Stránky jsou ve výstavbě.


Obecné dobro z hlediska politiky

O obecném dobru můžeme uvažovat z různých hledisek. Pokusme se nyní zamyslet se nad tím, jak taková „blbá nálada", na kterou si často tak stěžujeme, může snižovat naše obecné dobro a dobrou náladu. To bude v prvé části této úvahy, Ve druhé kapitole připojíme závěr této úvahy.

Co rozumíme pod pojmem „blbá" nálada a její vztah k obecnému dobru.

Blbou náladu může způsobit cokoliv, špatně jsme se vyspali, je deštivé a chladné počasí a podobně. Držme se však toho významu, který dával tomuto pojmu Václav Havel a omezme se jen na takovou náladu, kterou zavinila politická situace v našem státě. Budeme mít příležitost na více příkladů. Poněvadž pak stěžovatelů by mohlo být bezpočet, spokojme se s tou 5 %ní doložkou těch, kteří existují ve volebním právu, neboť to nám odečte případný počet věčných sudičů a stěžovatelů.

 
 

O obecném dobru můžeme uvažovat z různých hledisek. Pokusme se nyní zamyslet se nad tím, jak taková „blbá nálada", na kterou si často tak stěžujeme, může snižovat naše obecné dobro a dobrou náladu. To bude v prvé části této úvahy, Ve druhé kapitole připojíme závěr této úvahy.

Co rozumíme pod pojmem „blbá" nálada a její vztah k obecnému dobru.

Blbou náladu může způsobit cokoliv, špatně jsme se vyspali, je deštivé a chladné počasí a podobně. Držme se však toho významu, který dával tomuto pojmu Václav Havel a omezme se jen na takovou náladu, kterou zavinila politická situace v našem státě. Budeme mít příležitost na více příkladů. Poněvadž pak stěžovatelů by mohlo být bezpočet, spokojme se s tou 5 %ní doložkou těch, kteří existují ve volebním právu, neboť to nám odečte případný počet věčných sudičů a stěžovatelů.

Po skončení komunistického režimu v roce 1989 jsme plni důvěry ve zkušenost tehdejšího ministra financí Václava Klause vstoupili do hospodářské rekonstrukce a kuponové privatizace a ochotně přistoupili i na jeho upozornění, že je třeba se na čas uskrovnit a stáhnout si opasky a s tím větší radostí jsme přijali i po krátké době jeho ubezpečení, že už jsme z nejhoršího venku a že už nyní se jedná jen o jakési dolaďování ekonomických postupů, neboť příslušná ekonomická data, plná zaměstnanost a stav financí, jsou již v pořádku. Teprve později jsme se dozvěděli, že vinou ministerstva financí, které na to bylo upozorněno, pro nedostatek právní ochrany občanů, bylo okradeno o 50 miliard korun několik tisíc občanů, a poněvadž se to stalo z nedbalosti práva, krádež se stala „lege artis" a byla nevymahatelná. Právní úprava se uskutečnila až tak pozdě, že krádež proběhla úspěšně. Ministerstvo financí s Klausem z toho vyvázlo bez postihu. (Viz kniha Tomáše Ježka).

Miloš Zeman, tehdy jako premiér, a Václav Klaus, tehdy jako předseda ODS, si vysloužili v té době vážné skandály, „Bamberk" a „lež ve věci sponzorských dáreů a popírání existence finančního konta ODS ve Švýcarsku".

Zeman byl ve styku s podnikatelem Vízkem v Bamberku, který mu slíbil nějaký písemný materiál o nečisté akci zdejších oponentů ČSSD. Tento materiál měl charakter korupce. Ačkoli existovaly důkazy o tomto jednání a Zemanovy výpovědi neodpovídaly pravdě, on to popřel. Pokud se týče Klause, ten prohlásil o dvou osobách, že se staly sponzory ODS a poskytli jí volební dary. Prokázalo se, že jedna z osob vůbec neexistovala a druhá nebyla schopná a nemohla sponzorovat ODS. Klaus nikdy tuto svou lež neodvolal a doplatil na to pádem vlády.(„Sarajevo") Později pravý sponzor byl zjištěn.

 
Přiložené soubory
Obecné dobro z hlediska politiky..doc