Stránky jsou ve výstavbě.


Nezapomeňme na oběti komunismu!!!

24. února 2013 v 18.00 jsme se již pojedenácté sešli u pomníku obětem komunistického režimu na pražském Újezdě, kde se konala již tradiční vzpomínka na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí. Střízlivé odhady uvádějí, že počet lidských obětí byl za dobu čtyřicetileté vlády KSČ okolo osmi tisíc.
Každý rok se schází starší i mladší, aby uctili památku těch statečných, kteří se nebáli vzepřít komunistické zvůli a totalitě. Při této příležitosti promluví mimo jiné i textař a spisovatel p. Michal Horáček PhD. a Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Součástí je zapálení svíček a položení květin.

Jako tradičně jsme byli poctěni i duchovním slovem, které tento rok pronesl Mons. Karel Herbst SDB.

 
 

24. února 2013 v 18.00 jsme se již pojedenácté sešli u pomníku obětem komunistického režimu na pražském Újezdě, kde se konala již tradiční vzpomínka na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí. Střízlivé odhady uvádějí, že počet lidských obětí byl za dobu čtyřicetileté vlády KSČ okolo osmi tisíc.
Každý rok se schází starší i mladší, aby uctili památku těch statečných, kteří se nebáli vzepřít komunistické zvůli a totalitě. Při této příležitosti promluví mimo jiné i textař a spisovatel p. Michal Horáček PhD. a Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Součástí je zapálení svíček a položení květin.

Jako tradičně jsme byli poctěni i duchovním slovem, které tento rok pronesl Mons. Karel Herbst SDB.

 
  Obrázky