Stránky jsou ve výstavbě.


Autoritativní a autokratické systémy a demokracie

Joseph Siegle publikoval článek „Proč má demokracie klíčový význam pro blahobyt a mír" a Joerg Faust uveřejnil článek „Demokracie, demokratizace a hospodářský vývoj". Oba články se zabývají otázkou, zda řešit vládní formu systémy autoritativními a autokratickými nebo demokratickými. Problematika je závažná pro volbu vládního systému rozvojových zemí. Prvé dvě kapitoly věnujeme oběma autorům v přímých citacích a parafrázích, ve třetí kapitole se pokusíme vyslovit vlastní stanovisko s přihlédnutím ke stavu v našem státu.

 
 

Autoritativní a autokratické systémy a demokracie.

Joseph Siegle publikoval článek „Proč má demokracie klíčový význam pro blahobyt a mír" a Joerg Faust uveřejnil článek „Demokracie, demokratizace a hospodářský vývoj". Oba články se zabývají otázkou, zda řešit vládní formu systémy autoritativními a autokratickými nebo demokratickými. Problematika je závažná pro volbu vládního systému rozvojových zemí. Prvé dvě kapitoly věnujeme oběma autorům v přímých citacích a parafrázích, ve třetí kapitole se pokusíme vyslovit vlastní stanovisko s přihlédnutím ke stavu v našem státu.

Proč má demokracie klíčový význam pro blahobyt a mír".

Pokroky demokratické transformace: Ještě v roce 1988 žily dvě třetiny světového obyvatelstva v autokraticky spravovaných zemích. Počínaje pozdními sedmdesátými lety udělalo více než 90 zemí pokrok v otázce demokracie. Navzdory významným proměnám jsme svědky jistého paradoxu. Uvnitř vůdčích demokracií a mezinárodních organizací je hluboce usazená ambivalence ve vztahu k otázce, zda je moudré podporovat demokracii zhruba ve 45 zemích – zejména v arabském světě, v centrální Asii a Africe, které jsou dosud spravovány autokraticky.

Výhody autokratických režimů: Teze se opírá o tři základní tvrzení: zaprvé, chudé země mohou za pomoci autoritativního režimu dosáhnout významnějšího hospodářského růstu.