacích, ve třetí kapitole bude podán závěr. Obsah této problematiky má takovou závažnost, a to nejen z hlediska minulosti, nýbrž i přítomnosti a daleké budoucnosti, takže je třeba se nad těmito názory vážně zamyslit.

Musíme si uvědomit, že i v současné době v mnoha evropských i světových státech existují politické strany křesťanského zaměření, které jsou pro myšlení příslušného obyvatelstva tak hluboce vžité, že i otázka jejich budoucí existence má či nemá svou relevanci.

 
 

Erik von Kuehnelt-Leddihn: „Dilema křesťanských demokratů z katolického hlediska. Církev a demokracie."  Střední Evropa č 100.V první a druhé kapitole je autor podán v přímých citacích, ve třetí kapitole bude podán závěr. Obsah této problematiky má takovou závažnost, a to nejen z hlediska minulosti, nýbrž i přítomnosti a daleké budoucnosti, takže je třeba se nad těmito názory vážně zamyslit.

Musíme si uvědomit, že i v současné době v mnoha evropských i světových státech existují politické strany křesťanského zaměření, které jsou pro myšlení příslušného obyvatelstva tak hluboce vžité, že i otázka jejich budoucí existence má či nemá svou relevanci.  

Dilema křesťanských demokratů z katolického hlediska. Církev a demokracie. 

Sama demokracie odpovídá pouze na otázku, kdo má vládnout, a její odpověď zní: je lhostejné, kdo vládne, občanům musí být zachováno co nejvíce svobody, která se snese s obecným blahem. („Tolik svobody, kolik je možné, tolik nátlaku, kolik je nutné"). Zatímco demokratické požadavky se tedy zakládají na rovnosti a na většinové vládě, trvá liberalismus pouze na svobodě. Po důkladné úvaze se tyto principy projeví jako protikladné, což lidé v roce 1789 nepochopili. Ale brzy se o tom museli bolestně přesvědčit. S demokracií historicky poprvé v antické době hrál tragickou roli Sokratés.

 
Přiložené soubory
Církev a demokracie..doc