Stránky jsou ve výstavbě.


Stranické provize a korupce

Česká republika je ve světě známa jako jeden z největších korupčních států a vycházíme-li z toho, že takovéto korupce se vyskytují ve značném počtu případů v celém světě, slavné a vyhlášené západní demokracie nevyjímaje, toto naše prvenství mnoho znamená. Budiž nám dovoleno trochu se zabývat touto otázkou a všimnout si zároveň všech konotací, které na pojem provize a korupce navazují. V první části této úvahy se budeme věnovat výkladu těchto pojmů i se skutečnostmi, které s nimi souvisí. Ve druhé kapitole se pokusíme zhodnotit kriticky a morálně celou tuto problematiku případně s historickým poukazem na naši vlastní skutečnost. 

 
 

                             Stranické provize a korupce.

 Česká republika je ve světě známa jako jeden z největších korupčních států a vycházíme-li z toho, že takovéto korupce se vyskytují ve značném počtu případů v celém světě, slavné a vyhlášené západní demokracie nevyjímaje, toto naše prvenství mnoho znamená. Budiž nám dovoleno trochu se zabývat touto otázkou a všimnout si zároveň všech konotací, které na pojem provize a korupce navazují. V první části této úvahy se budeme věnovat výkladu těchto pojmů i se skutečnostmi, které s nimi souvisí. Ve druhé kapitole se pokusíme zhodnotit kriticky a morálně celou tuto problematiku případně s historickým poukazem na naši vlastní skutečnost. 

                                          Provize a korupce.

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na heslo „provize", zjistíme, že toto slovo představuje peněžitou odměnu za zprostředkování obchodu, služby, práce a podobné, vyměřenou paušálem nebo procenty z ceny. Často zabýváme-li se výrobou nějakého statku či jeho prodejem, nemůžeme se obejít bez prostředkovatele, který nám pomůže a umožní opatřit si potřebný finanční kapitál k podnikání, k výrobě, zpracování a prodeji tohoto artiklu.

 
Přiložené soubory
Provize.doc