Stránky jsou ve výstavbě.


Inkvizice

Inkvizice a pronásledování kacířů ve středověku a v novověku v Evropě hrálo velkou roli a zabývá se jí také internet. Nebude na škodu trochu se nad věcí zamyslit. Přejímáme text internetu v prvé kapitole této úvahy a druhou kapitolu věnujeme vlastní úvaze dílčímu aspektu tématu. Třetí kapitola bude věnována samostatnému exkursu do oblasti inkvizice.  

 
 

Inkvizice a pronásledování kacířů ve středověku a v novověku v Evropě hrálo velkou roli a zabývá se jí také internet. Nebude na škodu trochu se nad věcí zamyslit. Přejímáme text internetu v prvé kapitole této úvahy a druhou kapitolu věnujeme vlastní úvaze dílčímu aspektu tématu. Třetí kapitola bude věnována samostatnému exkursu do oblasti inkvizice.  

 

                   Středověká, španělská a římská inkvizice.

 

         Inkvizice byla právní instituce katolické církve a španělských a portugalských panovníků, která se měla vypořádat s herezí valdenských. Termín inkvizice ale označuje také i samotné vyšetřování v otázkách víry a mravů, které vykonávala příslušná církevní autorita, tj. biskup, osoba jím pověřená (tj. inkvizitor) nebo později jednotlivé inkviziční instituce. Existovala středověká, španělská a římská inkvizice.

 
Přiložené soubory
Inkvizice.doc