Stránky jsou ve výstavbě.


Nezapomeňme na oběti komunismu!

24. února 2013 v Praze na Újezdě v 18 hodin

„Dne 25. února 1948 se komunisté chopili moci a na dlouhých čtyřicet let přikryl naši zemi temný stín. Dobrá paměť nás všech je nadějí, že se zlá minulost nebude již nikdy opakovat..."

Na pražském Újezdě se v předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948 uskuteční již pojedenácté vzpomínka na oběti tohoto režimu. Prvotní myšlenkou je vzpomenout na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí.

Každým rokem se nás schází více a více, starších i mladších. Tento rok promluví mimo jiné i textař a spisovatel p. Michal Horáček PhD. a Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studi­um totalitních režimů.

Součástí pietního aktu je i zapálení svíček a položení květin.Jako tradičně na nás čeká i duchovní slovo, které pronese bis­kup pražský Mons. Karel Herbst SDB.

Zapalte spolu s námi svíčky za 8.000 našich spoluobčanů, kterým vzala komunistická diktatura život!

 
 

Nezapomeňme na oběti komunismu!

„Dne 25. února 1948 se komunisté chopili moci a na dlouhých čtyřicet let přikryl naši zemi temný stín. Dobrá paměť nás všech je nadějí, že se zlá minulost nebude již nikdy opakovat..."

Na pražském Újezdě se v předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948 uskuteční již podeváté vzpomínka na oběti tohoto režimu. Prvotní myšlenkou je vzpomenout na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí.

Každým rokem se nás schází více a více, starších i mladších.

Tento rok promluví mimo jiné i textař a spisovatel p. Michal Horáček PhD. a Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

Součástí pietního aktu je i zapálení svíček a položení květin.Jako tradičně na nás čeká i duchovní slovo, které pronese biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB.

Jan Cieslar, organizátor akce

Zapalte spolu s námi svíčky za 8.000 našich spoluobčanů, kterým vzala komunistická diktatura život!

Spojení: tramvajová zastávka Újezd (6, 9, 12, 20, 22)

Na níže uvedených stránkách sledujte aktualizace programu. www.viteznyunor.cz

 
  Obrázky Přiložené soubory


pozvanka_unor2013.pdf
 
pozvanka_unor2013_A4.pdf