Stránky jsou ve výstavbě.


Stává se Čína světovou velmocí?

Hospodářští odborníci vycházejí z toho, že „Říše Středu" se vyvíjí k vedoucímu státu 21. století. Jak ale západ přivítá tuto změnu? Juergen Springer uveřejnil tento článek v CIG č, 4 2013 a jeho obsah stojí za přečtení.

 
 

Hospodářští odborníci vycházejí z toho, že „Říše Středu" se vyvíjí k vedoucímu státu 21. století. Jak ale západ přivítá tuto změnu? Juergen Springer uveřejnil tento článek v CIG č, 4 2013 a jeho obsah stojí za přečtení.

 

         Mezi odborníky neexistuje žádná pochybnost o tom, že hospodářské úsilí Číny hraje velkou roli v asijském věku. Ovšem tento poznatek je sotva ještě sdílen nyní uvnitř vědeckých a hospodářských elit. Možná by to spočívalo na „tvrdošíjném eurocentrismu", který prostě přehání dopředu zahnanou asijskou renesanci Číny, Indie a Japonska, mínil nově dlouholetý asijský korespondent

Urs Schoettli v „Neuen Zuercher Zeitung". Zmocňuje se starého latinského hesla Ex oriente lux, „světlo přichází z Orientu", které bylo zaměřeno od křesťanů antiky na Vykupitele Krista. Tomuto výroku se dostává v novém kontextu docela jiný význam: „Když po příliš dlouhém čase probíhal přenos vědy, techniky a idejí ze Západu jednostranně do úpadkového Východu, může nyní o sobě pochybující Evropa dostávat nové impulsy z Asie."